Banner


UTİKAD antrepolardaki sorunlara çare arıyor
2 Aralık’ta Gümrük Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliğin antrepolarda maliyetleri artırdığını ve operasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, uygulamanın dış ticaretteki akışı etkilemeyecek şekilde güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.
utikad_toplantiUTİKAD, 2 Aralık 2014 tarihinde Gümrük Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerin ardından sıkıntılı günler geçiren antrepo işletmecilerinin sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. Bu kapsamda UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin yönetiminde dernek binasında gerçekleştirilen “antrepo” konulu toplantıda, yaşanan sorunlar değerlendirdi ve atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dilik, Genel Müdür Cavit Uğur ve Avrupa yakasındaki birçok antrepo işletmecisi katıldı.

YENİ DÜZENLEME MALİYETLERİ ARTIRDI

Toplantının açılışında derneğin yapısı, faaliyetleri ve çalışmaları üzerinde duran UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, birçok entegre yapıyı içinde bulunduran lojistik sektöründe aktörlerden birinin yaşadığı sıkıntının diğer oyuncuları da yakından etkilediğini söyledi. 2 Aralık’ta antrepoculuk sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerin lojistik sektörünü doğrudan, ihracatçı firmaları da dolaylı olarak etkilediğini belirten Erkeskin, şöyle konuştu: “Gümrük Yönetmeliği kapsamında, teminat miktarlarının yükseltilmesi, depolara yeni kamera sistemi uygulamasının getirilmesi, gümrük bölgelerine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin iskele bağlantısı olmayan geçici depo yerlerine alınmasına izin verilmemesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminin kısıtlanması gibi uygulamalar lojistik maliyetlerini oldukça artırmıştır. Geçiş süreci için tanınan sürenin kısıtlı olması da tüm antrepo işletmecilerini zor durumda bırakmıştır. Bu alanda yaşanılan sıkıntılar da ihracatçılardan taşımacı firmalara kadar lojistik zincirinin tüm paydaşlarına yansımaktadır.”

Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten hemen sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile değişikliklerin neden olacağı sorunların paylaşıldığına dikkati çeken Erkeskin, “Ancak ne yazık ki, öngörümüz doğrultusunda sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu süreçte hem lojistik operasyonlarımızda giderek artan sorunlar yaşamaya başladık, hem de maliyetlerimiz yükseldi. Buradaki önemli nokta, denetimleri artırmaya yönelik yapılan yönetmelik değişikliklerinin kimseyi mağdur etmeden, dış ticarete ve ülkemizin lojistik üs olması yolundaki çalışmaları olumsuz etkilemeden yeniden düzenlenmesi ve hayata geçirilmesidir” dedi.

ANTREPO İŞLETMECİLERİNE DAVET

UTİKAD Başkanı Erkeskin, UTİKAD’ın tüm platformlarda bu sorunları ve çözüm önerilerini paylaştığını vurgulayarak, yapılan bu toplantının İstanbul’un Asya yakasındaki antrepo işletmeleri için ayrıca düzenleneceğini belirtti. Halihazırda sürdürülen çalışmaların daha da etkili olması açısından antrepo işletmecilerinin dernek bünyesindeki çalışmalara katılmalarının önem arz ettiğini ifade eden Erkeskin, tüm antrepo işletmecisi firmaları lojistik sektörünün çatı sivil toplum kuruluşu UTİKAD’a davet etti.

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat