e
Banner


'Lojistikçiler risklere karşı sigorta şirketleriyle birlikte çalışmalı'
Lojistik servis sağlayıcılar açısından operasyonların daha etkin ve kesintisiz yürütülmesi için, kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve sigortalama ile ilgili olanakları bilmek, müşterilere sunulacak çözümleri çeşitlendirecektir diyen Ayşe Çiçek Akdülger, “Sigorta şirketleri ile lojistik servis sağlayıcıların birlikte yapacakları çalışmalar, tedarik zinciri süreçlerindeki risklerin daha net bir şekilde anlaşılmasını ve daha kolay yönetilebilmesini sağlayacaktır” dedi.
assetGeçmişte olduğu gibi bugün de tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerinin omurgasını oluşturan lojistik operasyonların önemi giderek arttığını belirten Asset Lojistik Sigorta Müdürü Ayşe Çiçek Akdülger, lojistik operasyonlar çeşitlendikçe ve hacmi arttıkça, operasyonların doğasında var olan risklerin gerçekleşme olasılıklarının da yükseldiğini ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyebilmesi için, söz konusu risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmekte olduğunu ifade etti. 
Sigortalama, bilinen en yaygın risk paylaşım yöntemidir diyen Akdülger, sağladığı yararlar nedeniyle günümüz ticari hayatında çok önemli bir işleve sahip olduğunu ve Sigortalama, lojistik operasyonların da vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi. 
 
SORUMLULUKLAR 
Lojistik servis sağlayıcının sorumlulukları, hizmet alan işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin belirlendiğini belirten Ayşe Çiçek Akdülger, “Bir depolama sözleşmesinde, lojistik servis sağlayıcının sahip olduğu depolarda hizmet alan işletme adına yapılacak mal kabul, ürün toplama, sevkiyat, çapraz yükleme gibi temel faaliyetler ve etiketleme, ütüleme gibi değer katan işlemler vb.’nin nasıl yapılacağı belirtilir. Taşıma sözleşmeleri ise, taşınan yüke ilişkin sorumlulukların hangi aşamada hangi tarafta olduğunu belirtmek için kullanılır. Freight forwarder’lar da alt taşıyıcılar nezdinde gönderici olarak kabul görürler ve bu sorumluluğu taşırlar.
Lojistik servis sağlayıcı ile hizmet alan işletme arasında yapılan sözleşmede, önceden düşünülmesine ve bunun sonucunda önlenmesine olanak bulunmayan, tarafların kendi tasarrufları dışındaki umulmayan ve/veya beklenmeyen durumlar nedeniyle sorumluluklarını yerine getirememe durumunun oluşması “mücbir sebep’’ olarak yer almış ise, lojistik servis sağlayıcı, söz konusu durum oluştuğunda, hizmet alan işletmeye karşı herhangi bir sorumluluk taşımaz” diye konuştu.    
 
LOJİSTİKTE RİSKLER VE SİGORTALAMA
 Geçmişte olduğu gibi bugün de tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerinin omurgasını oluşturan lojistik operasyonların öneminin giderek arttığını söyleyen Akdülger, “Lojistik operasyonlar çeşitlendikçe ve hacmi arttıkça, operasyonların doğasında var olan risklerin gerçekleşme olasılıkları da yükselmektedir. Tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyebilmesi için, söz konusu risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. 
Sigortalama, bilinen en yaygın risk paylaşım yöntemidir ve sağladığı yararlar nedeniyle günümüz ticari hayatında çok önemli bir işleve sahiptir. Sigortalama, lojistik operasyonların da vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Bu yazımda, bir lojistik servis sağlayıcı açısından, her bir operasyona ilişkin sorumluluklara ve risklere değinip, söz konusu risklerin ne tür sigortalarla teminat altına alındığını incelemeye çalıştım” dedi. 
 
LOJİSTİK OPERASYONLARDAKİ RİSKLER
 Lojistik süreçlerde karşılaşılan ana risklere de değinen Asset Sigorta Müdürü Ayşe Çiçek Akdülger; 
* Üreticilerden, üretim ülkesinden ya da ürünün kendisinden kaynaklı Tedarik Riskleri
* Taşınan eşya ile ilgili hasar, çalınma, sabotaj, emniyeti suistimal, fire, beyan, yanlış adrese teslimat, çevre/doğa, mevzuat, güzergâh, taşıt ve sürücü, eşyanın niteliği, eşyanın değeri kaynaklı Taşıma ve Dağıtım Riskleri
* Saklama ortamı, hasar, çalınma, sabotaj, emniyeti suistimal, fire, beyan, çevre/doğa, mevzuat, eşyanın niteliği, eşyanın değeri vb. kaynaklı Depolama Riskleri
* Kullanılan teçhizat, uygulanan yöntem ya da kullanılan malzemeden vb.’den kaynaklı Elleçleme ve Katma Değer Yaratım Riskleri
* Şirket çalışanları ya da dış kaynak çalışanlar ile ilgili sağlık, hata, kusur ve atlama, bilgi ve belgelerin kaybolması vb. kaynaklı Çalışan Riskleri
* Donanım altyapısı, elektronik saldırılar, veri sızdırma, yazılımlardan vb. kaynaklı Bilişim Riskleri.
* Savaş, çatışma, saldırı, ya da sözleşmelerden kaynaklanan mali yükümlülükleri karşılayamama, ya da öngörülemeyen mevzuat değişiklikleri vb. kaynaklı Siyasi ve Finansal Riskler
* Deprem, sel baskını, kuraklık, don vb. beklenmedik doğa olaylarından kaynaklı Çevre, Doğal Afet Riskleri.
* Müteselsil sorumluluk, operasyonel gecikme, fikri mülkiyet hakları ihlali, haksız rekabet, üçüncü şahıslara yönelik maddi zarar, gelir kaybı, vb. kaynaklı başka pek çok riskler de söz konusu olabilir.
 
LOJİSTİK RİSKLERİN SİGORTALANMASI 
 
Taşımacılık 
* Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası 
* Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası
* Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
* İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası 
* Yeşil Kart Sigortası 
* Deniz Sigortası
* Demiryolu Taşıma Sigortası
* Havayolu Taşıma Sigortası
* Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 
Freight Forwarder
* Freight Forwarder Sorumluluk Sigortası
 
Lojistik Depolama ve Antrepoculuk 
 
* Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası 
* Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
* İşyeri Yangın Sigortası
* Emtia Yangın Sigortası 
* İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 
* Mesleki Sorumluluk Sigortası 
* Ferdi Kaza Sigortası 
* Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası 
* Makina Kırılması Sigortası 
* Elektronik Cihaz Sigortası 
* Komşuluk Mali Sorumluluk Sigortası 
* Emniyeti Suistimal Sigortası 
* Kâr Kaybı Sigortası Gümrükleme 
* Mesleki Sorumluluk Sigortası 
 
Gümrükleme 
* Mesleki Sorumluluk Sigortası
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 
 
Operasyonel işlemler sırasında taşınan veya depolanan eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak, mevcut riskler hakkında müşterileri bilgilendirmek, eşyanın teminat altına alınmasını sağlamak ve sigorta poliçesi detayları hakkında bilgi vermenin önemine değinen Akdülger, “Taşınan eşyanın ambalajlama işleminin düzgün yapılması, ambalajlamada sıkıntılı bir durum söz konusu ise bunu müşteriye iletmek.
Taşımanın doğru araç ve taşınan eşyanın özelliğine göre taşıma yapılması. Riskler her taşıma bazında değerlendirilerek uygun sigorta teminatının alındığından emin olmak. 
Sigorta Departmanı ve operasyon departmanlarının sürekli iletişim halinde kalarak, değişen mevzuat veya operasyonel süreçler hakkında birbirlerinin bilgilerini güncel tutmaları. Müşterileri de aynı şekilde bilgilendirmek.
Öngörülmeyen bazı riskler söz konusu olduğunda veya gerçekleştiğinde, bu risklerin teminat altına alınması için şirket içi ve sigorta şirketleri bazında değerlendirmeye alınmasını sağlamak, ileriye dönük hazırlıkları yapmak” diye konuştu. 
 
Lojistik servis sağlayıcılar açısından operasyonların daha etkin ve kesintisiz yürütülmesi için, kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve sigortalama ile ilgili olanakları bilmek, müşterilere sunulacak çözümleri çeşitlendirecektir diyen Ayşe Çiçek Akdülger, “Sigorta şirketleri ile lojistik servis sağlayıcıların birlikte yapacakları çalışmalar, tedarik zinciri süreçlerindeki risklerin daha net bir şekilde anlaşılmasını ve daha kolay yönetilebilmesini sağlayacaktır” dedi
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat