e
Banner

GODIVA yılda 7 bin ton ürün dağıtıyor
Dünyanın en ikonik premium çikolata markası olan GODIVA’da lojistik süreçler iyi planlama, tam zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti gibi aksiyonlarla en üst düzeyde yönetiliyor. Yılda 7 bin tonun üzerinde ürünün sevkiyatını yönettiklerini belirten GODIVA EMEA Tedarik Zinciri Lideri Demirhan Tunç, depolama, taşıma ve dijitalleşme alanında ciddi yatırımlar yaparak, güvenilir tedarikçilerle çalışarak ve alternatif tüm taşıma modlarını kullanarak lojistik süreçlerini güçlendirdiklerini söyledi. 
godivaGıda güvenliğinde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin önemi nedir? 
 
Sürdürülebilir gıda; çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan uzun vadede sağlanabilen, kaynakları koruyan ve toplum için fayda sağlayan bir gıda üretim ve dağıtım sürecini ifade eder. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilir gıda için kritik bir rol oynamaktadır. Kaynak verimliliğinin artırılarak israfın azaltılması, karbon ayak izinin azaltılması, toplumsal etkilerin gözetilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi faktörler; sürdürülebilir gıda üretimine ve dağıtımına yönelik tedarik zinciri yönetiminin önemini ortaya koymaktadır.
Kaynak verimliliğinde tedarik zinciri yönetimi, mevcut kaynakları daha verimli kullanarak israfı minimize eder. Özellikle artan tüketim göz önüne alındığında, gıda üretimi ve dağıtımı süreçlerinde enerji, su ve diğer kaynakların etkin kullanımını sağlar.
Karbon ayak izinin azaltılmasıyla mümkün olan uygun lojistik yönetimi, taşımacılık sırasında sera gazı emisyonlarını azaltabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir. Böylece iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanır.
Gıda güvenliğinde doğru tedarik zinciri yönetimi, gıda güvenliği ve kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur. Son yıllarda özellikle gıda güvenliğindeki artan hassasiyete istinaden hem üreticiler hem lojistik firmaları bu konuya daha çok eğilmiştir. Enerji tasarrufu, güvenlik ve kalite için uygulanabilir teknolojilerin, araçların ve yaklaşımların tanımlanması büyük önem taşımaktadır. Tüketicilere güvenilir ve sağlıklı ürünlerin sunulması hedeflenir.
 
EFEKTİF YÖNETİM ÜRÜN BULUNABİLİRLİĞİNİ YÜKSELTİYOR 
 
GODIVA, lojistik süreçlerde başarıyı nasıl yakalıyor?
 
GODIVA olarak yürüttüğümüz lojistik süreçlerinde iyi planlamayla tam zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti gibi aksiyonlar en üst düzeyde yönetilmektedir. Mükemmeliyetçi yaklaşım şirketin ve markanın kültürü haline gelmiştir. Tabii bu yaklaşımı da mümkün kılmak için öncelikle tedarikçi ve iş ortağının doğru seçilmesi; tedarikçilerin ve lojistik ortakların da güvenilir kişi ve kurumlardan oluşması gerekmektedir. 
Lojistik süreçlerin etkin bir şekilde işlemesi için süreçler takip edilir ve kontrol altında tutulur. Teslimatların durumu, envanter seviyeleri ve taşıma süreçleri düzenli olarak izlenir. Teknoloji kullanımında lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesi ve teknoloji kullanımı, verimliliği artırmak için önemlidir. Otomasyon, izleme sistemleri ve veri analitiği gibi teknolojiler, güvenilirliğe ve verimliliğe katkı sağlar.
Gıda perakendeciliğinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için değişen talep ve pazar koşullarına uyum sağlarken aynı zamanda lojistik süreçlerde esneklik de önemlidir. Hızlı tepki verilebilmesi için alternatif çözümler ve planlar her zaman hazır bulundurulur.
Özellikle ana sezonlarımızın performanslarına baktığımızda, tedarik zincirinin efektif çalışmasına istinaden, GODIVA’nın tüm mağazalarda ve kanallarda bulunabilirlik oranları yüksektir. Kurumsal satışlarımızda sevkiyatlarımızın tam zamanında gerçekleşiyor oluşu, kişiselleştirilmiş olarak müşterilerimize sorunsuz gerçekleşen ürün teslimatlarımız, e-ticaret kanalımızın yüksek büyüme ivmesi ve tabi ki “Mutlu Et Mutlu Ol” mottomuz ile tüm iç ve dış müşterilerimizin bu hizmetten memnun kaldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
 
Lojistiğe yönelik gerçekleştirdiğiniz altyapı ve dijitalleşme yatırımlarından söz eder misiniz? 
 
Ürettiğimiz ve sattığımız çikolatanın kalitesine istinaden, en üst düzeyde tedarik zinciri yönetimi sağlamak, GODIVA markamızın temel prensiplerindendir. Gerek alt yapı ve depolama, gerek sevkiyat süreçlerimizin devamlılığı ve gerekse de dijitalleşme transformasyonu için çeşitli yatırımlarda bulunduk ve bu yatırımlarımıza aralıksız olarak hem GODIVA hem de Yıldız Holding’de devam etmekteyiz. Bu yatırımlardan aşağıdaki şekilde bahsedebiliriz;
•Depolama ve dağıtım merkezleri: Dünyanın her bölgesinde farklı boyutlarda depolarımız mevcut ve büyüyen operasyonlara ve ihtiyaçlara istinaden yenilerini açmaya devam ediyoruz. Buradaki en önemli özellik, tüm depolarımızın GODIVA kalite standartlarıyla uyumlu olmasıdır. 
•Taşımacılık araçları: Farklı bölgelerdeki gereksinim ve regülasyonlara istinaden makro ve mikro taşımacılık yapmanın yanı sıra tüm farklı taşımacılık türlerini de en efektif şekilde kullanmaktayız. Buralarda özellikle ısı derecelerimizin korunmasını sağlayan motorların yenilenebilir enerjiyle sağlanmasını destekleyecek süreçlerimiz devam etmektedir. 
•Otomasyon ve robotik sistemler: Üretim süreçlerimizde otomasyonlar kullanılıyor ve varyasyonların artmasıyla yeni yatırımlar desteklenmektedir. 
•Veri analitiği ve lojistik yazılımlar: “Big Data” yönetimi, artan rekabette önem kazanmıştır. Biz de hizmet seviyelerimizi daha da üst seviyeye çıkarmak için bu yazılımlardan yararlanıyor, veri analitiğini önce anlayıp sonra operasyona döküyoruz. Dijitalleşmenin öneminin ve faydalarının farkında olmamızın yanında bunun için arka tarafta sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. 
 
‘ALTERNATİF TÜM NAKLİYE MODELLERİNİ KULLANIYORUZ’
 
Yıllık ne kadar tonluk bir sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz? Bu sevkiyatlarda kullandığınız yöntemler neler?
 
Ürünlerin dağıtımı, tedarik zinciri yönetiminde en kritik aşamalardan biridir. Premium çikolata üreticisi olarak, dağıtım süreçlerini müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak için titizlikle yönetmekteyiz. Çikolata her ne kadar kolay bir ürün görünse de, GODIVA olarak kalite süreçlerimizi ve ürünlerimizin doğru standartlarda müşterilerimize ulaştırmak için uygulanması zorunlu bazı kriterler mevcuttur. Bunları sıralayacak olursak; 
Dağıtım merkezleri: Çikolatalarımızı +15 ile +18 derece arasında yüzde 50 ile yüzde 70 nem kriterlerine uyarak saklamaktayız. Zincirin bozulmaması için tüm depolarımız bu kriterlere uygun alt yapılarla desteklenmektedir.
Nakliye ve ürün sevkiyatı: Sevkiyatlarımızda kullandığımız araçlar, çikolatalarımızın kalite, hijyen standartları ve görselliğinin korunması aynı zamanda soğuk zincirin de bozulmaması için gerekli alt yapıyla donatılmıştır. 
Çikolatalarımız, üretim merkezlerimizden dünyanın her tarafına dağılırken uluslararası düzeyde alternatif tüm nakliye modelleri kullanılmaktadır. Deniz, kara, intermodal bunların başlıcalarıdır. Yıllık tonajımız global olarak 7 bin tonun üzerindedir. 
 
Lojistik iş ortağınızı nasıl seçiyorsunuz? 
 
Lojistik iş ortaklarının seçimi, süreçlerin verimliliği ve müşteri memnuniyeti açısından kritik öneme sahiptir. Bu süreçte güvenilirlik ve performans geçmişi, uygun fiyatlandırma, kapasite ve esneklik, teknolojik yetkinlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine bakmaktayız. Bu alanda GODIVA standartları (hem kalite&hijyen hem de müşteri memnuniyeti) çerçevesine uygun olabilecek iş ortakları ile çalışmayı tercih etmekteyiz. 
 
YÜKSELEN PETROL FİYATLARI MALİYETİ ARTIRIYOR 
 
Lojistik gündeminizde neler var? 
 
Artan petrol fiyatları lojistik gider kalemleri içerisinde gün geçtikte daha da önemli bir başlık haline gelmektedir. Lojistik giderlerinin, özellikle bizim gibi üst düzey hizmet ve servis veren firmalar dikkate alındığında, toplam maliyet hesaplarımızdaki payı büyüktür. 
Lojistik gündemimizde şirketin stratejileri, müşterilerimizin talepleri, sektördeki yenilikler ve teknolojik gelişmeler gibi konular mevcut ve bu konuları çok yakından takip etmekteyiz. Değişmekte olan çağa ayak uydurmakta, ihtiyaçlar noktasında esnek yapımız ile uyum sağlamaktayız.  Verimlilik, sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve maliyet optimizasyonu gibi konular da gündemimizde yer alan diğer başlıklardır.
 
Gıda lojistiğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye bu alanda nasıl bir potansiyele sahip? 
 
Gıdaların insan yaşamında vazgeçilmez ve ertelenemez bir ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. Güvenli ve yeterli gıdaya ulaşım evrensel bir insan hakkıdır. Gıda lojistiğinin geleceği, sürdürülebilirlik, verimlilik ve teknoloji odaklı olmaya devam edecektir. Lojistik şirketlerinin ve gıda üreticilerinin, daha az enerji tüketen, karbon ayak izini azaltan ve çevreye duyarlı lojistik süreçlere yönelmesi gelecek yıllarda kaçınılmaz olacaktır. 
Türkiye, jeopolitik konumu, coğrafi önemi ve tarımsal potansiyeli nedeniyle gıda lojistiği açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yakınlığı, ürünlerin hızlı ve etkin şekilde ihracatının ve ithalatının yapılmasını sağlar. Gıda ihracatının büyük bir gelir kaynağı sağlamasından dolayı son dönemde Türkiye’deki gıda lojistiği firmalarında artış sağlanmıştır. Türkiye’de lojistik sektöründe 3 bin firma faaliyet sürdürmektedir. Son dönemde ABD, Avrupa ve Türkiye'nin yakın coğrafi bölgelerinde yapılan yatırımlar ile küresel pazarlarda etkili olan birçok Türk lojistik firması bulunmaktadır Ayrıca, Türkiye'de tarım ürünlerinin çeşitliliği, gıda sanayisinin büyümesini desteklerken, lojistik sektörünün de bu alanda gelişmesine olanak tanır.
 
GIDA LOJİSTİĞİ 5 TEMEL ALANDA TIKANIYOR 
 
Türkiye'deki gıda lojistiğinin büyüklüğü ve geleceği göz önünde bulundurulduğunda, sektörün sürekli gelişime açık bir yapıda olduğunu belirten GODIVA EMEA Tedarik Zinciri Lideri Demirhan Tunç, sektörde yaşanan sorunları ise 5 başlık altında şöyle sıraladı: 
“Yasal düzenlemeler: Gıda ürünlerinin taşınması ve depolanmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin eksiksiz ve net olması, güvenli ve sağlıklı bir tedarik zincirinin olmazsa olmazıdır. Ürünlerin taşınması sırasında uyulması gereken sıcaklık, hijyen ve güvenlik kurallarının belirlenmesi ve denetlenmesi önemlidir.
İdari prosedürler ve bürokrasi: Lojistik süreçlerdeki aşırı bürokrasi ve idari prosedürler, zaman kaybına ve maliyet artışına neden olabilir.
Altyapı ve ulaşım: Bazı bölgelerde altyapı eksiklikleri ve ulaşım zorlukları, ürünlerin zamanında ve uygun koşullarda tüketiciye ulaşmasını engelleyebilir.
Eğitim ve bilinçlendirme: Gıda lojistiğinde çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi, kalite ve güvenlik standartlarının sağlanması için önemlidir.
Teknolojik altyapı ve veri izleme: Gıda lojistiğinde teknolojik altyapı ve veri izleme sistemleri eksikliği, süreçlerin izlenmesi ve yönetilmesinde zorluklar yaratabilir.”
Bu sorunların çözümü için öncelikle üretici firmalara, sonra kamuya ve lojistik şirketlerine önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Tunç, “Yasal düzenlemelerin güncellenmesi, altyapı yatırımlarının artırılması, teknolojik çözümlerin kullanımı ve eğitim programları gibi adımlar, gıda lojistiğinin iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlar arasında yer alabilir” dedi. 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat