Banner

SOLAS Konvansiyonu’yla neler değişecek?
Turgut Erkeskin / UTİKAD Başkanı
turgut_erkeskinLojistik sektörünün son dönemde üzerinde çalıştığı konuların başında, 1 Temmuz 2016’da uygulamaya girecek Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) onayladığı konteynerlerin tartılması direktifi geliyor. UTİKAD olarak bahse konu direktifin uygulama yöntemleri ve süreçte karşılaşılabilecek hususlar üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konuyla ilgili kamu birimi ise 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya girecek konteyner tartımı konusundaki mevzuat hazırlıklarını sürdürüyor. 
Konu lojistik sektörünün en tepedeki sivil toplum örgütlerinden FIATA ve CLECAT’ın gündemlerinde de üst sıralarda yer alıyor. 18-20 Mart’ta Zürih’te düzenlenen FIATA toplantılarında, FIATA denizyolu çalışma grubunun ana gündem maddelerinden birini oluşturan konteynerlerin tartılması direktifinin uygulanması, denizyolu konteyner taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm paydaşları yakından ilgilendiriyor. 
Bilindiği üzere konteyner taşımacılığında yanlış ağırlık beyanları ve yanlış yüklemelerden dolayı meydana gelen kazaların önüne geçmek isteyen IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), SOLAS’a (Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi) dâhil edilen VGM (verified gross mass of a container) direktifinin uygulanmasına 2014 yılında karar vermişti. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için ise 2016’ya kadar süre tanımıştı. Belirtilen süre oldukça yaklaştı. SOLAS kuralları, konvansiyonun uluslararası geçerliliği olduğu için 1 Temmuz 2016 itibarı ile tüm dünyada kendiliğinden yürürlüğe girmiş olacak. Ancak uluslararası platformda uygulamaya yönelik yeknesak bir yöntem henüz belirlenebilmiş değil. Türk lojistik sektörünü de bağlayacak konteynerlerin tartılması işleminin nasıl yerine getirileceği henüz ülkemizde de açıklığa kavuşmuş değil. 
Türkiye’de IMO’nun direktifinin uygulanması ile ilgili süreci Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKTDGM) yürütmektedir. TMKTDGM, sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için mevzuat çalışmalarına devam ederken, UTİKAD olarak biz de dünya ve Avrupa’daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Ulusal makamların uygulamaya ilişkin kuralları bir an önce belirlemesi, sektörün farklı ülkelerdeki kurallara gecikmeden uyum sağlayabilmesi ve kendi hazırlıklarını tamamlayabilmesi açısından önem kazanmaktadır. Mevzuatın zamanında belirlenmemesi ve hazırlıkların zamanında tamamlanamaması deniz konteyner taşımacılığındaki akışları aksatarak, sektöre ve dolayısıyla ihracatçılarımıza hız ve maliyet anlamında olumsuz olarak yansıyabilir.
Tüm bunların yanında ulusal olarak belirlenen kuralların ülkeler arası entegrasyonu da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin de, SOLAS Konvansiyonu’nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik olarak Avrupa Birliği ülkeleriyle paralel uygulamalar belirlemesi yararlı olacaktır.
Uluslararası paydaşlarımız FIATA ve CLECAT’la birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonunda, SOLAS Konvansiyonu hükümlerinin uygulanmasında taşıma işleri organizatörlerini ilgilendiren ve mevzuat hazırlığında dikkate alınması gereken hususlara ilişkin UTİKAD görüşlerimiz yazılı olarak da TMKTDGM’ne iletilmiştir. Nisan ayı başında genel müdürlüğün düzenlediği toplantıda da görüşlerimizi paylaştık. 
Denizyolu taşımacılığında emniyetin sağlanmasının öneminin bilinciyle, sektörümüzün ve ihracatçılarımızın lojistik akış hızında yavaşlamalar ve maliyet artışı gibi sorunlar yaşamaması gerektiğini de dikkate alarak sektörümüzü etkileyecek bu önemli düzenlemelere ilişkin çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat