Banner

Tekstilde rekabette kazanmanın yolu lojistikten geçiyor
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün rekabet üstünlüğünü koruması ve artırabilmesinde, hedeflenen pazarlara girebilmesinde lojistik sektörünün ciddi bir rol üstlendiğini belirten Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Negrin, bu nedenle lojistik süreçlerdeki gereksiz masraf ve gecikmelerin kamu ve özel sektör işbirliğiyle mutlaka asgari seviyeye indirilmesi gerektiğini vurguluyor. 
cem_negrin_tgsdTürkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatta ulaştığı düzeyden söz eder misiniz? Avrupa’da ekonominin rayına girmesi sektörün ihracat performansını nasıl etkiledi? 2014 yılına ilişkin beklentileriniz neler?
2012 yılında yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde kalan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2013 yılını ise 17,4 milyar dolar değerinde ihracat ile kapatmıştır. 2012 yılına kıyasla ihracatta, dolar bazında %8,3 oranında artış sağlanmış ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2013 yılını en fazla ihracat yapan üçüncü sektör olarak bitirmiştir.
2014 yılı ihracat hedefimiz 19 milyar dolar. 2014 yılında iç pazarda toplam hazır giyim harcamalarının %6-8 büyüyerek 53-54 milyar TL’ye, organize perakende pazarının ise %8-10 büyüme ile 34-35 milyar TL büyüklüğe ulaşmasını öngörüyoruz. 
AB ülkelerinde yaşanması beklenen ekonomik toparlanmanın sektörümüzü olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu pozitif etkilenme ile ihracat çıtamızı yükseltebileceğiz. Sektörümüz, 2014 yılının ilk ayında ,2 oranıyla tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan sektör olmuştur. Diğer sektörlere göre daha başarılı bir ihracat performansı sergileyen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Ocak ayı ihracatının %78,6'sını AB üyesi ülkeler oluşturdu. Şubat ayında ise ihracat %7,2 artarak 1,5 milyar dolar olmuştur. Nisan 2013’te 1,3 milyar dolar olan hazır giyim ihracatı Nisan 2014’te 1.5 milyar dolara yükseldi.
 
İHRACAT %9–10 ARALIĞINDA ARTACAK 
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen ihracat pazarları hangi ülkeler? 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Türkiye dünyada %3,4’lük payla 7. büyük ihracatçı ülke konumundadır. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine ihracat yapmaktadır. Başlıca pazarlarımızı; Irak, Polonya, Ukrayna, Romanya, İsrail, Suriye olarak sıralayabiliriz. Ayrıca, Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkeleri ile ABD, Japonya gibi ülkeler de potansiyel ve hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır.
Son 12 aydır ihracatımız hem ürün hem fiyat bazında sürekli artıyor. En büyük pazarımız olan Almanya'ya yaptığımız ihracat 2014’ün ilk çeyreğinde 2013'e göre %8,4 oranında arttı. İkinci sıradaki İngiltere'de %6,8, üçüncü İspanya'da ise %9,1'lik ihracat artışı elde ettik. İlk 15 ülke içinde Romanya'da %76,6 Polonya'da %69,2 Irak'ta ise %31,2 oranlarında yükselme kaydettik. Avrupa'da ekonominin rayına girmesiyle birlikte hazır giyim ihracatı %9–10 oranı aralığında arttı.
 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü lojistik sektöründen ne tür hizmetler alıyor? 
İşbirliği yaptığımız lojistik firmalarıyla depolama, gümrükleme, nakliye gibi tüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çok fazla olmamakla beraber kendi lojistiğini sağlayan ve antreposu bulunan firmalarımız da mevcut. Ancak genel eğilim lojistikte dış kaynak kullanma yönünde. Depolar, lojistik sürecin önemli halkalarından birini oluşturuyor ve satış noktalarının planlanan zamanlarda beslenmesi, stok ve sipariş hazırlama doğruluk oranlarının yüksek tutulabilmesi, lojistik maliyetinin dolayısıyla da ürün maliyetinin düşürülmesi adına büyük rol oynuyor. Yurtdışından gelen ürünlerin gümrükleme sürecinde depolanması, transit ticaret yapılacak ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda siparişlerinin hazırlanarak sevk edilmesi, sipariş yönetimi, stok yönetimi, envanter yönetimi, bayi yönetimi depolar kapsamında sunulan hizmetler arasında yer alıyor.
 
YURTİÇİ LOJİSTİK SÜREÇLERİ DÜZENLENMELİ 
Lojistik sektöründen öncelikli beklentileriniz neler?  Tekstil firmaları hizmet alırken nelere dikkat etmeli? 
Öncelikle üretimi Anadolu’ya kaydırıp maliyet iyileştirmesine gidebilmek için iç lojistik süreçlerinin düzenlenmesi kaçınılmaz bir gerçek. Bunun dışında ehliyetli firma sayısının artması ayrı bir şart. Haliyle taşımacılık sektöründe rekabet fiyatlara yansıyor.  İhracatçı ise ister istemez maliyetlerini düşünüyor. Ancak gece gündüz çalışarak hazırlanan ürünler geç teslim edilince bütün çaba boşa gidiyor. Nakliye firmalarını seçerken mutlaka fiyat-servis kalitesi dengesi dikkate alınmalı. Çünkü ucuz etin yahnisi durumu olunca Türkiye kan kaybediyor.
 
Lojistik sektörü hazır giyim sektörünün yeni pazarlara ulaşma hedefinde nasıl bir rol oynuyor?  
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün rekabet üstünlüğünü koruması ve artırabilmesi, yeni hedeflenen pazarlara girebilmesi ve pazar geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmesi için lojistik sektörü önemli. Türkiye’nin 2023 hedefinin gerçekleştirilmesi için, firmaların rekabet gücüne olumsuz etki yapan unsurlar bertaraf edilmelidir. İhracat ve ithalat operasyonlarında eşyanın bir ülkedeki çıkış noktasından alınarak diğer ülkedeki teslim noktasına varışına kadar yaşanan lojistik süreçlerinde karşılaşılan gereksiz masraf ve gecikmeler, kamu ve özel sektörün işbirliğiyle asgari seviyeye indirilebilecektir. Bu işbirliği çerçevesinde, kamunun gerekli altyapı yatırımlarını hızla yapması ve mevzuat temelini oturtması önemlidir. Firmaların da yeni kurumsal stratejiler ve süreçler geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca lojistik sektörünün de uluslararası standartlarda hizmet verecek Türk ihracatçısına uygun fiyata iyi kalitede hizmet vermesi önemlidir.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat