Banner

Hazır giyimde lojistiğin modası değişiyor
Türk hazır giyim sektörünün ihracatı daha çok adet satmak yerine yüksek kalite, hizmet ve moda sunarak artıracağını vurgulayan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat, “Bu nedenle lojistik sektöründen,  adet taşıma kapasitesini artırmaktan çok, hizmet kalitesini, çeşitlerini ve ulaşılan pazarların sayısını artırmasını bekliyoruz” dedi. 
seref_fayat_tgsdTekstil ve hazır giyim sektörünün toplam ihracat içindeki payı nedir? Sektör dünya pazarında nasıl bir pay alıyor? 
Türk hazır giyim sektörü nitelikli tedarikçi yapısı ile dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer almaktadır. 
Bu özelliğine son yıllarda markaları ve hızlı gelişen modern perakende pazarı eklenmiştir. Türkiye bu alanda önemli bir bölgesel moda ve alışveriş merkezi olarak gelişmektedir. Türk hazır giyim sektörü dünya ihracatı içinde 2015 yılı itibariyle yüzde 4 pay almıştır. Yıllar itibariyle yüzde 4 payını ve 6. en büyük ihracatçı konumunu sürdürmektedir. Türkiye, Çin ile birlikte AB’nin en önemli AB dışı hazır giyim tedarikçisidir. AB’nin ithalatının %8’ni karşılamaktadır. Bölgemizdeki yakın ve komşu ülkelerde ise kendi markaları ile ihracatını ve pazar payını genişletmektedir. Türk hazır giyim ve tekstil sektörü birlikte Türkiye’nin ihracatından ’e yakın pay almaktadır.
 
İHRACAT HEDEFİ 18 MİLYAR DOLAR 
Sektör 2015’i nasıl bir ihracat bandında kapattı? 2016’ya ilişkin öngörüleriniz neler? 
Türk hazır giyim sektörü 2014 yılında 18 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 2015 yılında ihracat küresel ticaretteki daralma ve euro-dolar paritesindeki gerileme ile %9,4 azalarak 17 milyar dolara gerilemiştir. Yurtiçinde hazır giyim harcamaları %2,3 artarak 54,6 milyar TL’ye, modern perakende harcamaları ise 4,4 artarak 27,31 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yurtiçi pazardaki büyüme yavaşlarken, ihracat değer olarak azalmış ancak miktar olarak artmıştır. Buna bağlı olarak hazır giyim sanayi üretimi 2015 yılında %3,6 büyümüştür.
Hazır giyim sektörünün sanayi cirosu 2014 yılında 60,2 milyar TL ve 2015 yılında ise 64,5 milyar TL’ye yükselmiştir. 2016 yılında sanayi cirosunun %8-10 oranında artarak 69-70 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülmektedir. İhracat ise 2016 yılında hem miktar ve hem de değer bazında artmaktadır. Bu itibarla 2016 yılında 18 milyar dolar ihracata yeniden ulaşılacağı öngörülmektedir. 
Sektörün son yıllarda modern perakende pazarın gelişimi, yabancıların artan hazır giyim harcamaları ile bir alışveriş ve moda merkezine dönüşmesi ile yurt dışına daha yüksek katma değerli ve pahalı ürün ihraç etmeye ağırlık vermektedir. Bunlar için tasarım ve koleksiyon kapasitesi ve daha kaliteli üretim altyapısı geliştirilmektedir.  
Sektör 2023 yılındaki 60 milyar dolar ihracat ve 50 milyar dolar iç pazar hedefi doğrultusunda dönüşümünü sürdürecektir. Yüksek katma değerli üretim ve ihracat ile markalaşma en önemli hedefler olacaktır. Buna bağlı olarak nitelikli üreticilerin destekleneceği bir program kurulması en önemli hedeflerimizden biri olacaktır. Yakın ve komşu ülkelerde mağazalaşma artan hızla sürecektir. Yurtiçinde ise bölgesel bir moda ve alışveriş merkezi haline gelinmesi faaliyetleri sürecektir.     
 
Sektörün önde gelen ihracat pazarlarını aktarır mısınız? Sektörün Ortadoğu, Afrika, İran ve Balkan ülkeleri gibi pazarlara yönelik hedefleri neler? 
Türk hazır giyim sektörünün ana pazarı dünyanın önemli markalarının bulunduğu başta Avrupa Birliği olmak üzere, gelişmiş ülkeleridir. Bu pazarlara nitelikli tedarikçi olarak ihracat yapılmaktadır. İhracatın yüzde 70’i bu ülkelere yapılmaktadır. Türk hazır giyim sektörü Ortadoğu, Afrika, Balkan ülkeleri ile İran gibi pazarlara ise kendi markaları ile ve perakende organizasyonları ile girmekte ve ihracat ile satış yapmaktadırlar. Bu ülkelerde Türk markaları mağazalar açmakta ve mağaza zincirleri oluşturmaktadırlar.  Bu pazarlar Türk hazır giyim sektörünün markalar ile ihracatına ve marka ekonomisine geçişe katkı sağlamaktadır. 
 
EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ HIZLI ÜRETİM VE TESLİMAT 
Tekstil sektörünün lojistik ihtiyaçları ve bu alandaki yeni trendler neler? 
Türk hazır giyim sektörünün lojistik  ihtiyaçları artmakta ve çeşitlenmektedir. Türk hazır giyim sektörünün kalite ve yüksek katma değerli üretim yeteneği ile birlikte en önemli avantajlarından bir diğeri pazarlara yakınlığı, kısa sürede üretim yapabilmesi ve hızlı teslimat kapasitesidir.  Hızlı üretimdeki tedarik ve malın alıcıya hızla tesliminde ise lojistik sektörü büyük önem taşımaktadır. Lojistik altyapısı ve gelişmiş hizmetleri büyük destek sağlamaktadır. Bu alandaki en önemi eğilimler hızlı moda yaklaşımı içinde üretim ve teslim sürelerinin daha da kısalmasıdır. Alıcılar ürünleri mağazalarına kadar teslimini istemektedirler. Türk markaları da yurtdışındaki mağazalarına kendi ürünlerini hızlı ve sürekli taşımayı istemektedirler. 
 
Özellikle ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesinde lojistik sektöründen nasıl bir destek bekliyorsunuz? 
Hazır giyim sektörü alıcılarının hızlı, küçük parti, esnek, tam içerikli sipariş ve teslimat taleplerini karşılayabilmek için lojistik firmalarından da aynı şekilde tam içerikli (full packet), hızlı, esnek, uygun fiyatlı ve tüm pazarlara küçük partili taşımalar yapabilecek hizmetler talep etmektedir.   
 
İKİ SEKTÖR BİRLİKTE BÜYÜYOR 
Tekstil sektörünün lojistik hizmet alımlarında öncelikleri neler? Lojistik hizmetlerde geliştirilmesi gereken alanlar nereler?
Hazır giyim sektörünün lojistik hizmet alımlarında önceliği hız, hizmet kalitesi, esneklik, farklı pazarlara erişim olanakları ve fiyattır. Bu çerçevede Türk lojistik sektörü ile Türk hazır giyim sektörünün değişen taleplerini azami ölçüde karşılayabilecek gelişmeyi gösterebilmektedir. Türk hazır giyim sektörü ile lojistik sektörü birlikte gelişmektedir. Hizmet kalitesi oldukça gelişmiştir. Lojistik hizmetlerde geliştirilmesi gereken alanlar ise hız, küçük parti ve esneklik ihtiyacını karşılayacak daha uygun fiyatlı ve verimli hizmet olanakları sunulması ile özellikle Türk markalarının ihracat yaptığı yakın ve komşu pazarlardaki varlıklarını artırmaları ve daha geniş kapsamlı hizmetler sunmalarıdır. Özellikle bu ülkelerdeki gümrük işlerinin aşılması önem taşımaktadır.
 
Türkiye tekstil sektörünün geleceğine ilişkin öngörüleriniz neler? Sektörün büyümesinde lojistik nasıl bir rol oynayacak? 
Türk hazır giyim sektörü hem nitelikli tedarikçi hem de kendi markaları ile ihracatını artırmaya devam edecektir. Ancak sektör giderek daha katma değerli ve birim fiyatı yüksek ürünler üretmekte ve ihraç etmektedir. Bu nedenle sektörün önümüzdeki dönemde ihracatı miktar olarak daha az, ancak değer olarak daha yüksek artacaktır. Sektör ihracatını daha çok adet satmak yerine daha yüksek kalite, hizmet ve moda sunarak artıracaktır. Türk hazır giyim sektörü bu nedenle lojistik sektöründen önümüzdeki dönemde adet taşıma kapasitesini artırmaktan çok, hizmet kalitesini, çeşitlerini ve ulaşılan pazarların sayısını artırmasını beklemektedir.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat