Banner

Bülent Aymen: Lojistik sektörü Master Planı bekliyor
TİM Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, dış ticaretin 2023 ihracat stratejisine uygun şekilde gelişmesi ve Türkiye’nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması ve Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde 15’inci sıraya yükselmesi için Lojistik Master Planı’nın hazırlanmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. 
bulent_aymen_sabayTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine paralel olarak 2015 yılında da Türk lojistik sektörünün büyüdüğünü, milli gelir içindeki payının arttığını ve stratejik olarak geliştiğini söyledi. Daha da önemlisi tek başına ve yan sektörleri ile birlikte istihdam yaratan, ekonomik büyümeye katkı veren bir noktaya geldiğinin altını çizen Aymen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün sorunlarından biri olan veri eksikliği, Türk lojistik sektörünün büyüklüğünü rakamsal olarak ortaya koyma konusunda bizi sınırlandırmaktadır. Sektöre yönelik yapılacak çalışmalardan biri de sektörel verilerin derlenmesi ve analizinin yapılmasıdır. Sektördeki derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin bizlerle paylaştığı verilere göre, sektörün GSYH içindeki payı seviyelerinde olup, kamu yatırımları içindeki oranı %46’dır. Türkiye’de lojistik sektöründe, yan sektörlerle birlikte 500 bin kişi istihdam edilmektedir. Sektöre yönelik bazı temel adımlar için çalışmalar başlatılmış olup, bunlardan biri Lojistik Master Planı’dır. Bir diğeri, bütün Bakanlıkların Müsteşarlık düzeyinde temsil edileceği Koordinasyon Kurulu oluşturulmasıdır. Her iki konuda çalışmalara başlandığını biliyoruz, ancak henüz çalışmalar tamamlanmamıştır. Koordinasyon Kurulu’nda TİM olarak biz de yer alarak başta Lojistik Master Plan çalışmaları olmak üzere, lojistikle ilgili her türlü konuda kurula destek vermeyi arzu ediyoruz.”  
 
GÜMRÜKLEME VE ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILMALI 
Türkiye’nin dört saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfus ve 25 trilyon dolarlık GSYİH’ye erişim olanağı sağlayan, doğal bir lojistik üs konumunda bulunduğunu vurgulayan Bülent Aymen, 2023 için belirlenen Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde 15’inci sıraya yükselme hedefine ulaşılması için önemli adımların atılması gerektiğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için Lojistik Master Planı’nın stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Aymen, şunları ekledi: “Ülkemiz dış ticaretinin, 2023 ihracat stratejisine uygun şekilde gelişmesi ve ülkemizin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması için, lojistik altyapının mutlak suretle güçlendirilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, tüm taşımacılık modlarını içerecek şekilde hazırlanacak lojistik mevzuatı düzenlemeleri ile birlikte Lojistik Master Planı’nın hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Ancak tek başına mevzuat düzenlemelerinin de yeterli olmayacağı bilinmelidir. Gümrük işlemlerinde zaman kazandırıcı daha fazla reform yapılması gerekmektedir. Lojistik altyapı çalışmalarına hız vermek gereklidir” 
 
SABAY LOJİSTİK AFRİKA’YA AÇILACAK 
Sabay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen, 2015’te özellikle yoğun ticaret yapılan bölge ülkelerinde yaşanan jeopolitik risklerin, siyasi ve ekonomik problemlerin dış ticareti, dolayısıyla da lojistik sektörünü negatif etkilediğini söyledi. Sabay Lojistik’in de bu durumdan kısmen etkilendiğini belirten Aymen, “2015’in ilk yarısında bir önceki seneye göre %35 büyürken, ikinci yarıda beklemediğimiz bir duraklama yaşadık. Yatırım planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Ancak Uzakdoğu konsantrasyonumuz fazla olduğundan, Ortadoğu’da iş hacmimiz azalmasına rağmen küçülme yaşamadık” dedi. Yaşadıkları bu zorlukları da gözeterek 2016’da en önemli hedeflerinin hizmet verdikleri pazarları çeşitlendirmek olduğunun altını çizen Aymen şunları aktardı: “Bu anlamda öncelikli hedefimiz Batı ve Kuzey Afrika pazarları. Cezayir ve Tunus ana hedef pazarlarımız olacak. Ayrıca, 2016 yılında İstanbul merkez ofisimize ilave olarak Mersin ve İskenderun şubelerimizde parsiyel konteyner ve hava kargo konsolide servislerimiz olan Şanghay, Guangzhou, Taipei, Hong Kong ve Seul’e ilave olarak Barcelona, Dubai ve Singapur üzerinden tüm dünya destinasyonlarına ihracat konteyner parsiyel servisler açacağız. Türk insanı çalışmaktan yorulmaz ve krizlere de maalesef şerbetliyiz. Bir kapı kapanırsa başka kapıları anında zorlamaktan imtina etmeyiz.” 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat