Banner


İzmir, Doğu Akdeniz’in lojistik üssü olma yolunda…

Tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, denizi ve limanlarıyla antik çağların en ünlü liman ve ticaret kentlerinden biri olan İzmir, bugün sadece Türkiye’nin üçüncü büyük metropolü ve önde gelen fuar merkezi olmakla kalmayıp, aynı zamanda Doğu Akdeniz’in en önemli ticaret merkezi olma özelliğini sürdürmekte. 

turgut_erkeskin.jpg

Dünyanın en büyük 117. ekonomisi konumuyla İzmir, TÜİK 2011 verilerine göre İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye ekonomisine yüzde 7,6 oranında katkısı ile kişi başına 21 bin 479 dolarlık milli gelire sahip bir ticaret ve servis merkezi.

Global kriz sonrası dönemde tüm dünyada doğrudan yabancı yatırımların önemi giderek artarken, Çin gibi bir küresel devin İzmir’i dünyanın yatırıma en elverişli 70 kentinden biri seçmesi ve İzmir’de bulunan Ege Serbest Bölgesi’ni yatırıma en uygun 40 endüstri bölgesinden biri olarak belirlemiş olması, şehrin ekonomik potansiyelini daha da öne çıkarmakta. 40 milyar dolara dayanan dış ticaret hacmi ile Türk dış ticaretinin yüzde 14’ünü gerçekleştiren İzmir, 5 deniz ticaret limanının yanısıra, gelişmiş havalimanı, demiryolu ve karayolu ağlarıyla Türkiye’nin lojistik açıdan en şanslı şehirlerinden biri konumunda.

UTİKAD’ın İzmir çıkarması

Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD, strateji ve hedeflerini Ege’deki üyeleriyle yakından paylaşmak ve koordine etmek amacıyla 4 Temmuz 2012 Yönetim Kurulu toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. Ege bölgesinin jeo-stratejik konumu, niteliği ve potansiyelinin değerlendirildiği geniş katılımlı toplantıda, Türkiye’nin en stratejik limanı olan Alsancak Limanı’nın kapasitesinin artırılması ile birlikte, 2015 yılına kadar Türkiye’nin ana limanı olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın hizmete girmesi, hızla yenilenen demiryolu hatları, karayolu taşımacılığına elverişli otoyolları, İzmir Menderes Havalimanı’nın yolcu ve kargo taşımacılığı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gibi teknik konular irdelendi. Ayrıca İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Muğla, Bursa, Uşak ve Kütahya gibi sanayi, tarım ve maden üretim merkezlerinin sanayi ve ticaret ihraç potansiyelleri değerlendirildi.
UTİKAD İzmir toplantısında, Ege Bölgesi’ne yönelik yatırımların, başta İzmir olmak üzere var olan altyapının optimum kullanılmasını sağlayacak ve yük akışlarını hızlandıracak şekilde geliştirilmesinin önemine değinildi. Bölge lojistik transfer altyapısının, Kemalpaşa ya da Çandarlı-Aliağa limanları arasında kurulması planlanan lojistik merkezlerle desteklenmesiyle, Ege’nin sadece Türkiye için değil, Doğu Akdeniz için de önemli bir üs haline geleceği vurgulandı.

Eylem Planı hazırlayacağız
İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşen UTİKAD Yönetim Kurulu toplantısı, İzmir’de faaliyet gösteren üyelerimizle birlikte bölgenin sorunlarını belirleme, çözüm önerileri oluşturma ve yeni projeler geliştirmek adına UTİKAD İzmir Çalışma Grubu’nun faaliyete geçmesine de sahne oldu.
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve İzmir Çalışma Grubu üyelerimizle birlikte Ege Bölgesi’ne yönelik ulaştırma yatırımlarını ve İzmir'in lojistik geleceği konuları detaylı olarak değerlendirildi ve bölgenin lojistik ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde bir ‘Eylem Planı’ oluşturulması karara bağlandı.
İzmirli üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği, görüş, öneri ve taleplerini dile getirdiği toplantıda ayrıca aşağıdaki kararlar alındı:

·         İzmir’de taşımacılık ve lojistik hizmeti veren firmaların UTİKAD çatısı altında toplanması,

·         UTİKAD’ın 26 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesiyle sektörle paylaştığı eğitimlerin, bu yıl içinde hayata geçireceğimiz UTİKAD AKADEMİ bünyesinde, diğer şehirlerle birlikte İzmir’de de verilmesini sağlamak,

·         Kullanımı son derece yetersiz olmasına rağmen paydaş şirketlerimizin aldıkları riskleri azaltacak sorumluluk sigortasını yaygınlaştırmak,

·         Sektörün en hızlı çözüm bekleyen sorunlarından biri olan yetki belgesiz taşıma faaliyeti yapılmasını engellemek.

Ayrıca sektörün kanayan yaralarından biri olarak, derneğimizin hala gündemimizi meşgul eden ordinosuz mal tesliminin engellenmesi, yüzlerce firmayı kapanma noktasına getiren ve UTİKAD’ın bakanlık düzeyinde yürüttüğü yoğun girişimlerle çözüme kavuşturduğu KDV sorunun ortadan kalkması gibi konular da değerlendirildi.
Türk lojistik sektörünü ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak bir sektör olarak kabul eden ve küresel pazarlarda rekabet edebilecek seviyeye getirilmesini hedefleyen UTİKAD, İstanbul'daki merkez toplantılarının dışında, ilkini Ankara'da gerçekleştirdiği üye buluşmalarını, bundan sonra da UTİKAD üyelerinin bulunduğu diğer şehirlerde sürdürmeyi planlıyor. Tüm taşıma modlarını tek çatı altında toplayan sivil toplum kuruluşu olarak toplantılarda alınan kararları birer ‘eylem planı’ haline getirerek, üyelerin de katkılarıyla, sektörü dünya lojistik liginde daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor. İzmir toplantısı ve UTİKAD İzmir Çalışma Grubu kuruluşu, bu yönde atılmış önemli bir adım oldu.

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat