Banner
Banner

Kastamonu Entegre maliyet istikrarını demiryoluyla yakalıyor
“Ürettiğimiz ürünler ‘yükte ağır pahada hafif’ olduğundan lojistik maliyetler bizim için diğer sektörlerden daha fazla önem arz etmektedir” diyen Kastamonu Entegre Tedarik Zinciri Direktörü Halim Sırçancı, yapılan fiyatlandırma diğer taşıma modlarına göre daha istikrarlı olduğu için ithalat ve ihracat taşımalarında yoğun bir şekilde demiryolunu kullandıklarını söylüyor. 
halim_sircanci_kastamonuHayat Holding bünyesinde bulunan Kastamonu Entegre, orman ürünleri ve mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor. Yurtiçinde 6 lokasyonda bulunan 8, yurtdışında 4 ülkedeki 5 tesisiyle, yılda 4,5 milyon metreküp ağaç bazlı levha üretimi yapan şirket, Türkiye’de lider, Avrupa’da 4., dünyada ise 7. en büyük levha üreticisi konumunda bulunuyor. Venezuela’dan ABD’ye, Kanada’dan Brezilya’ya, Çin’den Güney Kore’ye kadar dünyanın birçok bölgesinden hammadde tedarik eden şirket, 77 ülkeye ise ihracat gerçekleştiriyor. Son 10 yılda her yıl %30 büyüyerek Türkiye’de en hızlı büyüyen sanayi kuruluşu unvanını elinde bulunduran Kastamonu Entegre, üretimde olduğu gibi tedarik zinciri süreçlerinde de de verimli ve hızlı çözümlerle başarıya ulaşıyor. “Bizim ürettiğimiz ürünler tabiri caizse ‘yükte ağır pahada hafif’ olduğundan lojistik maliyetler diğer sektörlerden daha fazla önem arz etmektedir” diyen Kastamonu Entegre Tedarik Zinciri Direktörü Halim Sırçancı, lojistik süreçlerinde hangi stratejilerle başarıya ulaştıklarını UTA Lojistik’e anlattı. 
 
LOJİSTİK SÜREÇLERİNİ YENİDEN YAPILANDIRDI 
Kastamonu Entegre’nin tedarik zinciri süreçleri hakkında bilgi verir misiniz? 
Kastamonu Entegre’nin gelmiş olduğu büyüklük, işlerin ve süreçlerin karmaşıklık düzeyi ve müşteri taleplerindeki dinamizm, işlerimizi yönetirken alanında gelişmiş örnek uygulamaları daha yakından incelememizi ve kurumsal yönetim alanında bir üst aşamaya çıkmamızı kaçınılmaz hale getirmiştir. Biz de bu nedenle 2015 yılı başında süreçlerimizi ve organizasyonumuzu yeniden gözden geçirerek stratejik yönetim ilkelerini hayata geçirmeye ve tedarik zinciri yönetimi prensiplerini uygulamaya karar verdik. Bu çerçevede gördük ki, yürüttüğümüz tüm operasyonlarda; yani hammaddenin kaynağından müşteriye teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerde, stratejilerin belirlenmesi, planlanması ve tüm tedarik zinciri faaliyetlerinin müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlayacak şekilde yürütülmesi, ancak bütüncül bir bakışla, tedarik zinciri yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilir. Bu anlayışın bir sonucu olarak; tedarik fonksiyonlarını, dış ticaret operasyonlarını, taşıma, depolama, elleçleme, tahmil/tahliye, ambalajlama, gümrükleme, sigortalama, gözetim, teşvik vb. dahili ve harici tüm lojistik süreçlerini tedarik zinciri yönetimi anlayışına uygun olarak yürütüyoruz. Ayrıca tüm üretim tesislerimizdeki üretim hatlarının planlanması, çizelgelenmesi, talebin ve tedarikin planlanması ve buna uygun olarak üretimin gerçekleştirilmesi aynı şekilde entegre bir çalışmanın ürünüdür. 
Aslında tüm tedarik zinciri süreçlerini yönetirken inandığımız ve uygulamaya çalıştığımız temel felsefemizi, “verimlilik” ve “hızlı cevap verme” kelimeleri ile özetleyebiliriz. Yani tüm faaliyetlerimizi en düşük maliyet anlayışı ile katma değeri olmayan (ya da düşük olan) süreçleri elimine ederek, maliyetlerimizi düşüren tasarruf projelerini hayata geçirerek yerine getirirken; aynı zamanda potansiyel meydan okumalar ve müşteri talebindeki olası ani değişimler karşısında, yeni durumlara hızlı uyum sağlayacak şekilde çalışmaya gayret ediyoruz.
 
Lojistik süreçlerinizde ne oranda dış kaynak kullanıyorsunuz? 
Kurum olarak tüm lojistik operasyonlarını yürütürken dış kaynak kullanımı prensibine maksimum ölçüde uygun çalışmakla birlikte, bir istisna olarak 2010 yılında 43.000 DWT büyüklüğünde bir yonga taşıma gemisi (Woodchip Carrier MV PINE) yatırımı yaptık. Bu yatırım sonrasında en temel hammaddemiz olan odun yongası taşımasının bir kısmını kendi gemimizle yapmaya başladık. Bu vesileyle denizcilik sektörüne adım atmış olduk. Bu sayede hem tedarik maliyetlerimizde ciddi bir düşüş sağladık hem de tüm lojistik sürecine daha fazla hakim olarak tedarik güvencesi sağlamış olduk. Bunun yanında 2015 Eylül ayında Japon Sumitomo firmasıyla yaptığımız bir işbirliği sonucunda, Japonya’nın en prestijli tersanelerinden olan Oshima Tersanesi’ne 53.000 DWT büyüklüğünde 210 metre boyunda yeni bir gemi siparişi verdik. Önümüzdeki süreçte bu alanda yakaladığımız bazı fırsatları değerlendirerek katma değeri yüksek projeler üretmeye devam etmeyi hedefliyoruz.
 
Yönettiğiniz taşıma hacmi ve kullandığınız taşıma modları hakkında bilgi verir misiniz? Demiryolu taşımacılığına ne oranda başvuruyorsunuz?
Kastamonu Entegre olarak milyonlarca ton girdiyi 8 tanesi Türkiye’de olmak üzere toplam 13 adet üretim tesisimize taşıyoruz. Bu tesislerde üretilen milyonlarca ton mamulü dünyanın ve Türkiye’nin çok farklı noktalarına taşıyoruz. Bu işi yaparken yükün cinsine, tonajına, işin aciliyetine ve gideceği güzergaha bağlı olarak en uygun taşıma modunu belirliyoruz. Çok çeşitli hammadde, yarı mamul ve mamulü Türkiye ve dünyanın çok farklı noktalarına taşıdığımız için neredeyse tüm taşıma modlarını ve bunların tüm kombinasyonlarını dinamik bir şekilde kullanmaktayız. Dünyanın en büyük lojistik firmalarının yanında en küçük lokal taşıma firmalarıyla da çalışmaktayız.
Demiryolu taşıması da sıkça kullandığımız taşıma modlarından biridir. Demiryolu taşımasını karayoluna göre daha yüksek tonajlı ve daha uzun mesafeli taşımalarda kullanıyoruz. Özellikle ithalat ve ihracat aşamasında yoğun bir şekilde demiryolu taşıması yapmaktayız. Son dönemde sıkıntılar yaşasak da Rusya’dan ithalat yaparken, Romanya’dan ithalat yaparken, İran’a ihracat yaparken neredeyse tamamen demiryolunu kullanıyoruz. Zira ürünümüz pahalı olmadığından nakliye maliyetine çok duyarlıdır. Demiryolu taşımasında uygulanan fiyatlar diğer taşıma modlarına (karayolu, denizyolu) göre daha istikrarlı olduğundan tercih etmeye gayret ediyoruz. Ancak özellikle yurtiçi taşımalarda hala karayoluna göre birçok güzergahta daha pahalı kalmaktadır. Bazı tesislerimizde çok az kullanmamıza rağmen demiryolu ağına yakın olan ve uzun mesafeli taşımalar yapmak durumunda olduğumuz tesislerimizde daha yoğun olarak demiryolu taşımasından istifade etmekteyiz. 
 
Demiryolu taşımacılığı hizmeti alacağınız şirketi seçerken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? 
Demiryolu taşımalarında beraber çalıştığımız firmalardan temelde beklentimiz yaptıkları işi ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapması, sunduğu hizmetlerde talep ettiğimiz asgari hizmet kalitesine uygun hareket etmesi ve tabii ki, maliyet avantajı sağlamasıdır. Biz demiryolu taşımalarına birçok farklı ülkede, çok değişik güzergahlarda ve çok sayıda istasyonda müracaat ettiğimiz için, birlikte çalıştığımız firmaların esnek ve hızlı çözümler üretmesi ve işinin uzmanı olması, adeta Kastamonu Entegre’nin bir parçası gibi hareket etmesi bizim için çok önemlidir. Ayrıca demiryolu alanında çalıştığımız firmalardan, işin doğası gereği sadece demiryolu taşıma hizmeti vermekten ziyade kapıdan kapıya hizmet veren bir çözüm ortağı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Zira demiryolu taşıması söz konusu olduğunda hem çıkış hem de varış noktasında başka hizmetlerin verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk halini alıyor. Bu çerçevede Türkiye başta olmak üzere, üretim yaptığımız tüm ülkelerde yerel demiryolu otoriteleri, demiryolu işleticileri ile çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunları birebir çalışarak gidermeye, ülke ekonomisine ve firmamıza katkı sağlayıcı projeler geliştirmeye gayret ediyoruz.  
 
Sanayicilerin demiryolu taşımacılığı konusunda lojistik şirketlerinden ve kamu kurumlardan beklentileri neler? 
Demiryolu taşımacılığı maalesef ülkemizde hak ettiği yeri bir türlü alamadı. Bunda geçmiş yönetimlerin demiryolu altyapı ve üstyapı yatırımlarına yeterli kaynağı ayırmamasının, demiryolu taşımalarında dünyadaki gelişmeleri takip ederek gerekli düzenlemeleri yapamamasının çok büyük bir rolü bulunmaktadır. Son dönemde demiryolu alt yapısının geliştirilmesine ve özellikle yolcu taşımacılığına yönelik ciddi yatırımlar yapılmasına rağmen yine de ekonominin asıl taşıyıcısı konumundaki sanayicilerimize yönelik ciddi bir atılım yapılabildiğini düşünmüyorum. Artık demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi ve gerçek rekabet ortamının oluşturulması için gerekli kurumsal yapıların ve modern bir mevzuatın bir an önce hayata geçirilmesi ve gerçek bir özel demiryolu işletmeciliğinin önünün açılması gerekmektedir. Umarım önümüzdeki süreçte başta demiryolu taşıması olmak üzere, tüm taşıma modları, ülke kaynaklarının maksimum verimlilikte kullanımını sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. 
 
REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK 
LOJİSTİK ÇÖZÜMLER BEKLİYORUZ 
Toplam maliyetlerinizin içerisinde lojistiğin tutarını değerlendirebilir misiniz? Bu maliyetleri düşürmede nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu anlamda lojistik şirketlerinden beklentileriniz neler? 
Kastamonu Entegre gibi milyonlarca ton girdiyi, birden fazla lokasyonda bulunan üretim tesislerine taşıyarak, müşteri talebini karşılamak amacıyla binlerce farklı çeşit nihai mamul haline dönüştüren ve ürettiği tüm ürünleri yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda tüketim noktasına en doğru şekilde teslim etmek durumunda olan firmalar için lojistiğin önemi son derece büyük. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında uygulanan son teknoloji ürünlerini, optimizasyon tekniklerini ve karar destek sistemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Zira bu kadar karmaşık süreçleri, bu kadar fazla değişkeni, bu kadar hızlı değişen bir iş ortamında aynı anda hesaba katarak en doğru kararları vermek, süreçleri etkin bir şekilde yönetmek ve optimum sonuçlara ulaşmak başka şekilde mümkün değildir. Bizim ürettiğimiz ürünler tabiri caizse “yükte ağır pahada hafif” olduğundan lojistik maliyetler diğer sektörlerden daha fazla önem arz etmektedir. Hem in-bound lojistik hem out-bound lojistik maliyetlerinin hem de tesis içi lojistik maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payı diğer sektörlerle kıyaslandığında çok daha büyüktür. Bazı durumlarda taşıma maliyeti ile taşınan malın değeri neredeyse eşit olmaktadır. Dolayısıyla geliştireceğiniz uygun bir lojistik çözüm sayesinde müşteriye teslim maliyetinde ciddi düşüşler sağlayabilir, karlılığınızı arttırabilir, satışın önünü açabilir, yeni pazarlara penetrasyonu kolaylaştırabilirsiniz. 
Tabi bizim için en önemli konulardan biri de girdi, yarı mamul ve nihai mamul stok miktarını ve maliyetini minimum seviyede tutarken, müşteri taleplerini karşılama düzeyini de maksimum seviyede tutmaktır. Bu amaçla hem talebi doğru şekilde tahmin etmeye, buna uygun olarak da tedarik ve üretimi en doğru şekilde planlamaya çalışmaktayız. Bunun için gerekli süreç iyileştirme projelerini ve iş zekası çözümlerini hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Lojistik firmalarından beklentimiz ise; yürüttükleri faaliyetlerde dünyada önde gelen kurumlarda kullanılmakta olan gelişmiş teknolojileri kullanıyor olmaları, uzmanlık alanlarında hizmet verdikleri kurumlara ciddi katma değer ve rekabet avantajı sağlayacak yönetim tekniklerine ve karar destek sistemlerine vakıf olmalarıdır.
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat