e
Banner


BL Turkey, sıcaklık kontrollü "aktif ilaç dağıtım" operasyonlarını başlattı
Biofarmasötik, farma ve sağlık lojistiğinde kapıdan kapıya butik çözümler sunan BL Turkey, özel ambalajlarda paketlemek yerine ısı kontrollü araçlarla sevkiyatı sağlayan, sıcaklık kontrollü ilaç dağıtım çözümü “aktif taşıma” uygulamasını devreye aldı. Bu alanda, Avrupa kıtası içerisinde başlattıkları sıcaklık kontrollü ilaç dağıtım ağının lokal bir örneğini Türkiye içerisinde de kurmayı planladıklarını belirten BL Turkey Kurucusu ve Genel Müdürü Cem Kolak, “Önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye’yi hem havayolu hem de karayolu ile Avrupa dağıtım ağına dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi. 
blturkeyİlaç lojistiğinde tedarik zinciri süreçleri nasıl işliyor? Siz bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? 
Doğru tedarik zinciri yönetimi her işletmede olduğu gibi lojistik sektöründe de hayati öneme sahiptir. Süreç doğru yönetildiğinde paralel olarak işletmede kalite ve verimlilik artar. Maliyetler düşürülerek tasarruf sağlanır, hizmet üretiminde devamlılık sağlanır, kaynakların doğru kullanımı sağlandıkça da karlılık artar ve de işletmeler pazardaki olası ani değişimlere karşı hazırlıklı olur direnç kazanır. 
İlaç lojistiği ise tedarik zinciri yönetiminin karmaşık bir alanıdır. Önemli noktaları ile özetlemek gerekirse temel olarak, ilaç lojistiği süreçleri şu adımları içerir:
Tedarik: İlaçların hammaddeleri ve bileşenleri tedarik edilir. Tedarikçilerle anlaşmalar yapılır ve siparişler verilir.
Üretim: Tedarik edilen hammaddeler, üretim tesislerinde ilaçlara dönüştürülür. Üretim süreci titizlikle yönetilir ve kalite kontrol adımlarıyla desteklenir.
Depolama: Üretilen ilaçlar uygun koşullarda depolanır. Bu depolama süreci, ilaçların kalitesini ve etkinliğini korumak için önemlidir.
Dağıtım: İlaçlar, dağıtım ağı aracılığıyla hastanelere, eczanelere ve diğer sağlık kuruluşlarına gönderilir. Dağıtım süreci genellikle sıkı takip ve izleme gerektirir.
Satış ve Dağıtım Sonrası Hizmetler: Satış sonrası hizmetler, ilaçların doğru şekilde kullanılmasını ve müşteri memnuniyetini sağlamak için önemlidir. Bu süreçte eğitim, danışmanlık ve müşteri destek hizmetleri sunulabilir.
İlaç sektöründeki ham maddelerin de tıpkı ilaçlar gibi sıcaklık kontrollü özel koşullarda taşınması gerektiğinden tedarik zincirindeki ilk aşamadan itibaren bizim gibi sıcaklık kontrollü lojistik hizmet sağlayıcıları tedarik sürecine dahil olmaktadır. Ham maddelerin üretim tesisine ulaştırılması, üretim tesisinden dünyanın herhangi bir yerindeki farklı depolama tesislerine taşınması ve de akabinde dünyanın herhangi bir yerindeki depolama tesisinden hastane, klinik, eczane ve diğer sağlık kuruluşlarına gönderilmesi işlemleri BL TURKEY olarak bizim ve bizim gibi ilaç sektörüne yönelik sıcaklık kontrollü lojistik hizmetler sağlayan yerel ve global uzman firmalarca gerçekleştirilmektedir.
İlaç lojistiği süreçleri, sıkı düzenlemelere tabidir ve ilaçların güvenliği, kalitesi ve etkinliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, tüm adımların titizlikle planlanması ve yönetilmesi önemlidir.
BL TURKEY olarak ilaç lojistiğinde tedarik zincirini karlılık ve sürdürülebilirlik esaslarının yanı sıra kalite odaklı olarak yürütürüz. Hizmet verdiğimiz Farma sektörünün gerektirdiği üst düzey kalite standartlarını ve buna bağlı gereklilikleri tedarik zinciri süreçlerindeki taşıma operasyonlarının her bir aşamasında eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. 
 
UÇTAN UCA BUTİK ÇÖZÜMLER 
BL Turkey, ilaç lojistiğinde nasıl fark yaratıyor?
BL Turkey, Biopharma Logistics adından da anlaşılacağı üzere yüzde yüz olarak biyofarmasötik, farma ve sağlık sektörlerine yönelik kapıdan kapıya nitelikli lojistik hizmetleri sunan butik bir lojistik hizmet sağlayıcıdır. Ana işimiz ve tüm uzmanlığımız zaman ve sıcaklık hassasiyetli, hayati önem taşıyan ilaç, aşı ve biyolojik materyallerin ve de klinik araştırma materyallerinin uluslararası sağlık ve lojistik otoritelerince belirlenmiş yüksek kalite standartları çerçevesinde üreticiler, depolar, laboratuvarlar, klinikler, hastaneler ve hastalar arasındaki transferini sağlamaktır. Bu anlamda ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 kalite sertifikalarına sahip bir firma olarak çok uluslu dev ilaç firmalarından yerel laboratuvarlara kadar pek çok farklı segmentte firmaya bu çok özel çalışma alanlarındaki hassasiyetlerine göre ihtiyaç duydukları sıcaklık kontrollü taşımacılık hizmetleri sunmaktayız. 
Bizim alanımızda en önemli yatırım know-how olmakla birlikte gelişen teknoloji ile birlikte sıcaklık kontrollü taşımacılığın dünyanın farklı kıtlarındaki ulaşım, yaşam ve meteorolojik koşullarına karşın soğuk zincirin hiçbir aşamada kırılmadan yapabilmemizi sağlayan termal paketleme sistemlerine yatırım çok önemlidir. Bununla birlikte, ilaçların ülke içerisinde üretim tesislerinden ilaç depolarına ve ilaç depolarından hastanelere, eczanelere, hastalara ve diğer sağlık kuruluşlarına soğuk zincir kırılmadan sıcaklık kontrollü şekilde ulaştırılması için kullanmakta olduğumuz sıcaklık kontrollü araç yatırımı da hizmetlerimizi geliştirmek adına yapmakta olduğumuz diğer bir yatırım alanıdır.
 
Operasyonlarınızda hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Bunları kullanarak hangi faydaları elde ediyorsunuz?
İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın yeniliklerinden faydalanmak ve bu yenilikleri uygulamak BL TURKEY’in önceliklerindendir. Bu anlamda lojistik sektöründeki dijitalleşme, iş süreçlerinin ve operasyonların dijital teknolojiler ile iyileştirilmesi ve bunun neticesinde daha verimli, esnek ve müşteri odaklı bir özel hizmet sağlayıcısı olmamız sektörde fark yaratmamızı sağlamaktadır.
İyi dağıtım uygulamaları (GDP) kılavuzlarına uygun olarak dizayn edilmiş operasyon süreçlerimizin birçok alanında, RFID, barkod ve GPS gibi teknolojilerle sıcaklık kontrollü ilaç ve biyolojik materyallerin gerçek zamanlı olarak izleyip aşamaları takip ederek müşterilerimize daha fazla görünürlük sağlamaktayız. Aynı zamanda sevkiyatlarımızda kullanmakta olduğumuz IOT olarak adlandırılan, “nesnelerin interneti” şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz cihazlar kullanarak her bir taşıma sürecinde sensörler aracılığı ile birçok veri topluyor ve bu verileri analiz ederek operasyon süreçlerimizin izlenebilirliğini sağlamanın yanı sıra gerçek zamanlı olarak elde edilen bu veriler ile operasyon süreçlerimizin her bir aşamasını analiz ederek sürekli iyileştirmeler yapabilmekteyiz.
 
Başarınızdaki en temel faktörler neler? 
BL TURKEY’in kuruluşundan bugüne istikrarlı şekilde büyümesini sağlayan temel faktörlerden birisi “analitik esaslı sezgisel karar verme” yeteneğimizin gelişmiş olmasıdır diye düşünüyorum. Bunun ne anlama geldiğini kısaca açıklamak gerekirse; süreç karar verilmesi gereken problemi belirlemekle başlar ve bunu yaparken de hedef ve amaçların net şekilde belirlenmiş olması gerekir. Akabinde karar verme süreçlerinde gerekli olabilecek verilerin toplanması ve analiz edilmesi gerekir. Analiz ile karar verme süreçlerinin arasında ise asıl fark yaratan kısım sezgi ve deneyimlerin kullanımıdır. Kararları analitik bulguların yanı sıra  sezgilerimizi ve deneyimlerimizi de dikkate alarak duygusal zekamızı da kullanarak almaktayız. Son olarak alınan kararların uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini de alının kararların etkinliğini ve başarısını doğru izlemeyi başardığımızda gelişim, büyüme ve başarı kaçınılmaz oluyor.
 
blturkey8 YABANCI ORTAKLA BELÇİKA’DA ŞİRKET KURDU 
Yakın zamanda hangi yeni adımları attınız? 
BL Turkey, Biopharma Logistics adı ile 0 Türk sermayesi ile kurulan şirketimizin sınırlarını, her birisi alanında kendi ülkesinde pazar liderlerinden olan 8 yabancı ortağımız ile birlikte Belçika’da kurduğumuz Skandi Network şirketi ile genişlettik. Bu ortaklığımız ile Avrupa’nın ilk aktif sıcaklık kontrollü ilaç dağıtım ağını oluşturarak, sağlık sektöründeki tüm paydaşlara fayda sağlamayı amaçlamaktayız. 
BL Turkey olarak 2023 yılının son çeyreğinde yabancı literatürde “temperature controlled last mile distribution” olarak tanımlanan ülkemizde de “Aktif Taşıma” olarak adlandırılan İlaçların İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzlarına uygun standartlarda sıcaklık kontrollü araçlar ile depolama alanlarından ecza depolarına, hastanelere ve eczanelere dağıtımı operasyonlarına başladık.
Bu alanda, Avrupa kıtası içerisinde kurmakta olduğumuz sıcaklık kontrollü ilaç dağıtım ağının bir lokal örneğini de Türkiye içerisinde kurmayı ve önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye’yi hem havayolu hem de karayolu ile Avrupa dağıtım ağına dahil etmeyi hedeflemekteyiz.
 
İlaç lojistiğinde Türkiye’deki yasal altyapıya ilişkin neler söylemek istersiniz? 
Türkiye'de ilaç lojistiği, ilaç ve eczacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için belirli yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler, ilaçların güvenli bir şekilde taşınmasını, depolanmasını ve dağıtılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İlaç lojistiğiyle ilgili başlıca yasal düzenlemeler; İlaç ve Eczacılık Kanunu, İlaç Takip Sistemi (ITS), Soğuk Zincir Yönetmeliği ve de TİTCK’nın yayınladığı İlaç Denetim Dairesi Beşeri Tıbbi Ürünler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Kılavuzudur.
Tüm bu yasal düzenlemeler ilaçların güvenliği, kalitesi ve etkinliği açısından önemli rol oynamaktadır.
Burada iyileştirilmeye açık en başlıca konu; var olan düzenlemelerin titizlikle uygulanmasını sağlamak ve düzenli denetimler ile bu uygulamaların sürdürülebilir hale getirilmesidir diye düşünüyorum.
 
16 YILINI BİOFARMASÖTİK SEKTÖRÜNE ADADI 
BL Turkey, lojistik sektörüne 2004 yılında giriş yapan, uluslararası kara, hava, denizyolu taşımacılığından tekstile, hızlı tüketim ürünlerinden gıdaya, mobilyadan elektroniğe, konser, film organizasyonundan fuar lojistiğine kadar birçok alanda çalışan Cem Kolak tarafından 2016 yılında kuruldu. Biopharma Logistics Kurucusu ve Genel Müdürü Cem Kolak, 2008 yılında farma ve soğuk zincir lojistiğinde dünya devi bir firmanın Türkiye temsilciliğini alarak farma lojistiği alanına giriş yaptı. Kolak, meslek hayatının son 16 yılını biofarmasötik sektörüne yönelik nitelikli soğuk zincir lojistik operasyonlarına adadı. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat