e
Banner


Turgut Erkeskin: Türkiye proje lojistiği için tercih ediliyor
Turgut Erkeskin / UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
turgut_erkeskin_utikadTürkiye lojistik sektörünün ’unu oluşturan proje taşımacılığı, ülkemizde sayılı firma tarafından yürütülebiliyor. Bunun temel nedenlerine geçmeden “proje lojistiğini” doğru tanımlamakta fayda vardır.
Proje lojistiği kavramı, büyük oranda gabari dışı kabul edilen hacimli yüklerin taşımacılığı için kullanılıyor. Ancak bu kavrama geniş bir perspektiften yaklaştığımızda proje taşımacılığı, taşınması hassasiyet, tecrübe ve standart üstü araç, ekipman ve benzeri donanım gerektiren reaktor, jeneratör, türbin taşımacılığı ile yat, motor, iş makineleri taşımacılığı gabari dışı yükler gibi taşıma modlarının da üstünde, daha geniş bir kapsamda değerlendirilmelidir.
Proje taşımacılığı gerek yurtiçinde gerekse uluslararası lojistik faaliyetlerde yürütülen bir projenin, A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarının bir plan, program dahilinde, taşıma, depolama ve dağıtım süreçleri ile operatör tarafından gerçekleştirilebilmesi organizasyonuna denir. Bu anlamda, komple tesis taşınmaları, tesis kurulumları, inşaat projelerinin ihtiyaçlarının lojistiği buna örnekler olarak verilebilir. Doğal olarak proje lojistiği alanında faaliyet gösterebilme donanımına sahip bir şirket, aynı zamanda gabari dışı hacimli taşımacılık faaliyetlerini de yönetebilecek güçtedir.
Proje lojistiğinin toplam lojistik faaliyetler içindeki payını “sevkiyat” bazında değerlendirdiğimizde ’a yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni, büyük çaptaki yatırımların proje lojistiğine konu olmasıdır. Bu çapta projelendirmeler standart prosedürden farklı bir hazırlık süreci ile hayata geçirilmektedir. Bu projelerde yer alan taşımacılık ve lojistik şirketleri de ön hazırlık süreci geçirmekte, bu konudaki becerilerini değerlendirdikten sonra böyle kapsamlı bir işbirliğine talip olmaktadır. Bugün bu donanıma ve tecrübeye sahip şirket sayısı sınırlıdır. Ayrı bir yatırım ve uzmanlık sahası olması sektördeki oyuncu sayısını da etkilemektedir.
Gelişen teknoloji, ticari ağın çeşitliliği ve artan hızı, özellikle son yıllarda Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün farklı ihtiyaçlara çözüm üretme becerisini geliştirmiştir. 2000’lerin başından beri özellikle gabari dışı taşımacılık gerçekleştiren şirketlerin sayıca arttığını ve her geçen gün tecrübe ve donanımlarının da üstün bir seviyeye ulaştığını izlemekteyiz. Proje lojistiğinde ise, yine bu tecrübe ve donanım geliştirme serüvenini başarıyla geride bırakmış oyuncuların aktif çalışmalarını görmek de mümkündür.
Ülkemizde özellikle enerji, inşaat ve sanayi sektörleri bu tip projeler üretmeye elverişli alanlardır. Avrupa ülkeleri kadar, Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Afrika ülkeleri de yatırımlarında ülkemizden lojistik ortak seçmektedir. Dönem dönem artıp azalan taleplerle birlikte özellikle bu üç sektörde devamlı hareketlilik gözlemlemekteyiz. Uzun zamandır bu merkezlerle ticari ilişkisini güven ve istikrar ile devam ettiren Türkiye, sektörel anlamda bütün bu hareketliliği değerlendirebilecek avantajlara sahiptir. Yakın çevremizde, proje lojistiği yönetimini gerçekleştirebilecek düzeyde kuvvetli sektörel rakibimiz bulunmamaktadır.
Günümüzde sektör altyapı ve kapasitesi, yurtiçi ve yurtdışı talepleri karşılayabilecek yeterliliğe sahiptir. Ancak yine de önümüzdeki süreçte, artacak ve çeşitlenecek daha büyük projeler için ise yatırımlar gerekmektedir. UTİKAD olarak sektörün ihtiyaçları ve çözüm yolları konusunda proaktif rol almaktayız. Hazırlıklarına başlanan ve 2018 yılında uygulamaya girecek olan Lojistik Master Planı ile gelişmelere yön verecek bir kaynak oluşacağına inanıyoruz. Kalifiye eleman yetiştirmek ve ara birim çalışanların eğitimine ağırlık vermek bizim sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. UTİKAD olarak derneğimiz bünyesinde verdiğimiz eğitimlerle sektörün bu önemli ihtiyacını karşılamayı hedeflemekteyiz. 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat