e
Banner


Ali Raif İlaç, 50 milyon kutu ilacın lojistik süreçlerini nasıl yönetiyor?
Türkiye İlaç Sanayi’nin en köklü kuruluşlarından Ali Raif İlaç, yılda 50 milyon kutu üretim ve 6 milyon kutu ihracat yapıyor. “Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerini iyileştirmeye dönük yatırımlar işletmemizin rekabet gücünü artırmak ve operasyonel verimliliğini maksimize etmek için kritik öneme sahiptir” diyen Ali Raif İlaç Tedarik Operasyonları Direktörü Ali Sinan Çelebi, bu alanda özellikle son 2 yılda yeni adımlar attıklarını söyledi. 
aris60 yıldır Türk İlaç Sanayi’nde faaliyet gösteren Ali Raif İlaç, «Yaşama Değer Katar» misyonuyla; çalışanlarına, müşterilerine ve iş ortaklarına her zaman daha iyisini sunmayı amaçlıyor. 245 farklı farmasötik formda ürün çeşidi bulunan marka, kardiyovasküler, diyabet, gastrointestinal sistem, analjezik antienflamatuar, antigribal, antiviral, antihistaminik, merkezi sinir sistemi ve transplantasyon gibi terapötik alanlarda beşerî ürünler, tatlandırıcı, takviye edici gıda ve tıbbi cihaz ürünleri gibi birçok tedavi alanında yılda 50 milyon kutu üretiyor. Yılda yaklaşık 6 milyon kutu ihraç eden Ali Raf İlaç, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelerde pazar lideri konumunda. Doğru tedarik zinciri ve lojistik süreç yönetimiyle başarılarını destekleyen Ali Raif İlaç’ın Tedarik Operasyonları Direktörü Ali Sinan Çelebi, Türkiye’nin ilaç lojistiğindeki potansiyeli ve lojistiği nasıl yönettiklerini UTA Lojistik Dergisi’ne anlattı. 
 
ÇÖZÜM ORTAKLARIYLA BİRLİKTE YOL ALIYOR 
Yıllık sevkiyat miktarınız nedir? Lojistik iş ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?
Yıllık 300 40HC konteynerin üzerinde sevkiyat organize etmekteyiz. Taşımalarımızı frigo tırlarla yapmaktayız. Lojistik operasyonlarda çözüm ortaklarıyla birlikte yol alıyoruz. Uzun yıllar işbirliği yapabileceğimiz, ilaç lojistiği operasyonlarında deneyimli, özellikle 7/24 saat iş süreçlerini takip eden, her ülkede güçlü partnerleri olan, ulaşılabilir firmaları tercih etmekteyiz.   
 
Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi rekabet gücünüzde nasıl bir rol oynuyor? Bu alana dönük attığınız adımlar neler?
Lojistik süreçlerimizde, ilaç dağıtımı için gerekli olan 15-25 derece uçtan uca izlenebilir Beşeri Tıbbi Ürünler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) kalite sistemini takip etmekteyiz. İlaç erişiminin kesintisiz devam etmesi için tedarik zincirimizin sorunsuz işlemesi bizim için olmazsa olmazdır. Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerini iyileştirmeye dönük yatırımlar işletmemizin rekabet gücünü artırmak ve operasyonel verimliliğini maksimize etmek için kritik öneme sahiptir. Rekabet gücümüzü koruyup daha da artırmak için özellikle son 2 yılda önemli adımlar attık: 
Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmek için gelişmiş lojistik yönetimi yazılımlarını ve dijital platformları önceliklendirdik. Mevcut lojistik ağımızı düzenli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirmek için yenilikçi çözümler arıyoruz. 
Etkili ve verimli bir tedarik zinciri yönetimi ve lojistik operasyonları sağlamak amacındayız. Her yaptığımız iyileştirme ve kalite sistemlerimizin verimliliğinin sağlanması ile birlikte müşteri memnuniyetini artırıyor, operasyonel maliyetleri düşürüyor ve rekabet avantajı sağlıyoruz.
 
İLAÇ LOJİSTİĞİ İVME KAZANDI 
Türkiye, ilaç üretimi ve ilaç lojistiği alanında nasıl bir potansiyele sahip? 
Türkiye'de ilaç lojistiği sektörü son yıllarda özellikle bulunduğumuz jeopolitik konumdan ötürü önemli bir büyüme göstermiştir. Türkiye'nin nüfusu ve sağlık sektöründeki hızlı gelişmeler, kaliteli üretim, jeopolitik avantajından ötürü yabancı üreticilerin ülkemize olan giriş isteği ilaç üretim talebinin artmasına neden olmuştur. İlaç lojistiği sektörü, Türkiye'nin stratejik konumu ve sağlam altyapısı sayesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu alanda hizmet kalitesinin tam olarak değerlendirilebilmesi için bazı sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir: 
-Özellikle kırsal bölgelerde ilaç tedarik zincirinde sorunlar yaşanabilmektedir. İlaçlarımızın zamanında ve etkili bir şekilde tüm illerimize aynı anda dağıtılmasını sağlamak amacındayız. 
-Diğer yandan bazı ilaçlar soğuk zincir şartlarında saklanmalıdır. Ancak Türkiye'nin geniş coğrafi yapısı, soğuk zincir yönetimini zorlaştırabilmektedir. Soğuk zincirin eksiksiz bir şekilde korunması ve izlenmesi gereklidir.
Türkiye'nin lojistik sisteminin gelişmesi için altyapı yatırımlarına devam etmesi, ilaç lojistiği sektöründe taşıma ve depolama altyapısının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. İlaç lojistiği sektörünün daha güçlü, daha güvenilir ve daha etkili hale gelmesi ve sağlık hizmetlerindeki kalite seviyemizin korunmasını ve artmasını da sağlayacaktır. 
 
NELER YAPILMALI!
İlaç lojistiğinde en temel kriterler neler?
İlaç lojistiği, ilaçların tedarik zinciri boyunca güvenli, etkili ve zamanında ulaşmasını sağlamak için oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu alanda olmazsa olmazları şöyle sıralayabiliriz: 
-Özellikle biyolojik ürünler ve aşılar gibi bazı ilaçlar, belirli sıcaklık koşullarında saklanmalıdır. Bu nedenle, soğuk zincir yönetimi, ilaçların depolama, taşıma ve dağıtımında kritik bir rol oynar. Bu süreç, ilacın kalitesini ve etkinliğini korumak için kesin sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörleri kontrol eder.
-İlaçların sahte ve taklit versiyonlarına karşı korunması önemlidir. Ürünlerin orijinalliğini doğrulamak için izleme ve takip sistemleri kullanılır. Bunlar her bir ilaç kutusunun benzersiz bir takip numarası ile etiketlenmesini ve ürünün tedarik zinciri boyunca izlenmesini sağlar.
-İlaç lojistiği operasyonları, Sağlık Bakanlığı’nın yasal ve düzenleyici gerekliliklerine tabidir. İlaçların taşınması ve dağıtımı için belirli izinler ve lisanslar gereklidir. Ayrıca, depolama ve taşıma süreçleri, ulusal ve uluslararası düzenleyici kurallara uygun olmalıdır.
-İlaçların güvenli ve düzenli bir şekilde depolanması oldukça önemlidir. Depolama tesislerinin uygun sıcaklık, nem ve diğer koşullara sahip olması gerekir. Ayrıca, envanter yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi için etkili depo yönetimi süreçleri oluşturulmalıdır.
-İlaçların zamanında ve etkili bir şekilde tedarik edilmesi hayati öneme sahiptir. Lojistik operasyonlarının verimli ve hızlı olması, ilaçların hastalara en kısa sürede ulaşmasını sağlar ki en önemli ve kritik nokta budur. 
 
İlaç lojistiğinde bu dönemde öne çıkan faktörler neler? 
İlaç lojistiği alanında dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojik gelişmeler büyük bir öneme sahiptir. Bu teknolojiler, depo yönetimi, envanter izleme, rotalama optimizasyonu ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda verimliliği artırmaktadır. Ayrıca gelecekte, daha sürdürülebilir ve çevre dostu lojistik çözümlerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat