Banner


Perakendede lojistik depo taşınması
Seyhan Gülhan - Lufian Lojistik Grup Müdürü
seyhan_gulhan_lufianOrganize perakendenin büyümesi ile birlikte lojistik depo hacimleri ve işlem sayıları ciddi oranlarda artmaktadır.

Bu artışların etkisi veya ekonomik nedenlerden dolayı perakende firmaları lojistik depolarını değiştirme süreçlerine girmektedir.

Tedarik zincirinin ve perakende lojistik operasyonlarının kalbi olan depoların taşınması sürecini bir kalp nakline benzetebiliriz.
Kalp nasıl toplar ve atardamarlar vasıtasıyla yaşamsal dönüyü sağlıyorsa depo da ürün giriş ve çıkışları ile şirketin devamlılığını sağlamaktadır.
Bu kapsamda depo taşınma süreci kritik bir öneme sahiptir.
Lojistik depo operasyonlarının geçici süre ile durması genelde ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Taşınma sürecinin hedefi kaybın “0” olması veya bunun minimize edilmesidir.
Bir lojistik profesyoneli olarak iş hayatımda birçok kez perakende lojistik depo taşınması yönetimlerinde bulundum.

Konuya teknik yönden ele alacak olursak, bir perakende firmasında depo taşınması sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekir:

* Taşınma tarihi olarak stok hareketinin en az olduğu dönem olan sezon sonlarının seçilmesi

* Taşınma planının  etkilenen tüm birimlerle görüşülecek oluşturulması

* Taşınmanın aşama aşama takvim belirlenerek oluşturulması ve süreçle ilgili geri bildirimlerin yapılması

* Gecikme ve öngörülmeyen durumlara karşı B planının oluşturulması

* Taşınmaya konu olan malzemelerin hazırlanması ve hacminin hesaplanarak nakliye organizasyonun oluşturulması

* Personel sayısı ve çalışma sürelerinin belirlenmesi (Operasyonunun büyüklüğüne göre vardiya yapılması)

*Ürün ve malzemelerin numaralandırılması ve taşınacak lokasyonda bu numaraların belirtilmesi

*İlk taşınan ürünlerden itibaren sevkiyat sürecine başlanılarak bunun duyurusunun şirket içinde yapılması

Taşınma surecinin fiziksel ve algısal yönetiminin doğru yapılması ile oluşturduğu negatif etkiyi minimize edilmesiyle sağlanabilir.


“Lojistik ekonominin karanlık anakarası ve en çok göz ardı edilen ama geleceği en parlak iş sahasıdır.”

Peter Ferdinand Drucker (1909 –  2005), Avusturyalı yönetim bilimci.

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat