UND'den sektöre Özel Burs imkanı
UND, sektör çalışanlarının “Lojistik” Bölümlerinde öğrenim gören çocuklarına burs verecek.
undDernekten yapılan açıklamada Türkiye uluslararası eşya taşımacılığı ve lojistik sektöründe eğitim düzeyinin iyileştirilmesi ve sektöre nitelikli insan gücü kazandırma misyon ve hedefi doğrultusunda, UND tarafından, gereken şartları yerine getiren öğrencilere burs imkanı sunulacağı belirtildi.

Burslardan devlet/vakıf üniversitesi ya da meslek yüksekokullarının ''LojistiK'' bölümlerinde eğitim-öğrenim gören ve 1. dereceden bir yakını (annesi veya babası) Lojistik sektöründe çalışan, ön lisans, lisans, yüksek lisans düzeyi öğrencileri yararlanacak.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet ediyor olmak,
 • Ulaştırma ve Lojistik alanında örgün eğitim görüyor olmak, (II. Öğretim başvuruları kabul edilmemektedir)
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • Mali durumu yetersiz olmak,
 • Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almıyor olmak,
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta çalışıyor olmamak,
 • Vakıf üniversite ya da meslek yüksekokullarını asgari %50 burslu kazanmış olmak ve bunu sınav sonuç belgesi ile ispatlamak (Devlet üniversitelerinde bu şart aranmaz),
 • Ara sınıf öğrencileri için 4 üzerinden 3,00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak, (Yeni kayıtlar için başarı şartı aranmaz)
 1. BAŞVURU ŞEKLİ

Eğitim bursu başvuruları 15 Ekim tarihine kadar ve sadece internet ortamında (http://www.und.org.tr adresinden) doldurulacak elektronik form ile yapılacaktır. Posta, faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yapılacak değerlendirmede burs verilmesi uygun bulunan adaylar e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir. Web sitesinde ayrıca bir bilgilendirme yer almayacaktır.

-

 1. TALEP EDİLEN BELGELER

İnternet sitesi üzerinden Burs Başvuru Formu ile başvurusunu yapan adayların aşağıdaki belgeleri elden ya da posta ile 20 Ekim tarihine kadar UND’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak gönderiler Nispetiye Cad. Seheryıldızı Sok. No:10 34337 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine yapılmalıdır.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Her 2 yüzü de aynı sayfada yer alacak şekilde)
 • ÖSYM sınav sonuç belgesi (Yalnızca yeni kayıt olanlar için)
 • Adli sicil belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript) (Mevcut öğrenciler için)
 • Fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 • Yüksek lisans öğrencileri için, Üniversitenin ilgili Enstitüsünce tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edildiğine dair belge,
 • Aile gelir durumu belgesi (Anne ve babanın her ikisi için aşağıdaki belgelerden uygun olanı)
  • Çalışıyorsa; maaş bordrosu;
  • Emekliyse; banka hesap ekstresi;
  • Yeşil kartlıysa; kartın fotokopisi;
  • Çalışmıyorsa; www.turkiye.gov.tr veya www.sgk.gov.tr adresinden alınacak Sosyal Güvenlik kurumunda kaydı olmadığını gösteren 4A,4B,4C dökümleri.
 • 1. dereceden bir yakınının lojistik sektöründe çalıştığına dair kanıt niteliğinde belge.

 

 •  
 1. BURSUN KESİLMESİ

Aşağıdaki hallerin herhangi birinin varlığı halinde burs kesilir. Bu haller dışında UND, gerek gördüğü hallerde burs tutarında, döneminde değişiklik yapabilir ya da bursu sonlandırabilir.

 • Not ortalamasının 4 üzerinden 3’ün altında kalması,
 • Başarısız dersi bulunması ya da sınıf tekrarı yapması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, öğretime ara verme,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

 -

 1. DİĞER HUSUSLAR

Burslar Ekim ayından başlamak üzere ve Şubat ayı hariç olmak üzere yılda 8 ay boyunca verilecektir. Burslar banka kanalıyla ödenecektir ve ödeme zamanları UND tarafından belirlenecektir.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

 • Otomotiv
 • Enerji
 • Gıda
 • Akaryakıt
 • Tekstil
 • Kimya
 • İnşaat
 • Lastik
 • İhracat