e
Banner

Tekfen lojistik süreçlerini katma değerli çözümler üzerine inşa ediyor
Ortadoğu, BDT, Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği projelerle Türkiye inşaat sektörünü dünya ligine taşıyan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., lojistik süreçlerini katma değer yaratan çözümler üzerine inşa ediyor.
tekfen_lojistikTekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Lojistik Müdürü Metin Ünlüsoy, lojistik iş ortaklarını; çalıştıkları coğrafyaları tanıyan, kaliteli, hızlı, maliyet odaklı ve proaktif çözümler sunabilen, teknik ve teknolojik donanımı yüksek firmalar arasından seçtiklerini söylüyor. 
 
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. hakkında bilgi verir misiniz? 
Tekfen Holding’in Taahhüt Grubu’nun ana şirketi olan “Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.”, 12 bine yakın çalışanı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği 350’ye yakın projesiyle, anahtar teslim otoyol, endüstriyel tesis, rafineri ve petro-kimya komplekslerinden, enerji santralleri, boru hatları, tank çiftlikleri, uydu kentler ve diğer altyapı projelerinin yapımına kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü uluslararası müteahhitlik şirketlerinden biridir. Kuruluşundan bu yana “Tekfen İnşaat” yurtiçinde ve 1977 yılından itibaren de yurtdışında, özellikle Ortadoğu, BDT ülkeleri, Avrupa ve yakın zamanda Kuzey Afrika’da yıllar içinde birikmiş kalifiye iş gücü ve geniş makine ve teçhizat parkuru ile inşaat sektörüne hizmet etmektedir. Bugüne kadar “Tekfen İnşaat” Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Fas, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Almanya ve Türkiye’de müşterilerini tam anlamıyla memnun eden çeşitli inşaat ve sanayi projelerini tamamlamıştır. 2015 sonu itibariyle 1,7 milyar ABD doları tutarında aktif iş portföyüne sahip olan şirket, ağırlıklı olarak petrol ve gaz endüstrisinde, rafineri ve boru hatları inşaatlarında faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. 
 
TANAP’TA 3'ÜNCÜ LOTUN 
İNŞAATINI ÜSTLENDİ
2015 yılında hangi projelere imza attınız? 
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. son olarak Azerbaycan’da 68.000 kişilik Bakü Olimpiyat Stadı’nı Şubat 2013- Şubat 2015 tarihleri arasında tasarımıyla birlikte başarıyla inşa etmiş ve işveren idare SOCAR’a teslim etmiştir. FIFA standartlarına göre inşa edilen olimpik stadyumda 2015’in Haziran ayında “I. Avrupa Oyunları” gerçekleştirilmiştir. Yine 2015 yılı içerisinde 200 metre yüksekliğinde, 40 katlı SOCAR Yeni Yönetim Binası, Bakü’de tamamlanmış ve SOCAR’a teslim edilmiştir. 
İzmit’teki TÜPRAŞ Residuum Upgrade Projesi, 542,5 milyon US$ bedelle, 2015 yılı içerinde başarıyla tamamlanıp teslim edilen işlerden biri olmuştur. Ayrıca 2014’ün Aralık ayında sözleşmesi imzalanan, Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan Azeri Gazı’nı Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 509 kilometrelik 565 milyon US$ sözleşme bedelli 3 No’lu lotunun inşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başlanmıştır.
 
İnşaat projeleri içinde lojistik hizmetler nasıl bir öneme sahip? 
Bilindiği gibi inşaat projeleri, işveren ve yüklenici arasında yapılan bir anlaşma ile başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenen ve bu süreler içinde yapılan aktivitelerle sonuca ulaşan projelerdir. Bu aktivitelerin zamanında tamamlanabilmesi için lojistiğin yani hammadde, hizmet ve araç-ekipman gibi kaynakların en hızlı ve en düşük maliyetle projenin yapıldığı alana ulaştırılması ve ulaştırılmasını sağlayacak sistemlerin kurulması büyük önem taşımaktadır. En yalın haliyle söylemek gerekirse proje sahasına, proje yönetiminin öngördüğü iş programı dahilinde, zarar görmeden ve bütçesine uygun olarak varan her mal, ekipman ve hizmet istihkak ödemeleri ile paraya dönüşmektedir. Böylece projenin akışı sağlanmakta ve aynı zamanda projenin bitiş süresine ve bütçesine uygun tamamlanması için de vazgeçilmez bir katkı sağlanmış olmaktadır.
 
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. lojistik süreçlerde hangi stratejilerle başarıya ulaşıyor? 
Şirketimizin vizyonuna uygun ve grubumuzun süregelen değerlerine bağlı kalarak global rekabet ortamında sürdürülebilir bir başarı yakalamak için katma değer yaratmaya yönelik stratejileri takip ediyoruz. Bu anlamda bilgi teknolojilerinin öneminin farkındayız ve lojistik operasyonlarımızın optimizasyonunda bilgi teknolojilerini kullanıyoruz. Sınırlı sayıda kullandığımız kendi araçlarımızın dışında lojistik hizmetlerini tedarikçilerimiz vasıtası ile sağlıyoruz. 
Bunun yanında iş yaptığımız ülkelerdeki riskleri iyi analiz etmeyi ön planda tutuyoruz. Sevkiyat tipi, gidilecek güzergahın güvenliği, seçilen lojistik iş ortaklarımızın kapasitesi ve alanındaki uzmanlığı gibi konuları detaylı analiz ediyoruz. Aynı zamanda bir mal veya hizmetin siparişinin verilmesi, stok yönetimi, nakliyesi depolanması için teker teker ele alınan ve minimize edilmesini amaçlayan geleneksel bir lojistik maliyet algısı yerine tüm bu aktiviteleri birleştiren ve bu bütünün lojistik anlamda ekonomisini sağlayan bir maliyet algısı ile çalışıyoruz. 
Ayrıca stratejilerimizi, çevreye duyarlı daha az CO2 salınımı yaratacak ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde organize etmeye, değişen lojistik piyasası, uluslararası ilişkiler ve çalıştığımız veya çalışmaya niyetlendiğimiz ülkelerin ithalat, ihracat ve gümrük mevzuatlarını inceleyerek revize etmeye veya yeniden oluşturmaya özen gösteriyoruz.
 
KALİTE VE GÜVENLİK 
VAZGEÇİLMEZ KRİTERLERİMİZ
Lojistik iş ortaklarınızı seçerken öncelikli kriterleriniz neler? 
Lojistik iş ortaklarımızı özellikle şirket kültürümüze uyan ve değerlerimizi paylaşan, daha önce beraber uyumlu çalıştığımız, iş yaptığımız coğrafyayı tanıyan hız ve maliyet odaklı düşünebilen ve alternatif sunabilen, teknik donanımı yüksek firmalar arasından seçiyoruz. Kalite ve güvenliği seçim kriterlerimizde ön planda tutuyoruz. Lojistik iş ortaklarımızın seçiminde bir diğer kriter de bilgi teknolojilerini iyi kullanabiliyor olmaları. Uzun yıllar beraber çalıştığımız çözüm ortaklarımız var. Ağır ekipman taşımalarında uzman firmalara öncelik veriyoruz ve proje bazlı çalışıyoruz.
Lojistiğin gider kalemleriniz içindeki payını aşağı çekmek için lojistik şirketlerinden öncelikli beklentileriniz neler? 
 
2015 yılı içinde lojistik giderlerin analizi için şirket genelinde kullanılan ERP sistemimizi güncelledik. Satınalma aşamasından başlamak üzere tedarikçi, teslim süresi ve yeri, lojistik firması, nakliye tipi ve güzergahı, gümrükler, antrepo, liman, terminal alanları, proje ambarından oluşan bir lojistik zinciri veya ağı bulunmaktadır. Bu zinciri bir bütün olarak ele almamıza rağmen bu bütün içinde her halkanın ne kadar verimli ve maliyet odaklı çalıştığını da analiz etmekteyiz. Ayrıca doğru lojistik planlama, maliyetleri aşağıya çekmek anlamında çok önem kazanmaktadır. Aynı projeye az bir zaman aralığı içinde gönderilecek mal veya makina ekipmanın birleştirilmesi ve uygun nakliye tipinin ve güzergahın seçilmesi maliyetleri yarı yarıya düşürebilmektedir. Bu anlamda lojistik partnerlerimizden çözüm odaklı öneriler getirerek uygun güzergah ve nakliye tipinin seçiminde proaktif rol üstlenmelerini ve en önemlisi, teknolojik altyapılarına yatırım yaparak nakliye süresince bizleri yükün durumu hakkında haberdar etmelerini beklemekteyiz. Ayrıca lojistik firmaları gümrük ve antrepolarda beklemeleri en aza indirecek şekilde tüm bilgilendirmeleri zamanında yapabilmelidirler. Bilindiği gibi her kaybedilen saat veya gün varılacak noktayı biraz daha uzaklaştırmakta bu da projelerin bitiş sürelerine ve maliyetlerine olumsuz etki etmektedir.
 
TEKNİK VE TEKNOLOJİK 
KAPASİTE ARTIRILMALI 
Lojistik süreçlerde yaşadığınız sorunları, çözüm önerilerinizi anlatır mısınız? 
Ülke mevzuatlarındaki değişiklikler, daha efektif planlama, lojistik partnerlerimizle sürecin takibi ve projelerdeki ihtiyaçların tam olarak anlaşılması konuları zaman zaman sürecin işleyişinde aksamalara yol açabiliyor. Bunlar da başlıca sorunları oluşturabiliyor.
Bu sorunları önceden tahmin edebilmek ve her adımda profesyonelce yaklaşabilmek için Türkiye’deki ve çalışılan ülkelerdeki mevzuatları yakından takip etmek ve bu konudaki bilgilendirmeyi sağlayacak kanalları, sistemleri iyi kurmuş olmak gerekiyor.
Projelerin ihtiyaçlarının iyi anlaşılması, daha efektif lojistik planlama yapılmasını ve maliyetlerin dolaylı olarak düşürülmesini mümkün kılmaktadır. Özellikle şantiyelerin kuruluş ve kapanış aşamalarında lojistik süreçlerin çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Her aşamada proje yönetimi ile yakın çalışma, düzenli bilgi akışı ve şantiyelerin ihtiyaçlarını orada bulunuyormuş gibi hissetmek gerekiyor. Bu sebeple gerektiğinde projelerdeki ilerlemeleri yerinde takip etmek bu konuda iyi bir çözüm olabiliyor.
Lojistik partnerlerimizin teknik ve teknolojik kapasitesinin artması özellikle iletişim alanındaki gelişmeler lojistik sürecin daha kısalması ve ekonomik hale gelmesi açısından yararlı olabiliyor. Bu sebeple lojistik partnerlerimize, iletişimin önceliği ve teknolojik altyapının önemine vurgu yaparak önerilerde bulunuyoruz.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat