e
Banner

TOBB, İKV, DEİK, TÜSİAD ve UND ’den Ortak Deklarasyon
TOBB, İKV, DEİK, TÜSİAD’ın temsilcileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliğinin (Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay) ev sahipliğinde 24 Şubat 2022 tarihinde Brüksel’de bir araya gelerek, “AB-Asya Ticareti Darboğazının Çözümü İçin Global Gateway (Küresel Geçit)” adlı ortak bir deklarasyon açıkladılar. Brüksel’de etkili olan STK’lar adına yapılan deklarasyonda, Avrupa Birliği tarafından 2021 Aralık ayında açıklanan Global Gateway (Küresel Geçit) Projesi’nde Türkiye ulaştırma projelerine destek talep edildi.
undAB-Asya Ticareti Darboğazının Çözümü İçin Global Gateway (Küresel Geçit)” başlıklı Deklarasyon ile “Türkiye-Avrupa Birliği Lojistik Bağlantıları Küresel Geçit Projesiyle Güçlenecek” sloganıyla, 2027 yılına kadar AB tarafından, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ticaret ortaklarıyla ulaştırma alanındaki bağlantı ve işbirliklerini geliştirecek yatırım projelerine sağlanacak finansal desteklerden, AB ihracatçılarını Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’ya bağlayan kilit güzergah olan Türkiye’nin ulaştırma projeleri için destek talep edildi.
 
Covid-19 pandemi krizinde, güçlü üretimi ve lojistik kabiliyetleriyle, bu zorlu dönemde Avrupa tedarik zincirlerinin kırılmasını engelleyerek AB ülkelerinde üretim ve ticaretin aksamadan sürmesine destek sağlayan Türkiye’nin Global Gateway projesindeki partner ülke tanımıyla AB ekonomisinin Asya yönünde önünü açan en önemli stratejik ortaklardan biri olduğu vurgulanırken;  Türk iş dünyasının tanımlanan stratejik alanlarda tüm Avrupa’nın rekabetçiliğine katkı sağlayacak yenilikçi işbirlikleri için AB ortaklarıyla çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.
 
26 yıldır sürdürülen AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkisinin katkılarıyla kritik önemde ve kural temelli bir ekonomik bütünleşme içerisinde bulunan Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, pandemi sonrası süreçte de karşılıklı ekonomik ve ticari kazanımlarını artırmaları için Global Gateway (Küresel Geçit) Projesi büyük bir fırsat olarak kabul edildiği belirtilen Deklarasyonda, bu projenin erken aşamalardan itibaren iş dünyası ve AB’nin temel ekonomik ortakları dahil tüm paydaşlarla istişare temelinde geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğinin altı çizildi. 
 
Türk iş dünyası adına AB ve Türkiye özel sektörünün mevcut işbirlikleriyle Global Gateway ve Yeşil Mutabakat dahil olmak üzere AB'nin yeşil ve dijital dönüşüm temelinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya hazır olunduğunun açıklandığı Deklarasyonda, başlangıç projesi olarak Türkiye-AB arasında inşa edilecek, sınır beklemelerini, dolayısıyla ticaret kayıplarının yanı sıra çevreye zararlı emisyonları azaltacak dijital ve teknik donanıma sahip yeni sınır kapısı projesinin Türk ve AB ekonomisinin paydaşları olarak desteklendiği ilan edildi.
 
Global Gateway projesi kapsamında AB tarafından sağlanacak finansmanın, Avrupa tedarik zincirlerindeki kopmaları önleyecek ulaştırma ve lojistik yatırımlarına öncelikli olarak yönlendirilmesi için UND koordinasyonunda çalışmalar başlatılmış olup; Brüksel’de gerçekleştirilen temaslarda Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapılarında yaşanan uzun beklemelerden sadece Türk taşımacılarının değil; bu sınırlardan geçen araçların % 45’ini oluşturan AB’li taşımacıların da mağdur olduğunu gösteren kısa bir video çalışması da paylaşıldı.SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat