Banner


10. Kalkınma Planı’nda hedef: Türkiye’yi bölgesel lojistik üs yapmak
Turgut Erkeskin / UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
turgut_erkeskinTürkiye ekonomisinin önümüzdeki beş yıllık yol haritasının çizildiği ve Türkiye’yi orta gelir  grubu bir ülke olmaktan çıkarıp, yüksek gelir grubunda bir ülke haline getirmeyi hedefleyen Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Aynı zamanda Türkiye’nin 2018 yılına kadar lojistikte bölgesel bir üs haline getirilmesi amacıyla ulaştırma ve lojistik alanında pek çok plan ve projeleri de kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, taşımacılık ve lojistik sektörünün gelecek yıllardaki performansı açısından büyük önem taşıyor.
Türkiye’nin lojistik üs haline getirilmesi hedefi çerçevesinde; lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılmasının temel amaç olarak belirlendiği ve biz sektör temsilcilerinin de üzerinde önemle durduğu ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak transit taşıma süresinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız konusunun bu planda öne çıktığını görüyoruz.

Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması, yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolunun paylarının arttırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi esasıyla hazırlanan bu plana, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve siyaset dünyası, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, akademik çevreler, özel sektör, medya kuruluşları temsilcileri ile kurulan Özel İhtisas Komisyonları da katkıda bulundu. Ülkemizin ve sektörümüzün rekabetin hızla büyüdüğü küresel pazarlardan daha fazla pay almasını sağlayacak bu plana, UTİKAD olarak sahip olduğumuz bilgi birikim ve uluslararası tecrübeleri de ekleyerek katkıda bulunduk. Dernek Çalışma Gruplarımız ile İcra Kurulu üyelerimizin katılımı ile düzenlenen komisyon çalışmalarında yer aldık. Temsilcisi olduğumuz sektörün temel sorunlarını tespit ederek, beklenti ve taleplerimizin aktardık, sorunlara yönelik çözüm önerileri ve görüşlerimizi dile getirdik. UTİKAD görüşü olarak komisyona sunduğumuz ve üzerinde titizlikle durduğumuz konuların, planın “Lojistik ve Ulaştırma” başlığı altındaki hedef ve politikalarda yer alması sektörümüzün geleceği adına bizlere umut vermiştir.

Sektörümüz adına önemli bir başka gelişme ise planda yer alan “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” ve programın içeriğinde belirleyen hedef ve stratejilerdir. Taşımacılık ve lojistik sektörünü, uzun yıllar üzerine yapışan taşımacı kimliğinden çıkararak küresel lojistik pazarının önemli aktörleri arasına koyan program ayrıca Türkiye’nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşması noktasında lojistik sektörünün katkısı ve öneminin teslim edilmiş olduğunu da gösteriyor. Lojistik sektörünün ülkenin büyüme potansiyeline katkısının artırılması ve Türkiye’nin lojistik performans endeksinde ilk 15 ülke arasına girmesi hedefiyle hazırlanan bu program ana başlıklarıyla; lojistikte strateji ve kurumsal yapılanmanın oluşturulması, şehirlerde lojistik altyapının iyileştirilmesi, gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması, büyük ulaştırma altyapı yatırmalarının tamamlanması, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılması, yurtiçi lojistik yapılandırmasının yurtdışı yapılanmalarla desteklenmesi konularının Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşmesini öngörüyor. “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” bu haliyle yıllardır sektörümüz tarafından sıkça dile getirilen bakanlıkla arası eşgüdüm ve koordinasyonun işlerliğe kavuşturulması açısından bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

Kalkınma Planı, 2018 yılında bölünmüş yol uzunluğunun 25 bin 272 kilometreye, otoyol uzunluğunun 4 bin kilometreye, demiryollarında konvansiyonel ana hat uzunluğunun 10 bin 556 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunun 2 bin 496 kilometreye, denizyollarında konteyner taşımacılığının 13.8 milyon TEU’ya, Türk bayraklı deniz ticaret filosunun 14 milyon DWT’ye, havayollarında ise 232 milyon yolcu kapasitesine ulaşması gibi kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılıkta ciddi hedefler belirlenirken depolama, dağıtım ve lojistik merkezler, sektörümüzün önemle altını çizdiği ve bir an önce çıkması yönünde ısrarcı olduğu Lojistik Master Plan konusunu da gündemine alıyor. Ülkemizin coğrafi konumunun ve bölgemizde gelişen ekonomilerin yaratacağı fırsatları avantaja çevirerek gerek bulunduğu coğrafyada gerekse uluslararası arenada global markalarla rekabete etmeye hazırlanan Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün performansına katkıda bulunmasını arzu ettiğimiz Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girerek, sektörümüzün sabırsızlıkla beklediği konuların ivedilikle hayata geçmesini diliyoruz.

 

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz