Banner

Tehlikeli madde taşımacılığındaki sorunlara komisyon ve kanun merhem olacak!
Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığı alanında önemli mevzuat sorunları yaşandığını belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni Alper, Tehlikeli Yük ve Kombine Taşımacılığı Genel Müdürlüğü altında ilgili sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bir komisyon kurulmasının ve sektörü yasal bir zemine oturtacak bir kanun çıkarılmasının hem ADR sürecine geçişi hem de sorunların çözümünü hızlandıracağını söylüyor.
alper özelTürkiye, 1 Ocak 2014 yılına kadar “kademeli olarak” yürürlüğe girecek olan ADR Yönetmeliği sürecine girerken, bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği büyük önem taşıyor. Taşımacılık sektörünün bu sürece hazır olup olmadığı tartışmaları canlılığını korurken, ADR sektöründe önemli bir deneyime sahip olan UND İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni Alper Özel, geçiş sürecini kolaylaştıracak önerilerde bulunuyor. ADR sürecinin kademeli olarak yürütülmesinin faydalığı olacağını düşünen Özel, ancak bu sürecin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özel, sürecin iyi bir hazırlık dönemi olarak değerlendirilmesi durumunda sonuç alınabileceğini vurguluyor. Özellikle ADR taşımacılığına uygun olmayan araçlar için mutlaka bir geçiş sürecinin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Özel, “Ama bu süreyi nihayetinde sektör temsilcileri ile Bakanlığın ortaklaşa tespit etmesi uygun olacaktır’ diyor.

Sektörün deneyim ve bilgi gücünden yararlanılmalı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması kapsamında kurulan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılığı Genel Müdürlüğü’nün sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Özel, “En azından böyle önemli bir taşıma türünün bir genel müdürlüğe bağlanması, bu konuda süreçleri hızlandıracaktır. Diğer yandan Türkiye’de bu alanda mevzuatsal sorunlar bulunmakta. Bununla birlikte özel sektörde özellikle akaryakıt ve LPG taşımasında Avrupa standartlarında uygulamalar ülkemizde görmekteyiz. Yine bu konularla yıllardır ilgilenen yetişmiş, bilgili insan kaynağı ve sivil toplum örgütleri de ülkemizde mevcut. İşte buradaki bilgi birikimin kullanılması ve yararlanılması gerekmektedir” diyor. Bu kapsamda Tehlikeli Yük ve Kombine Taşımacılığı Genel Müdürlüğü altında tüm ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri ile ilgili resmi kurumların katılımıyla ulusal bir Tehlikeli Yük Taşımacılığı Komisyonu kurulabileceğini belirten Özel, “Şu an için erken ama ilerisi için bir “Tehlikeli Yük Taşımacılığı Kanunun” hazırlanması ülkemize fayda getirecektir. Tehlikeli yük taşımacılığı disiplin altına alınması gereken bir taşıma türüdür” diyor.  

Eğitim şart!

ADR Konvansiyonu’nda geçen normların tehlikeli bir yükün nasıl doğru, emniyetli ve güvenli taşınması gerektiğinin hükümlerini içirdiğini belirten,  Özel, “Burada geçen uygulama hükümleri her ülke için aynı ve oluşturulan tecrübeleri içermektedir. Oluşan standartlara, dünyanın sivil toplum ve meslek örgütleri ile üye ülkelerin uzmanları katkı sağlamaktadır. Altın kural nedir diye sorarsanız; konvansiyonda geçenleri ülke şartlarına adapte etmek, uygulamak ve denetlemektir” diyor. Tehlikeli madde taşımacılığında yaşanan sorunlara da dikkat çeken Özel, şunları aktarıyor: “Günlük uygulamada zaman zaman medya aracılığıyla bazı kazalara tanık oluyoruz. Hatırlarsanız İstanbul’daki sel felaketinde yüzen tehlikeli madde varilleri gibi manzaralarla karşılaştık. Asıl en büyük sorunu ise ilgili resmi kurumlar arasındaki eşgüdümde görmekteyim. Tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili yönetmelik birçok farklı kurumlarca yürütüldüğünden bunun bir şemsiye altında toplanmasında fayda bulunmaktadır. Burada en büyük görev Tehlikeli Yük ve Kombine Taşımacılığı Genel Müdürlüğü’ne düşmektedir. Ama sektör için eğitim konusu hala sorun olmayı sürdürmektedir.”

PİLOT UYGULAMALARLA ADR EĞİTMENİ YETİŞTİRİLİYOR

UND olarak tehlikeli madde taşımacılığında oluşturdukları tecrübeyi en iyi şekilde paylaşma gayreti içinde olduklarını ifade eden Alper Özel,  eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söylüyor. Özel, “IRU’nun (International Raod Transport Union) Tehlikeli Madde Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyorum. Aynı zamanda IRU’nun eğitim kolu olan IRU Academy’de ‘ADR Eğitici Eğitimini’ vermekteyiz. Bununla birlikte IRU Ortadoğu ve Bölgesi Daimi Temsilciği ve IRU Academy işbirliğinde Arap Ligi Ülkeleri’nde ADR Eğitim Altyapısı çalışmalarını yürütmekteyiz ve eğitim pilot uygulamaları yarak eğitmen yetiştiriyoruz” diyor.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat