e
Banner


Mars Logistics güçlü projeleriyle eşitliğe yol alıyor
İki yıl önce başlattığı “Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur” projesi ile şirket içi ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi hedefleyen Mars Logistics, kadın Tır sürücüleriyle sektördeki ön yargıları karıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, kadın çalışan oranını ise yüzde 50’ye taşıyacaklarını söylüyor. 
Mars LojistikMars Logistics içinde kadınlar nasıl bir rol oynuyor?
 
Mars Logistics’in üst yönetim kademesinde kadın çalışanlarımız karar verici konumlarda yer alıyor. Bununla birlikte ara kademe yönetimde de yer alan kadın yöneticilerimiz ilham verici liderlik özellikleri ile hem çalışan deneyimi hem de müşteri deneyimi noktasında fark yaratıyorlar. Tüm kadın çalışma arkadaşlarımız da ağırlığı erkek olan sektöre getirdikleri yeni bakış açıları ile başarımızda önemli role sahipler. 
 
ÇALIŞAN SAYISINI YARI YARIYA ÇIKARACAK 
 
Kadın iş gücünüzün bugünkü durumu nedir? Bunu nasıl bir orana çıkarmayı hedefliyorsunuz?
 
Kadın çalışan oranımız mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 28’i civarında. 2023 stratejik iş planımızda kadın istihdam oranını yüzde 50 seviyesine çıkarmak önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Oranı arttırmak için daha önce kadın çalışanların neredeyse hiç yer almadığı iş alanlarında özel programlar düzenliyoruz. Sürücü Akademimize kadınları da dahil ettiğimizi özellikle tüm sosyal medya platformlarından yayınlıyoruz. İşe alımlarda her kısa listemizde mutlaka kadın aday bulunduruyoruz. Esnek çalışma uygulamamız ile iş yaşam dengesinin korunmasına özen gösteriyoruz.  
 
KADIN DOSTU MARKA 
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hayata geçirdiğiniz projeler neler? 
 
Mars Logistics olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve bir işin daha iyi yapılmasının cinsiyete göre belirlenemeyeceği görüşünü destekliyoruz. 
Bu inançtan yola çıkarak 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projemiz ile STK’larla iş birliği yaparak istihdam, eğitim, kadına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet, iş hayatında kadınlara eşitlik, toplumda kadınların önüne çıkarılan engeller, kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin olumsuz kalıp ve yargılarla mücadele, hak ve sorumluluklarda kadınlar için eşitlik gibi başlıklarda şirket içi ve şirket dışında farkındalık yaratma amacıyla etkinlikler düzenliyoruz.
2021 yılında hayata geçirdiğimiz Mars Sürücü Akademisi’nde de bu görüşü savunuyoruz. Dışarıdan bakıldığında önyargı ile kadın işi olmadığı savunulan tır sürücülüğü eğitiminin verildiği akademiye kadın adayların da başvurularını kabul ediyoruz.
Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projemiz ile Kadın Dostu Markalar tarafından düzenlenen Farkındalık Ödülleri’nde bu sene ikinci kez ödüllendirilmenin gururunu yaşıyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda savunmaya ve buna yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
 
Lojistik sektöründe kadın iş gücü nasıl arttırılabilir?
 
Kadınların lojistik sektöründe konumları her geçen gün artıyor. Kurumlar bazında kadın iş gücünün arttırılması için cinsiyet eşitliği konusunun daha fazla yaygınlaştırılması; bu konuda düzenlenen seminerlerle sürecin desteklenmesi gerekiyor. Bireysel olarak da kadınlarla ilgili önyargıların giderilmesi, işin cinsiyete göre değil insana göre ele alınması teşvik edilmelidir. 
Günümüz çalışma dünyasında birçok sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de çalışan kadın sayısının yeterli olmadığı bir gerçek. Sektördeki kadın çalışan sayısı arttıkça önyargılar yıkılacak, paylaşılan her başarılı kadın hikayesi yeni nesiller için rol model olacaktır. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat