Banner

UTİKAD, Lojistikte sektörel eğitimin önemini artıyor

UTİKAD, sektörde yaşanan gelişim ve değişimlere bağlı olarak sürekli artan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim programlarını yeniledi.

utikad_edigitim.jpg

Hızla büyüyen ve rekabetin arttığı küresel pazarda hak ettiği konuma ulaşmayı hedefleyen taşımacılık ve lojistik sektöründe eğitime verilen önem ve ilgi her geçen gün artıyor. Sektörde kurumsallaşma kültürünün yaygınlaşması, verimlilik, uzmanlık, rekabet ve teknik bilgi kavramının sürekli yenilenmesi, değişen ve çeşitlenen lojistik hizmetlerle müşteri memnuniyetinin önem kazanması, lojistikte uzmanlaşmanın zorunlu hale gelmesi, işletmeler ve çalışanları tarafından bilgiye ve uzmanlaşmaya daha hızlı ve zamanında ulaşma isteği personel eğitimlerini zorunlu kılıyor.

 

Eğitimlerin içeriği

Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün önde gelen kuruluşu UTİKAD, eğitim misyonu çerçevesinde uzun yıllardan bu yana sektöre yönelik eğitim veren kurumlardan bir tanesi. Eğitimlerini Kurum İçi ve Genel Katılıma Açık Eğitimler olarak iki bölüme ayıran UTİKAD, bu yıl Mesleki Lojistik Eğitimleri’ne, Satış Eğitimleri ve kişisel gelişimi destekleyen Liderlik Yolculuğu Eğitimleri’ni de  ekledi.

Dernek bünyesinde, 10 farklı başlık altında toplanan eğitimlere, bu yıl Kara Operasyon Eğitimi, Hava Operasyon Eğitimi, Maliyet Yönetimi, Yük Sorumluluk Sigorta Eğitimi, Proje Yönetimi, Lojistik Süreç Yönetimi ve Lojistik&Taşıma Mevzuatı Eğitimleri de eklenerek toplam eğitim sayısı 35’e çıkarıldı.

Öğrenme ve uygulamanın interaktif modellemeyle gerçekleştirildiği, teorik bilgilerin güncel, sektörel vakalarla örneklendirildiği UTİKAD'da, eğitim öncesi ve sonrası uygulanan testlerle, eğitimlerin verimliliği ve operasyonel uygulamada pratiğe  dönüştürmedeki etkinliği ölçülüyor.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan şirketlerde verimliliği ve aidiyet duygusunu artıran bu eğitimlere, taşımacılık, lojistik ve dış ticaret şirketi çalışanları ile lojistik lisesi, meslek yüksek okulu ve fakülte mezunları da katılabiliyor.

UTİKAD, sertifikalı eğitim programlarıyla sektördeki işbaşı eğitim eksikliğinin karşılanması yanında sektöre yeni gireceklere de daha iyi bir iş seçeneği ve kariyer fırsatı da sağlıyor.

 

Eğitimlerin amacı

İnsan Kaynakları yöneticileri işbirliği ile yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda planlanan eğitimlerde, mesleki bilgilerin güncellenmesi, bilgilerin günlük iş yaşamına aktarma becerisi, meslek ve alanla ilgili farklı bakış ve tecrübe kazandırılması yanında sektördeki personel değişim  hızının düşürülmesi, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinden dolayı artan maliyetlerin azaltılması ve profesyonellik düzeyinin yükseltmesi hedefleniyor.

Eğitimler donanımlı lojistikçi yetiştiriyor

UTİKAD’ın  , sertifikalı eğitim programlarıyla, sektördeki işbaşı eğitim eksikliğinin karşılanması yanında sektöre yeni gireceklere daha iyi kariyer fırsatları sağladığını kaydeden UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin şunları söylüyor, “Taşımacılık ve lojistik sektörünün ana gündem maddeleri arasında yer alan nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir eksikliği tamamlayan sektörel eğitimler, çalışanlara mesleki bilgiler yanında teknik, hukuk, sigorta, mevzuata yönelik konularda da bilgi edinme fırsatı sunarken sektöre donanımlı lojistikçiler yetiştirme ve bu sayede kaliteli hizmet sunma olanağı da sağlıyor. Bu yönüyle diğer sektörel eğitimlerden ayrılan UTİKAD eğitimleri aynı zamanda her düzeyde sektör çalışanına uygulamalı eğitimlerde sektörün lider isimleri bir araya gelme ve örnek olay analizleriyle onların deneyimlerinden faydalanma imkanı da veriyor.”

 

 

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat