Banner

BD Depolama ‘müşteriye özel’ çözümler sunuyor
Kurdukları altyapı ve esnek kullanım kolaylığı sağlayan yazılımla, e-ticaret sektörünün farklılaşan dinamiklerine, yoğun giriş ve çıkış hareketlerine uyum sağlayıp, ihtiyaçlarına hızla cevap verebildiklerini belirten BD Depolama Genel Müdürü Uğur Evcil, bu alanda müşteriye göre modellenen çözümleriyle örnek uygulamalara imza atacaklarını söylüyor. 
bddepolama_ugur_evcil2012 yılının Kasım ayında kurulan BD Depolama, depolama ve tedarik zinciri alanında uzman çözümler sunuyor. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ve University of Leicester (UK) MBA lisansüstü eğitimlerinin ardından iş hayatına adım atan, iki yıllık THY deneyiminden sonra, 17 yıl boyunca Toyota ve VW Grup Türkiye distribütörlerinin yedek parça birimlerinde görev yapan ve tedarik zinciri yönetimi konusunda önemli bir deneyime sahip olan Uğur Evcil tarafından kurulan BD Depolama, ilk deposunu Kocaeli Çayırova’da kurdu. 3. Parti Lojistik (3PL) firması olan BD Depolama, sahip olduğu yazılımı sayesinde stratejik iş ortaklarına istenilen şekilde ürünlerini depolama ve veri entegrasyonunu istenilen formatta hızla sağlama imkanı sunuyor. Depolama’nın hizmet portföyünde inşaat, tekstil ve e-ticaret firmaları yer alıyor.
 
Özellikle e-ticaret firmalarının depo içi tüm ürün hareketlerini yüksek performans ve düşük maliyetlerle yönetebilecek altyapıya ve tecrübeye sahip olduklarını belirten BD Depolama Sahibi ve Genel Müdürü Uğur Evcil, “Kuruluşumuzdan itibaren enerjimizi, kaynaklarımızı ve yatırımlarımızı sürekli e-ticaret sektörünün farklı dinamiklerine uyum sağlayabilecek ve yoğun giriş-çıkış hareketlerine cevap verecek depolama çözümleri üretmek için kullandık. En önemli hedeflerimizden birisi de bu alandaki örnek uygulamalarımızla öne çıkmak” diyor.
 
BD Depolama hakkında bilgi vererek sunduğunuz çözümlerden söz eder misiniz?
 
BD Depolama Kasım 2012’de ilk etapta gümrüksüz, orta vadede gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri vermek ve şirketlerin tedarik zinciri yönetiminde aksayan süreçlerine alternatif çözümler üretmek üzere kuruldu. İlk depomuzu Şekerpınar’da mevcut projelerimizi kapsayacak şekilde kurduk. Depomuzda üst seviyede iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizle birlikte, yangın ve hırsızlığa karşı gerekli tüm yatırımlarımızı da tamamladık. Karşılaşacağımız yeni talepler paralelinde kapalı depo alanlarımızı büyütmek üzere hazırlıklarımızı yaptık.
 
Ürünlerinin depolanması konusunda bizi tercih eden tüm firmaları stratejik iş ortaklarımız olarak görüyor, çalışmalarımızı ve iletişimimizi bu prensip üzerinden ilerletiyoruz. Tüm depolama süreçlerimizde performans, kalite ve maliyet parametrelerini yakından takip ederek, mutlak müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede stratejik iş ortaklarımızın asıl süreçlerine daha fazla konsantre olmalarını hedefliyoruz.
 
SÜREÇLER İSTENİLEN ŞEKİLDE KURGULANABİLİYOR
 
Depolama hizmetlerinizde bilgi teknolojileri alanında nasıl bir altyapıya sahipsiniz?
 
3. Parti Lojistik (3PL) firması olarak depolama süreçlerimizde uluslararası bir yazılım kullanıyoruz. Tüm depo operasyonlarını gerçek zamanlı olarak yürüten yazılımımız, 3PL depolarındaki esnek kullanımı sağlayan dünyadaki az sayıdaki lojistik yazılımından biri. Bu yazılım 20’yi aşkın ülkede, 11 değişik dilde kullanılıyor.
 
Yazılımımız “legoyu” andıran platform özelliğiyle depolama süreçlerinin istenilen biçimde kurgulanması ve bu kurgunun istenilen zamanda değiştirilmesi imkanı tanıyor. Yazılımımızın mimarisi, zengin fonksiyonalitesi ve çoklu depoları destekleme yeteneği, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara kolay ve hızlı adapte olunabilmesini sağlıyor. Stratejik iş ortaklarımızın ürünlerinin depolanmasına ilişkin süreçleri bu sayede istenilen şekilde kurgulayabiliyor ve veri entegrasyonunu istenilen formatta (edi, xml, txt vb.) hızla sağlayabiliyoruz.
 
E-ticaret firmaları açısından depolama hizmetlerinin önemi nedir? BD Depolama olarak bu alana yönelik özel çözümleriniz neler?
 
E-ticaret, Türkiye’deki tüketicilerin internet üzerinden alış verişi benimsemesine paralel olarak son yıllarda sürekli büyüyen bir sektör. Sektörün 2015 yılı sonu itibariyle mevcut hacminin 10 katına çıkması bekleniyor. Dolayısıyla sektördeki rekabet de aynı paralelde artmaya devam edecektir. E-ticaret firmaları, müşterileri nezdinde güven oluşturma, site dizaynı, ürün çeşitliliği, kampanyalar, fiyat rekabeti vb. uygulamaların yanında, kalite, performans ve maliyet unsurlarıyla da öne çıkmak durumundadırlar. Bu da tüm süreçlerin fiziksel hareketlerle eksiksiz olarak senkronize şekilde çalışması ile mümkün olabilecektir. Konuya depolama faaliyetleri açısından baktığımızda ise, bir e-ticaret firmasının yaptığı satışın taahhüt edilen zamanda teslim edilebilmesi, veri entegrasyonları ile desteklenmiş sistematik depo içi ürün toplama, ayrıştırma ve ambalajlama süreçlerinin hızlı, hatasız ve minimum maliyetlerle kurgulanması ile gerçekleşebilecektir. Benzer sistematiklerin tedarik süreçleri, ürün kabulü, kalite kontrol, raflama, iadeler, kit oluşturma ve benzeri diğer katma değerli işlemler için de etkin bir şekilde çalışıyor olması şarttır.
 
Firmalar kendi depolama faaliyetlerini kendi bünyelerinde yapmayı tercih edebilirler. Ancak halihazırda kurulmuş, kalite ve performans odaklı süreçlerini oluşturmuş uzman servis sağlayıcılarından aynı çatı altında faydalanmak suretiyle maliyet avantajları elde edebilecekleri gibi enerji ve kaynaklarını detaylı lojistik parametreleri ile harcamak yerine, ana faaliyet alanlarına yönlendirebilirler.
 
BD Depolama olarak, e-ticaret firmalarının depo içi tüm ürün hareketlerini yüksek performans ve düşük maliyetlerle yönetebilecek altyapıya ve tecrübeye sahibiz. Buna ilave olarak, yıllar boyunca üzerinde çalıştığımız ve elde ettiğimiz sonuçlar itibariyle Avrupa çapında öne çıkan uygulamalarımız ile stratejik iş ortaklarımızı, ürünlerinin stok yönetimleri konusunda da destekliyoruz.
 
İYİ DEPO YÖNETİMİ REKABETTE AVANTAJI SAĞLIYOR
 
Uğur Evcil, lojistik faaliyetlerinin en kritik süreçlerinden birisinin depo yönetimi olduğunu söylüyor. Depolarını iyi yöneten şirketlerin, maliyet ve performans avantajının yanı sıra, pazar paylarını artırabilmek için önemli bir altyapıya da kavuştuklarını vurgulayan Evcil sözlerini şöyle sürdürüyor: “Depo geçmişte, sadece koli, paket ve ürünlerin istiflendiği bir alan olarak algılanırken; bugün gelinen noktada işletme için rekabet avantajı yaratmada yeni bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle tedarik zinciri yönetiminin ne olduğunun anlaşılması ve paralelinde lojistiğe gereken önemin verilmesi ile mevcut sistemlerin iyileştirilmeleri ve entegre sistem kurma çabaları kaçınılmaz hale geldi. Tedarik zinciri yönetiminin en önemli unsurlarından birisi olan depolama ise, geleceğe yön verecek dinamik ve stratejik bir iş süreci haline geldi. Birden fazla firmanın ürünlerinin tek bir çatı altında depolanması ya da depolamada uzmanlaşmış firmaların oluşması suretiyle, özelikle sabit maliyetlerde önemli avantajlar yakalanmakta, yüksek performanslı ve kaliteli depo süreçleri elde edilmektedir. Bu durum kendi depolarını işletmekte olan firmaların dikkatini çekmekte ve sektörde depolama işlerinin özelleştirilmesi yönünde eğilim gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte faaliyetlerine yeni başlayan firmalar ise, kendi depolarını kurup işletme kararını almadan önce, bu konuda uzmanlaşmış firmalardan hizmet alma yolunu da önemli bir alternatif olarak görmektedir.”
 
 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat