Banner

“FIATA 2014 ISTANBUL” Türkiye’nin Kongresi Olacak
Turgut Erkeskin / UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
turgut_erkeskin21. yüzyıl, dünyanın yeni ekonomik dinamikleri ile küresel pazarların yeniden şekillenme çabaları ve ülkelerin dünya katma değer zinciri içindeki paylarını arttırma arayışları içinde hızla ilerliyor. Dünya ekonomisi kriz ve değişim dinamikleri ekseninde yönünü bulmaya çalışırken, küresel pazardaki kıyasıya rekabet ülkeleri, özellikle sanayi üretimi ve hizmetler sektörlerinde daha üretken olmaya ve değişen dengelere hızla ayak uydurmaya zorluyor.
Sadece batının gelişmiş ekonomilerinde değil, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, bölgenin hızla değişen dengeleri, sürekli bir yenilenme ve olası her gelişme için alternatif arayışlarını gündeme getiriyor. Günümüz dünyasında, yakın coğrafyadaki ülkeler ile ekonomik ve siyasal ilişkilerin dengede tutulması gerektiği kadar denizaşırı uzak pazarlarda rekabet üstünlüğü de ülkeler için hayati önem taşıyor.
Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bölge, bu bölgedeki güçlü konumumuz ve çevre ülkelere göre üstünlüklerimiz, bizi gerek üretim ve gerekse de lojistik imkanlar çerçevesinde avantajlı hale getirirken, sektörlerimizin yakın ve uzak coğrafyalarla kuracağı işbirlikleri, ekonomimiz ve gelecek hedeflerimiz açısından daha da önem kazanıyor.
Bu açıdan baktığımızda sektör temsilcisi kuruluşların söz konusu işbirliği ortamlarının yaratılması amacıyla yaptıkları girişimler ve çalışmalar, sektörlerin gelişmesi ve güç kazanması ile birlikte ülke ekonomisine artı değerler de katacaktır.
Büyüyen Türkiye’nin en dinamik ve proaktif sektörleri arasında başı çeken Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün temsilcisi derneğimiz UTİKAD, ülkemizin ortak paydası olan gelecek hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla,  2014 yılında dünyanın en önemli Lojistik Kongresi olan FIATA Dünya Kongresi’ni 12 yıl aradan sonra 2. kez İstanbul’da düzenleyecek.
Bu çerçevede geçtiğimiz Ekim ayında Yönetim Kurulu, dernek üyelerimiz, dernek icra ekibimiz, kongre organizatörü firmamız Viking Turizm ve medya desteği veren UTA Lojstik’ten oluşan güçlü bir kadroyla Singapur’da düzenlenen 2013 FIATA Dünya Kongresi’ne katıldık. “Springboard to Asia, Connecting the World” –“ Dünyayı Asya’ya bağlayan Sıçrama Tahtası” teması ile düzenlenen  kongreye,  başta FIATA Genel Kurul çalışmaları olmak üzere katıldığımız pek çok panel, seminer ve toplantıda  yaklaşık 100’e yakın ülkenin sektör temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, ülkemizin ve sektörümüzün yakaladığı dinamizmi ve dernek çalışmalarımızı aktarmak fırsatı bulduk. FIATA Çalışma Grubu toplantılarında ise, sektörümüzün değişik kesimlerinin yaşadığı sorunları dile getirerek, sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi ilettik.
Bizim için en çarpıcı üç konunun altını özellikle çizmek isterim. Bunlardan birincisi Bulgaristan ile yaşadığımız karayolu taşımacılığı sorunlarının FIATA kurullarında büyük yankı bulması ve tırlarımıza uygulanan engellemelerin yadırganması. İkincisi, uzun süredir yapageldiğimiz çalışmalar ve devletimizin demiryolu taşımacılığındaki altyapı çalışmaları sonucu, Çin’in demiryolu ile Avrupa’ya bağlantıda Türkiye’yi önemli bir koridor olarak tayin etmesi. Üçüncüsü de UTİKAD’ın Gras Savoye Willis ile beraber geliştirdiği, dünyada ilk olan ve bir lojistik derneği marifeti ile konşimento başına sorumluluk sigortası ürününün, diğer ülke dernekleri tarafından da beğeni kazanarak UTİKAD’ın rol model olmasıydı.
Bununla beraber UTİKAD Yönetim Kurulu üyelerinin, “Dünyanın Lojistik Federasyonu” olarak tanımladığımız FIATA’nın hemen hemen tüm organlarında son derece etkin olduklarına ve pek çok önemli çalışmaya öncülük ettiklerine özellikle dikkat çekmek isterim. Yönetim Kurulu üyemiz Kosta Sandalcı Karayolu Çalışma Grubuna başkanlık ederken, Hacer Uyarlar FIATA Demiryolu Çalışma Grubu’nda görev yapıyor. Ben de Denizyolu Çalışma Grubu’nda Türkiye’yi ve sektörümüzü temsille görevliyim. Bu sene yapılan kongrede, 2015 yılına kadar görev yapacak yeni FIATA yönetiminin seçimi yapıldı. Türk lojistik sektörünün de yakından tanıdığı, büyük Türk Dostu İtalyan Bay Francesco Parisi FIATA Başkanlığı görevine seçildi. Hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır ki UTİKAD Başkanı olarak ben de 11 kişiden oluşan FIATA Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı’na seçildim. UTİKAD bunu ikinci defa başarıyor. Daha önce eski başkanımız Kosta Sandalcı da bu görevi yerine getirmişti. 
Buradan şu sonucu çıkartabiliriz, UTİKAD dünya lojistik sektöründeki önem ve yerini “sürdürülebilir” hale getirmiştir. Bundan sonraki yönetimlerin görevi ise FIATA için bir başkan çıkartabilmek olmalıdır. İşte bu noktada 2014 yılında  UTİKAD’ın ev sahipliğini yapacağı FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbul’un bizim için önemi büyüktür.
Dev ulaştırma projeleri ve altyapı yatırımları ile bu alana en çok bütçe ayıran ülkelerden biri olan Türkiye’nin, büyüyen ve gelişen lojistik sektörünün potansiyelini, kabiliyetlerini yerinde tanıtacağı, aynı zamanda “Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme” konusunun mercek altına alınacağı ve küresel lojistik sektörünün gelecek hedeflerinin belirleneceği, FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbul sadece lojistik sektörümüzün değil, lojistiği büyüme dinamiklerinde stratejik sektör olarak belirlemiş, sanayisi, iç ve dış ticareti, turizmi ve tüm hizmetler sektörleri ile bütün Türkiye’nin kongresidir.
Tanıtım amacıyla Singapur Kongresi çerçevesinde düzenlenen fuarda açtığımız “FIATA 2014 ISTANBUL” standı ise başta Afrika ve Asyalı katılımcılar olmak üzere Ortadoğu, Avrupa ve Kafkas ülkeleri temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü. 3 gün süren fuarda standımızda ağırladığımız ziyaretçilerimizi, 2002 yılında düzenlediğimiz FIATA Dünya Kongresi’nde olduğu gibi yeniden hafızalarda kalacak yepyeni bir kongre için İstanbul’a davet ettik.  
2014 Ekim ayına kadar önümüzdeki süreçte UTİKAD olarak, kongremizin geçmişteki başarısını daha da yukarılara taşımak adına yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde kongre tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinliğe katılacağız. Sadece üyelerimizden ve sektörümüze hizmet sağlayan firmalardan değil,  hem devletimizin hem de sürdürülebilir rekabetçiliklerinde lojistiği ayrılmaz bir unsur olarak kullanan tüm sektörlerin desteklerini bekliyoruz.
Geçtiğimiz bir yılın değerlendirmesinin yanı sıra FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbul hakkında bilgiler de vereceğimiz Genel Kurulumuz 26 Kasım’da İstanbul’da yapılacak. Tamamen yenilenerek ikinci baskısını hazırladığımız “Küresel Lojistik” kitabımızı da takdim edeceğimiz Genel Kurulumuza hepinizi bekliyoruz… 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat