Banner


2K Denizcilik’in ajandasında 2 dev enerji projesi var
Proje ve ağır yük lojistiğindeki başarısını global çapta kanıtlayan 2K Denizcilik, enerji sektöründe ses getirecek yeni projelerin peşinde. 
2k_enerjiGeçtiğimiz süreçte Güney Yoloten, Talimarjan, Shurtan, Kashagan gibi projelerde yer aldıklarını belirten 2K Denizcilik Pazarlama Müdürü Pınar Husan, petrol ve doğalgaz alanında iki dev projenin lojistiğini üstlenmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. 
Denizyolu taşımacılığı alanında global servislerle profesyonel çözümler sunan 2K Denizcilik, 1991’den beri Rus nehirleri, 2005’ten beri ise ağırlıklı olarak Hazar Denizi’ne kıyısı olan Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Dağıstan gibi Orta Asya ülkelerine, yılın 8 ayı boyunca ( Nisan/ Kasım ) ayda 6/8 adet gemiyle genellikle Marmara limanları çıkışlı ve efektif transit sürelerle düzenli hat hizmeti sunuyor. Ayrıca Kore, Çin, Amerika, Hindistan, Almanya ve Hırvatistan’daki temsilcilikleri ve ofisleri aracılığıyla yine Hazar’a, buradaki limanlardan da BDT ülkelerine taşımalar gerçekleştiriyor. Faaliyetlerinin omurgasına denizyolu taşımacılığını yerleştiren 2K Denizcilik, karayolu+demiryolu bağlantılı geliştirdiği intermodal taşımacılık çözümleriyle esnekliğini artırıyor. 
İnşaat ve sanayi sektörüne yönelik ağırlıklı olarak da part cargo olarak taşımalar gerçekleştiren şirketin iş hacmi içinde enerji sektörü önemli bir pay alıyor. Enerji sektörünün iş hacimleri içindeki payının %40’lar düzeyinde olduğunu belirten 2K Denizcilik Pazarlama Müdürü Pınar Husan, elektrik santrallerinden sanayi ekipmanlarına, rüzgar santrallerinden petrol sanayi ekipmanlarına, deniz ve su altı proje ekipmanlarından jeneratörlere, transformatörden hat borularına kadar pek çok alanda kapıdan-kapıya taşıma hizmeti sunduklarını söyledi. Geçtiğimiz süreçte Güney Yoloten, Talimarjan, Shurtan, Kashagan gibi dev projelerde yer aldıklarını vurgulayan Husan, şu anda ise dünyanın en köklü petrol şirketlerinden biri olan SOCAR’ın bir projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. 
 
YENİ BORU HATTI PROJESİNİ YAKIN MARKAJA ALDI 
Hazar Bölgesi’nde artan enerji yatırımları operasyonel etkinliğinize nasıl yansıdı? Bu kapsamda bu bölgede yer aldığınız projelerden örnekler verir misiniz?
Bu bölgedeki enerji yatırımları hızla artıyor olmakla beraber özellikle uzun soluklu projelerin bazıları henüz hayata geçmedi, bazıları devlet otoriteleri tarafından ülkeler arası stratejiler sebebiyle iptal edildi, bazılarının ise hazırlık ve analizleri devam ediyor. Kadromuz bu projelerin hemen hemen hepsine çalıştı ve teklif verdi. Taşımacılık işini aldığımız ve Bulgaristan'dan geçmesi planlanan Güney Akım Projesi’nin Gazprom tarafından iptal edilmesi üzücü olsa da diğer taraftan bu boru hattının Türkiye üzerinden geçecek olması bizim için sevindiriciydi. Hali hazırda değişen projenin lojistik ayağı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.
 
2K Denizcilik multimodal ve intermodal alanda da güçlü çözümler sunuyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğiniz projeler varsa ayrıntılarını öğrenebilir miyiz? 
2K Denizcilik olarak deniz taşımacılığına ek olarak entegre intermodal taşımacılık hizmetleri sunan bir şirketiz. Çalıştığımız tüm bölgelere demiryolu ve karayolu hizmetleri de veriyoruz. Bugüne kadar uluslararası, hatta kıtalar arası büyük hacimli, ağır & dökme yük segmentlerinde başarılı pek çok projeye imza attık ve büyük ölçekli müşterilerimizin ihtiyaçlarını başarıyla karşıladık. Ancak bildiğiniz gibi, en düşük maliyet deniz taşımasında yakalanıyor. Buna rağmen bazı dönem ve işler var ki, mutlaka tren veya kara bağlantısı gerektiriyor. Bu tip projelerde her türlü taşıma alternatifini paket hizmet olarak sunuyoruz. Örnek olarak, Hazar Bölgesi’ne nehir donduktan sonra yapılan tüm aktarmalı taşımalar veya transit süre nedeniyle avantaj getirecek olan gemi, tren ve kara aktarmalı tüm taşımaları gösterebilirim. Şirket olarak güvenilirliğimiz ve finansal gücümüz, bu tür taşımalarda da, yine alt tedarikçilerimizden işin tümü bakımından rekabetçi teklifler temin edebilmemizi sağlıyor.  
 
SEFER GARANTİSİ MÜŞTERİDE GÜVEN YARATIYOR 
Müşterilerinize hizmet, zaman, maliyet, rekabet vb. açısından ne tür avantajlar sunuyorsunuz? 
Faaliyetimizi hat olarak yürüttüğümüz ve düzenli sefer garantisi verdiğimiz için taşımanın part cargo veya full cargo olması müşterilerimizi tedirgin etmiyor. Biliniyor ki, her hafta mutlaka bir gemide yerleri hazır ve o gemi boş da olsa dolu da olsa belirtilen zamanda kalkacak ve istenilen zamanda istenilen limanda olacak. Hal böyle olunca maliyet, zaman ve transit süre bakımından hem en güvenli hem de en efektif taşıma şeklini sunmuş, üstün bir rekabet avantajı yakalamış oluyoruz. 
Örneğin, hacimsel olarak oldukça fazla yer kaplayan bir malzemenin aynı zamanda oldukça fazla tonajda ve aynı yıl içerisinde gemiyle nehirden gidebilme olasılığı çok düşük. Çünkü piyasada o bölgeye gidebilecek gemi adedi sınırlı olduğu gibi üstelik maliyet olarak da tüm gemileri full cargo yapıp göndermek fizibil olmuyor. 
Bu durumda, tüm yükleri doğru bir kombinasyonla part cargo şeklinde planlıyor ve önceki malzeme tükenmeden sonrakini yerine ulaştırmış oluyoruz. Hem tedarikçilerdeki yığılmayı ve ulaşılan yerdeki depo maliyetini yok etmiş, hem de part cargo yaptığımız için fiyat avantajı sağlamış oluyoruz. Son olarak da, iş özelinde farklı armatörlerle temas kurulduğundan, rekabet avantajı yakalamış, tüm gemileri aynı iş için kilitlememiş ve piyasadaki gemi trafiğini bozarak başka ticaretleri engellememiş oluyoruz. 
 
Enerji sektörüne sunduğunuz proje lojistiği hizmetlerinizde bugüne kadar taşıdığınız en büyük ve en ağır yük hangisiydi? 
Şu ana kadar sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz en ağır yük, Marmara’dan Türkmenbaşı’na taşıdığımız 566 ton ağırlığında ve 40,4 metre uzunluğundaki yük oldu. Bu operasyonda dikkatli planlama ve organizasyon sayesinde sevkiyatımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Ağır modullerin operasyonunda aşılması gereken ilk adım, modulün birim metrekareye uyguladığı ağırlığı hesap edip, gemiden tahliye edildikten sonra konulacağı liman sahasının yeterliliğini anlamak için gerekli zemin etüdünün yapılmasıdır. Zemin etüdüne göre modulün sahaya konulup konulamayacağı anlaşılır, uygun saha tespit ve rezerve edilir. Aynı şekilde geminin ambar ya da güvertesine dunnage ya da H Beam desteği gerekiyor mu, yoksa direk yüklenebilir mi hesaplanır ve planlaması yapılır. 
Diğer önemli aşama, tek vincin yeterli olmayıp çift vinç kullanılması gereken operasyonlarda, çift vincin ve operatörlerinin neredeyse santim santim kumanda edilerek sahadan gemiye ya da gemiden sahaya hareketle istiflenmesidir. Bu operasyon, hem stevedore hem formen hem de vinç operatörlerinin son derece dikkatli olması gereken bir operasyondur. Proje yüklemesinde hareket kabiliyeti oldukça sıkıntılı, zaman alıcı ve dolayısıyla masraflı olduğundan, gemi istiflemesi için yapılan stowage planın teoriden pratiğe geçirilmesinde hata olmamalıdır. Bunun için geminin trimi, momentleri gibi gemi hesaplamalarının, operasyon öncesinde stevedore ile gemi kaptanı ve supercargo tarafından analiz edilmesi gerekir. 
Yükün sabitlenmesi, takozlanması ve bağlanması için gerekli olan hesaplamaların da yükleme öncesinde yapılıp her bir modulün sabitlenmesine, yüklemesinden hemen sonra vakit kaybetmeden başlanılması gerekir. Her bir modul için kullanılacak dunnage, tel halat, kerye, mapa vs önceden hesap edilip, operasyon esnasında vakit kaybetmeden uygulamaya konulmalıdır. Gerekli yerlere yapılacak kaynak çalışmasının plan ve izinlerinin alınması da yükleme öncesinde yapılmalıdır. Proje yüklemelerinde moduller çok pahalı olduğundan teslim alınırken,  elleçlerken ve teslim edilirken yeterliliği olan surveyler ile koordineli çalışmak,  her aşamada fotoğraflamak ve raporlamak uygun olacaktır. 
Özetlemek gerekirse, proje yükünün teklif aşamasından başlayarak, teslim alınması, yüklenmesi, tahliyesi aşamalarında, cargo plan, trim, moment hesaplarının yapılmasından vinç, operatör, formen, stevedore koordinasyonundan, supercargoluk, yük, gemi surveyinden, lashing, hesap uygulamasına, can ve mal emniyetinin alınmasına kadar planlama ve uygulama yapılmaktadır. 
 
2014’TE CİROYU %40 ARTTIRDI 
2K Denizcilik açısından 2014 yılı nasıl geçti? 2015’e ilişkin hedefleriniz neler? 
2014 yılına beklediğimizden daha hızlı bir performansla başladık. Henüz sezon açılmamıştı ki, sözleşmesini yaptığımız taşımaların neredeyse yıl içerisindeki kapasitemizi doldurduğunu hissettik. Armatörler ile sezon başlamadan önce yaptığımız genel anlaşmaların yanı sıra, pek çok ülke ile yaptığımız temsilcilik ve ofis sözleşmeleri yatırımlarımızın önemli bir parçası oldu. Bu iş ortaklıklarının yanı sıra, ciromuzun da önceki yıla göre yaklaşık %40 oranında arttığını göz önüne aldığımızda, tüm taraflara, hizmet ve standardımızı önceki yıllara göre daha fazla duyurduğumuzu teyit etmiş olduk. 
Geride bıraktığımız 2 yıl boyunca hedeflediğimiz plan ve yatırımlarımızı başarıyla tamamlamış durumdayız. Bu yılki planımız ise bu doğru orandaki büyümeyi kısa bir süre stabil tutarak, sürekli ve hızlı büyüme gafletine düşmeden, halihazırdaki durumumuzun kontrol gücünü analiz edip, eksikliklerimizi gidermek ve müşterilerimizle ilişkilerimizi pekiştirebilmek. İlerleyen süreçte yine network büyütme yatırımlarımız devam edecek. 
Bu nokta şuna da dikkat çekmek istiyorum; başarı tek başına yakalanamaz. Ancak ve ancak bir ekip gücü, mücadele ruhu ve karşılıklı güven bütününün sonucu başarı olabilir. Bu vesile ile nezdinizde sırasıyla, birlikteliklerinden ve desteklerinden ötürü müşterilerimize, şirketimizin tüm pazarlama ve satış faaliyetlerini destekleyen ofis, temsilcilik ve alt taşıyıcılarımıza, son olarak da yaptığı taşıma ve çalışmalarla fark yaratan uzman kadromuza teşekkür ederiz. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat