e
Banner


Ayşem Ulusoy: 2024-2026 yatırım programı sektörümüze umut verdi
2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ile ulaştırma yatırımlarının da 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı’nı değerlendiren UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, "Programda yer alan maddeleri sektörümüz için çok olumlu buluyoruz. Önemli bir coğrafyada yer alan ülkemizin bu maddeler ışığında sürdürülebilir büyümesini hızla devam ettireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
UTÄ°KAD2024-2026 Dönemi Yatırım Programı’nda yer alan birçok maddenin UTİKAD’ın çalışmaları ile de paralellik gösterdiğine değinen Başkan Ayşem Ulusoy; "UTİKAD olarak kamu idaresi ile sık sık bir araya geliyoruz. Bu görüşmelerimizde derneğimizin raporlarını kendilerine iletiyoruz. Bizim açımızdan önceliklendirilmesi gereken konuları da görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Bu noktada programda yer alan birçok madde UTİKAD Yönetim Kurulu ve Çalışma Gruplarımızın faaliyetleri ile örtüşüyor" dedi.
 
UTİKAD Çalışma Gruplarında özellikle UTİKAD üyelerinin dile getirdiği konulara yer verdiklerinin de altını çizen Ulusoy, "Sektörümüzün tüm bileşenlerini aynı çatında altında bir araya getirerek sektörümüzü daha kuvvetli bir hale getirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu noktada programda yer alan birçok madde bizim açımızdan çok değerli ve geleceğe daha bir umutla bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.
 
Ülkemizin lojistik sektörünü daha ileri seviyeye taşıyacak projelerin önceliklendirildiği programı desteklediklerini ve program dahilindeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, "Söz konusu program kapsamındaki projeler ülkemizin lojistik merkez olmasına katkı sağlayacaktır. Ülke içi olduğu gibi uluslararası demiryolu taşıma operasyonlarını destekleyici projeler sevindiricidir. UTİKAD olarak lojistik merkezlerin önemini sürekli vurguluyoruz. Programda taşıma modlarıyla bütünleşmiş lojistik merkezlerin yapımına öncelik verilmesi olumludur" dedi. Ulusoy, lojistik sektörünün güçlenmesini sağlayacağına inandığı maddeleri ise şöyle sıraladı:
 
• 2024-2026 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dahil, 11. Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir.
• Demiryolu sektörü: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektirifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.
• Denizyolu sektörü: Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel hem de kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede önem verilecektir.
• Havayolu sektörü: Hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projelere öncelik verilecektir.
• Karayolu sektörü: 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesini, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesini ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile karayollarında trafik güvenliği yatırımlarına öncelik verilecektir.
• Lojistik yatırımları: Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında planlanacak, Türkiye’nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin yapımına öncelik verilecektir.SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat