Banner


Lojistik sektöründe markalaşmaya Turquality dopingi
Lojistik, maliyeti yüksek olan bir alan olmasından dolayı, yapılacak tüm yatırımların yarısının karşılanması, şirket için çok önemli. Lojistik şirketleri, Turquality destek programı ve marka destek programı kapsamında yüzde 50 teşvik alabiliyor. 
progroupTürkiye’de devlet destekli ilk marka programı olan Turquality bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modeli haline geldi. ‘Turquality iş modeli’nde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular yer alıyor. 
Hizmet sektörleri de, üretim sektörleri gibi Turquality’den yararlanabiliyor. Özellikle lojistik, maliyeti yüksek olan bir alan olmasından dolayı, yapılacak tüm yatırımların yarısının karşılanması şirket için çok önemli. Lojistik şirketleri, Turquality destek programı ve marka destek programı kapsamında yüzde 50 teşvik alabiliyor. Lojistik sektöründeki işletmelerin yapacakları yatırımlar, eğitimler ve danışmanlıklar gibi birçok alanda devlet destekleri sağlanıyor. 
 
TURQUALITY PROGRAMININ FAYDALARI NELER?
 
Turquality programının firmalara kazandırdığı en büyük fayda; kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle, daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlaması. Turquality’nin diğer önemli özelliği, sürdürülebilir bir iş modeli olarak kurgulanmış olması. Uzun soluklu milli bir dava niteliği taşıyan Turquality programı, işletmelere orta ve uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme haritası çıkarıyor. 
 
PROGROUP, TURQUALITY İÇİN YOL HARİTASI ÇİZİYOR 
 
16 yıldır Turquality konusunda hizmet veren Progroup Uluslararası Danışmanlık, bugüne kadar 50’yi aşkın firma/markayı Turquality kapsamına aldı. Şirket, 30’a yakın firma/marka ile çalışmalarına devam ediyor. Tedarik zinciri yönetiminden insan kaynaklarına, bütçe yönetiminden Turquality alınmasına kadar, tüm konularda danışmanlık hizmetleri veren Progroup, lojistik firmalarının stratejik yol haritalarını hazırlaması ve işletmelerini Turquality iş modeli ile yönetmelerine rehberlik ediyor. 
 
İŞLETMELER DÜNYA PAZARLARINDA ÖNE GEÇİYOR 
 
İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yöneten Turquality’deki firmaların, dünya pazarlarında daima bir adım önde olduğunu kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, “Turquality iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetirler, farklılaşırlar, markalaşmayı hızlandırırlar, global rekabete hazırdırlar ve kilogram başına ihracatlarını 3 kat ve üzeri artırırlar. Turquality için aslında, bir karne ve bir akreditasyon da diyebiliriz. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi, global pazarlarda karşısındaki uluslararası şirketlere daima güven vermektedir. Nitekim, pandemi nedeniyle dünya ekonomisinde daralmanın yaşandığı bu yıl, Turqualiyt’deki Türk markaları dünyada bir adım öne çıktılar ve tercih edilenler arasında oldular” dedi. 
 
ULUSLARARASI STANDARTLARDA ETKİN İŞ MODELİ 
 
Turquality iş modeli ile stratejik yol haritasının hazırlanmasının öneminin altını çizen Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, “Turquality programı bir şirketin, insan kaynaklarından finansa, satın almadan pazarlamaya, Ar-Ge’den üretime, kaliteden tedarik zincirine kadar uçtan uca tüm birimlerinin global standartlarda etkin bir iş modeli ile yönetildiği anlamına geliyor. Bu iş modelini benimseyen şirketler, sadece iç pazara değil, uluslararası pazarlarda da güven veriyorlar. Turquality kapsamına giren bir Türk işletmesi, yabancı firmaların istediği seviyede stratejik, operasyonel ve fonksiyonel düzeyde hizmet verdiği için de, yabancı firmalar Turquality kapsamındaki Türk firmaları ile işbirliği yapmayı tercih ediyorlar” diye konuştu. 
 
İHRACATI ARTIRACAK ALGORİTMAYA SAHİP 
 
Turquality kapsamında verilen desteklerin ihracatı artıran bir algoritmaya sahip olduğunu ifade eden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:  
“Progroup olarak 16 yıldır, Turquality iş modeli ile şirketlerin stratejik kalkınma haritalarını hazırlıyoruz. Hazırladığımız stratejik yol haritasında, iş süreçlerinin etkin yönetilmesinden, kilogram başına ihracatı artırma ve hedef pazarlara açılma gibi birçok başlık yer alıyor. Turquality programı firmalara, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyüme ve bir birim başına daha karlı ihracat yapılması imkanı sağlıyor.” 
 
LOJİSTİKÇİLERE SAĞLANAN DESTEKLER 
•İstihdam Giderleri 
•Sertifikasyon Giderleri 
•Yazılım ve Bilişim Giderleri 
•Depo Hizmetleri Giderleri 
•Gelişim Yol Haritası 
•Danışmanlık Giderleri
•Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Giderleri
•Ofis, Depo, Mağaza Kira ve Kurulum Giderleri
•Tasarım Giderleri
•Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri 
•Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler
 
TURQUALITY’NİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI DEĞER NEDİR?
•Mevcut verimlilik artışına katkısı:
•Mevcut ihracat artışına katkısı:
•Mevcut iç piyasa artışına katkısı:
•Mevcut karlılığın artışına katkısı:
•Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı:
•Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7
•Müşteri memnuniyet seviyesi: %97
•İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı:
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat