e
Banner


EPC Projelerde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Yasin Korkmaz  - Maire Tecnimont Türkiye - Shipping & Logistics Manager
Yasin KorkmazGünümüz koşullarında artan gıda ve enerji gereksinimi ve bunun paralelinde bu unsurlara erişimin daha da zor hale gelmesi, ülkelerin bu tür gereksinimleri karşılayacak endüstriyel tesislerin yapım ihtiyacını artırmıştır. Ülkemizde son yıllarda birçok yatırım gerçekleşti ve önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların devam edeceği aşikar bir gerçek. Gübre, enerji ve kimya tesislerinin dizayn edilmesi, tüm satın almalarının yapılıp, inşa edilip, çalışır halde teslim edilmesi işine EPC (Engineering, Procurement, Construction) projeler denilmektedir. Bu üçayaklı devasal projelerde, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde tam bir uzmanlık ve titizlikle hareket edilmesi gerekmektedir. Keza EPC projelerde yönetilen emtianın ve riskin değerleri milyar dolarla telaffuz edilmektedir. Her türlü tip yükün yönetimini içeren EPC projelerde, yüzlerce gabari dışı proje yükleri de yer almaktadır. 
 
Yasin KorkmazBİRÇOK DİNAMİK AYNI DÖNGÜ İÇİNDE 
 
Birçok EPC projenin lojistik ve tedarik zincirine liderlik etmiş biri olarak belirtmek isterim ki, ülkemizde bu alanda istihdam, bilgi ve tecrübe açığı vardır, genel olarak standart tedarik zinciri ile de karıştırılmaktadır. EPC projelerin lojistik akışlarında, birçok paydaş yer almaktadır, bunlar devletler, bakanlıklar, proje sahibi firmalar, EPC ana yüklenicisi, alt yükleniciler, üreticiler, alt üreticiler, danışmanlar, bankalar, exim, sigorta, denetleyiciler, hizmet sağlayıcılar, çevre/sosyal sorumluluk kuruluşları gibi birçok dinamik aynı döngüde yer almaktadır. 
Bunun yanında teşvikler, exim kredileri, global sigorta süreçleri, özel üretimler/takipleri, incelemeler/onaylar, taşımacılıkta özel proje taşıma izinleri/yönetimi, ISG, doğru depolama ve tam zamanında inşa sahasına ulaştırmak gibi bir dizi işlemleri yönetimidir. Bu akışlar, uluslararası kontratlara, kanunlara, yönetmeliklere, uluslararası kredilere, kurallara tam ve eksiksiz uymalıdır. 
Bu bağlamda EPC projenin lojistik akışlarını yöneten kişi tüm yukarıda belirttiğim değişkenleri, kurumları, kuralları ve kanunları harmanlayıp, akışı en etkin harmonide sürdürülebilir ve kontrol edilebilir şekilde planlayıp, yönetiyor olmalıdır.
 
EPC PROJELERİN AŞAMALARI 
 
EPC projelerin aşamaları ana hatlarıyla şu şekildedir: 
Tasarım/Mühendislik: İlk aşama, proje tasarımıdır. Projenin istekleri ve tasarımcıların teknik becerileri, bina veya yapıyı oluşturan malzemelerin ve parçaların belirlenmesidir.
Tedarik: Malzemelerin satın alınması, proje için tedarik zincirinin fiili olarak başlangıcıdır. 
İnşaat: İnşaat aşaması, tüm ekipmanların, malzemelerin kullanıldığı aşamadır. EPC Ana Yüklenicisi kendi tasarım ve mühendislik çalışmaları ile tedarik ettiği malzemeleri, ekipmanları, yönettiği işgücünü koordine ederek endüstriyel tesisin inşasını gerçekleştirir.
Tedarik zinciri akışı, tüm bu aşamalar boyunca malzeme, ekipman, işgücü ve bilginin hareketi ile ilgilidir. Malzemelerin, işçilerin ve ekipmanların doğru zamanda ve doğru yerde bulunması, EPC projesinin başarısı için önemlidir. Bu nedenle, bu projelerde tedarik zinciri yönetimi iyi planlanmalı ve sürekli olarak takip edilmelidir. 
 
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMALARI
 
EPC projelerde, lojistik ve tedarik zinciri aşamaları ana hatlarıyla şunlardır:
Planlama ve Programlama: İlk adım, lojistik faaliyetleri planlamak ve programlamaktır. Bu adım, lojistik gereksinimleri belirlemeyi, uygun taşıma modunu seçmeyi ve teslimat süresini tahmin etmeyi içerir.
Tedarik: İkinci adım, gereken malzemelerin ve ürünlerin tedarik edilmesidir. Malzemelerin ve ürünlerin doğru kalitede ve zamanında teslim edilmesini sağlamak için tedarik sürecinin yönetimi.
Taşıma: Üçüncü adım, tedarikçilerden malzemelerin ve ürünlerin taşınmasıdır. Malzemelerin ve ürünlerin türüne ve miktarına bağlı olarak farklı taşıma modları kullanır. Genel olarak dünyanın her kıtasından taşımalar söz konusudur.
Depolama: Dördüncü adım, malzemelerin ve ürünlerin saha depolarda veya dağıtım merkezinde depolanmasıdır. Buradaki ana unsur birçok farklı tipte ürünün olmasıdır: Boru/borulama malzemeleri, dökme yükler, çelik konstrüksiyonlar, elektrik kabloları, elektronik ürünler, paletli, gabari dışı, kimyasal ve yağlardır.
Dağıtım: Son adım, ürünlerin dağıtılmasıdır. Özellikle vinç ve birçok farklı yükleme ekipmanları kullanılmaktadır.
 
EPC LOJİSTİĞİNDE KNOW-HOW YARATMAK 
 
Genel olarak, EPC lojistik akışı, tedarik zinciri operasyonlarının tamamında malzemelerin ve ürünlerin zamanında ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda kurgulanan lojistik akışın tüm değişkenleri içermesi, bu değişkenlerdeki aksiyonların planlaması ve yönetilmesidir. 
Şu an bünyesinde bulunduğum Maire Tecnimont firması 40’dan fazla ülkede kendi tasarım, mühendislik kabiliyetleri ile eşsiz EPC projeler gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiş olduğu projeler birçok farklı sektöre hizmet eden, çevre dostu, plastik dönüşümünden hidrojen enerji elde eden, en yüksek verimlilikle çalışan endüstriyel tesislerdir.
Ülkemizde eksik olan EPC lojistik know-how aşamalarını geliştirmek amaçlı, simulasyonlarla, bir bir yaşatarak, vakalara katarak genç lojistik ve tedarik zinciri gönülleri ile paylaşmayı planladığımı da bu vesile ile belirtmek isterim. 
Genel olarak ülkemizde yapılacak her türlü endüstriyel tesis, Türkiye’nin ekonomisi için mihenk taşıdır. Etkin lojistik yönetimi ile bu tür tesislerin yapılmasında önemli bir paydaş olmak, değer katmak tarifi kelimelerle anlatılması pek de mümkün olmayan onur barındırır.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat