Banner


Tedarik zincirini yeniden kurgulamak
Polat Özcan - Koton Uluslararası Lojistik Grup Müdürü
kotonDünya pandemi ile yeni bir evreye adım atarken, ekonominin bu bağlamda dönüşümünde tedarik zinciri de kendi rolünü almaya başladı. Artık dünyanın her yerinde ve sektöründe, lojistik modlarında veya satın alma sistemlerinde değişim kaçınılmaz olmuştur. Geçmiş dönemlerde Uzak Doğu’nun üretim üssü ve lojistik hatlarının nispeten ucuz maliyetli olması bir rahatlama oluşturuyordu. Çok rahatlıkla stoklar ve üretim planları yönetilirken, buna bağlı nakit akışında da sorun yoktu. Bugünden geçmişe bakıldığında ufak tefek problemler ile “nede güzel zamanlar geçirmişiz” diye düşünebiliriz. 
 
“Tüm sektör için uzun vadeli planlar yapılırken, kısa vadeli değişimlere her an hazır olmak artık zorunluluktur.”
 
Tüm yönleri ile planlamalarımızın akılcı ve teknolojik destekli olmasının yanı sıra iletişim de son derece önemli bir düzeye gelmiştir. Artık proaktif bir davranış sistematiği içinde, tedarik zincirinin tüm tarafları ile etkin ve açık iletişim içinde bulunmak, anlık değişimleri yönetmek durumundayız.  Eski günler artık tatlı bir anı olarak kalacaktır. Geleceği iyi okuyarak, hazırlanarak daha güzel anlar yaşanacaktır.
Türkiye için son derece gelişim fırsatlarının olduğu bir dönem çok yakınımızdadır. Coğrafyanın bizler için “kader” olduğu doğrudur. Bir tarafta gelişmiş ekonomiler diğer tarafta gelişmekte olan ekonomilerin tam da kesiştiği bir noktadayız. Yetişmiş, gelişmeye açık teknolojik altyapıya sahip hırslı gençlerimiz, bizim en büyük silahımızdır. Üretim altyapımızı gelişime adapte ederken, lojistik altyapımız da paralel hareket etmelidir. Üretimde ve lojistikte dünyada çok az görülen krize karşı dayanıklılık mevcuttur. Bunda geçmişte yaşanan birçok lokal krizin etkisi var diye düşünüyorum.  
 
“Tedarik zinciri yönetimlerinde artık akılcı sistematik teknolojik altyapıların kurulması ve bu yapıların devamlı değişime açık olması son derece önemlidir.”
 
Son zamanlarda yaşanan gelişmeler göstermiştir ki, krizler artarak devam edecek, buna adapte olan sistemler ve ekipler başarılı olacaktır. Artık tüm sektörlerde stok taşımak son derece riskli bir durumdur. Finansmana ulaşmak, ulaşılsa bile maliyetin yönetimi epey zordur. Maliyetleri düşürmek ve aynı zamanda rekabetçiliği sağlamak için tek faktör kontrollü, sürdürülebilir tedarik zinciri hızı sağlamaktan geçiyor. Satış kaybına tahammül her zamanki gibi yoktur. Ancak bunu minimum stoklar ile çevirmek artık kesin hedeftir. Burada karşımıza lojistik yönümüzün güçlenmesinin önemi çıkmaktadır. Alternatif modlar, lojistik hatlarının geliştirilmesine tüm tarafların destek olması önemlidir. Mazeret üretecek zaman değil, sorunlar belirmeye başlamadan çözüm planlarını ortaya koyma zamandır. 
Üretim lokasyonlarını değiştirmek, alternatif hammadde kaynaklarına ulaşmak zorundayız. Yeni kıtalar bizi beklemektedir. Farklı coğrafyalardan hammadde temin edip, gerekirse farklı noktalardan üretim yaparak, pazara en hızlı ve maliyet avantajıyla çıkmak hedefimiz olmalıdır. Transit veya direkt transit olarak adlandırabileceğimiz operasyonlar artarak devam edecektir. Bu gelişmeler ile tüm hareketlerin kontrolü ve sevk sürelerinin takibi daha da önem kazanacaktır. 
 
‘Kontrol kuleleri her tedarik zinciri yapısının en iyi işleyen bölümü olmaktadır.’ 
 
7 gün 24 saat yaşana anlık değişimler ve krizlere anında alternatif aksiyonlar üretebilen çevik yapılar hayatımızın parçası olmaya başladı. Türk firmaları gerek hizmet alan gerekse hizmet veren tarafta olsun global düşünce tarzı ve sistemlerine adapte olmak zorundadır. Birçok uluslararası şirket, tedarik zincirlerini kendi ülkelerinin firmalarıyla organize etmektedir. Bizlerin de aynı seviyede kalite ve maliyetle hizmet verebilen yerli firmalar ile gelişim süreçlerine yönelik işbirliği yapmamız önemlidir. 
Türkiye’nin en dinamik ve bu yeni dönemde çok daha fırsata sahip sektörü tekstil perakende olarak öne çıkmaktadır. Yurt dışı perakende ağları ve buna bağlı tedarik zincirleri yapılarıyla emin adımlar ile bir adım öndedir. 
 
“Koton olarak, yurt dışı tedarik zincirinin geçmiş dönemde çevik bir yapıda kurgulamasının avantajlarını şu anda yaşamaktayız.” 
 
Her noktada sistemsel raporlama ve durum değişim aksiyonları alınmaktadır. Gerek Türkiye gerekse üretim ve satış noktalarına yakın lojistik merkezleri ile en optimum kaliteli seviyesi yüksek süreçleri yakalayabilmekteyiz. Kendi IT sistem ve donanımlarımızı her geçen gün geliştirmekteyiz. Koton olarak yeni dönemi yurt dışı ve online ticaret de büyümek olarak kurguladık. Bu stratejiye uygun adımları plan dahlinde atmaktayız. Yeni kıtalar, ülkeler ve online ticaret noktaları seri ve emin adımlar ile iş planlarımız içindedir. 
Bu dönemde devletlere de çok daha fazla görev ve sorumluluklar düşmektedir. Değişik modlarda lojistik altyapısının kurulması ve işletme sistemlerinin devreye hızlıca alınması tedarik zinciri yapılarımızı güçlendirecektir. Yetkilendirirmiş Yükümlü Statüsü (YYS ) gibi uluslararası belgelendirme sistemleri, gerek markalar gerekse hizmet üreten lojistik firmaları için zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, kaliteli, uzun soluklu, güvenilir bir yolun da kurulmasını sağlayacaktır. 
 
“Ne kadar sistemler üzerinde kurgular yapılsa da insana dokunmayan ve onun duygusal, pratik, tecrübe katsayılarını almayan bir yapıdan bahsetmemiz mümkün değildir.” 
 
Bu taraf coğrafyamızın bence kuvvetli yönüdür. Değişime açık, her an ve lokasyonda riski yönetebilecek bir yerde ayakta kalacak eğitimli gençlerimizi, iyi değerlendirmek ve yönlendirmek hedefinde olmalıyız. 
Bu yeni dönemde gelişim ve sürdürebilirliğin yanı sıra daha çevreci modeller da hayatın içine girdi. Gerek üretim yapıları gerekse lojistik altyapıları çevre ile uyumlu hala getiriliyor. Müşteriler ve dolayısı ile devletler bu çevreci ve yeşil yapının takibi için birçok sistemi devreye almaktadır.
Sonuç olarak, tedarik zincirlerimizi en optimum şartlara getirmeye çalışırken, teknolojik, çevreci ve insan dokunan yapılar olarak kurgulamak durumundayız. Gelecekte başarılı yapılar bu temeller üzerinde yükselecektir. SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat