e
Banner

Betek Boya demiryolu taşımacılığını yakın markaja aldı
Dekoratif boya ve yalıtım sistemleri sektörünün öncü oyuncularından Betek Boya, yılda 33 bin aracın üzerinde sevkiyat yapıyor. “Lojistik; Betek’de tedarik zincirinin müşteriye en yakın organı olarak konumlandırılmış durumda” diyen Betek Boya Planlama ve Lojistik Direktörü Sacit Tekin, karayolu, denizyolu ve intermodal taşımacılığın yanı sıra taşımalarda demiryolunun kullanılmasına yönelik gerek şirket içinde gerekse de lojistik iş ortaklarıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. 
BetekBetek Boya hakkında bilgi verir misiniz?
 
Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş, inşaat malzemeleri sektöründe yakın zamanda 40. yılını geride bırakacak olan köklü bir firma. Sektöre ilk olarak 1988’de beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon malzemeleri alanında ürünler üreterek giriş yaptı. 1993 yılında dekoratif boyalar alanına, Avrupa’nın en büyük dekoratif boyalar üreticisi DAW ile teknolojik iş birliği yaparak adım attı. İki şirketin işbirliği hem Betek hem de Türk boya sektörü açısından bir dönüm noktası oldu. 
2001 yılında boya sektöründe pazar liderliğine yükselirken aynı dönem Kaynarca’daki üretim tesislerini modernize etmek amacıyla Gebze Organize Sanayi’nde yeni fabrika yatırımının düğmesine bastı ve 2003 itibariyle üretim faaliyetlerine buradan devam etmeye başladı. Aynı yıl ısı yalıtım alanında faaliyetlere başladı ve ülkemizin geleceği adına bir sosyal sorumluluk olarak gördüğü “yalıtım” alanındaki çalışmalarıyla bu sektörde liderlik görevini üstlendi ve yaklaşık 15 yıldır sektöre kendi üretim tesisleri ile hizmet vermektedir. 
Yurt içinde Gebze, Kocaeli’nde boya ve ısı yalıtım, Kayseri’de ısı yalıtım, Balıkesir’de ısı yalıtım-taş yünü ve Rize’de üretim tesisleri bulunmaktadır. Yurt dışında Mısır’da 26 bin boya üretim kapasitesine sahip 11 bin metre karelik alan üzerine kurulu üretim tesisine sahiptir. 
2019 yılında dünyanın en büyük boya üreticisi ve teknoloji devlerinden biri olan, Japonya merkezli Nippon Paint’in Betek’i satın alması ile Betek Boya global bir oyuncu haline gelmiştir. Boya sektöründe Filli Boya, Fawori, Tempo, Nippon Paint markalarıyla; ısı yalıtım sektöründe ise Fawori ve Dalmaçyalı markaları ile ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaktadır. Bin 618 çalışanı ile Betek, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 İSO 500 listesinde 2019 yılına göre 50 sıra yükselerek 115. sırada yer almıştır.
 
İNSAN KAYNAĞINI AKADEMİYLE BESLİYOR 
 
Betek Boya tedarik zincirinde nasıl bir strateji izliyor? Başarıyı nasıl yakalıyorsunuz?
 
Tedarik zincirinin yönünü ve stratejisini oluştururken kanal yapısına uygun farklı alt stratejiler ile hareket ediyoruz. Bazı kanallarda hız ön plan çıkarken bazılarında ise daha yalın ve maliyet odaklı yaklaşım sergilemek gerekiyor. Bu stratejik gereksinimleri anladıktan sonra bütünsel bir tedarik zinciri yapısına ulaşmanın sürekli bir yolculuk olduğunun farkında olarak hareket ediyoruz; organizasyonel yapıdan, süreçlerin netliği ve kalitesine, insan kaynağından akıllı teknolojilerin bünyeye adaptasyonuna kadar bu yolculuğun amaca uygun ilerlemesini sağlayan birçok faktörü dikkate alıyoruz. Bunun yanında tedarik zinciri yönetiminin sadece şirketin belirli bir kadrosu tarafından yapılan bir görevler bütünü değil; uçtan uca farklı fonksiyonların ortak çabası ile şirket hedeflerine katkı sunan bir süreç olduğunun farkında olan ve bu yolda gelişimini sürdüren bir şirket olduğumuzu vurgulamak gerekiyor. Betek’de tedarik zinciri yönetimi bu bakışa hizmet edecek şekilde talep planlamasından başlayan lojistik süreçlerin tamamını içeren bir organizasyonel yapıya sahip. Bu yapı, tüm süreçlerimizi şirket değerlerini ve hedeflerini temsil edecek şekilde net bir şekilde şekillendirip operasyonel sonuçların kalitesini yukarı çekmek üzere inşa ediyor. Bu temeli oluşturabilmek için de insan kaynağımızı bu bakışı taşıyacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Operasyonun temelinde standartların ve süreçlerin kalitesini yerleştirdikten sonra da akıllı teknolojiler / dijital çözümler ile en başta belirtilen stratejilere uygun bir model oluşturma hedefi ile ilerliyoruz.
Lojistik; Betek’de tedarik zincirinin müşteriye en yakın organı olarak konumlandırılmış durumda. Türkiye’nin farklı yerlerinde hem fabrikalarımızdan hem de depolarımızdan hem yurt içi hem de yurtdışındaki müşterilerimize hizmet veriyoruz. Depo yönetimi, nakliye yönetimi, makro ve mikro dağıtım, stok yönetimi gibi konular ana odak noktalarımız. 
İnsan kaynağının gelişimi, süreç kalitesinin yukarı çekilmesi, büyüme planları ile üretim ve lojistik kabiliyetlerin fiziki şartlarının uyumu üzerine aktif olarak çalışmaktayız. Dijitalizasyon tüm şirketlerin yetkinlik ve imkanlarına göre bir şekilde üzerinde çalıştıkları bir konu tabi ki, bizim de üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir yolculuk; burada insan kaynağının gelişimi adına çarpıcı bir örnekten bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar anlatmaya çalıştığım yolculuğu en anlamlı kılan unsur, ekip ve bu ekibin gelişimi adına İnsan Kaynakları Birimi ve Özyeğin Üniversitesi ile beraber “Tedarik Zinciri Akademisi” oluşturduk ve 25 arkadaşımız 6 aylık bu programa dahil ettik. Gayet olumlu tepkiler aldık ve gelişim anlamındaki katkılarını görüyoruz.
 
BetekLojistik şirketlerinden hangi hizmetleri alıyorsunuz? İş ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?
 
Hem fabrikalar hem de bölge depolarımızda depo yönetimlerini kendi kaynaklarımız ile yapıyoruz. Fabrikalardan nakliye hizmetini (FTL/LTL) lojistik firmaları aracılığı ile sağlıyoruz. Yukarıda da belirttim; çok ciddi sevkiyat miktarlarına ulaşıyoruz ve ürünlerimizi Türkiye’nin her yerinde 1000’lerce noktaya ulaştırıyoruz. Bunun yönetimini sürecin başından sonuna kadar ciddiyetle yapmak zorundasınız. Hangi firmalar ile hangi kriterleri baz alarak çalışacağınızdan, performans takibini nasıl yapacağınıza, ortak verimlilik konularında sinerji oluşturma ve kazan kazan felsefesi ile her iki iş ortağı için operasyonel gelişim alanı yaratma, araçların tesis sonrasındaki döngülerini takip etme ve süreçte yaşanan sorunların disiplinle ele alınması gibi bir çok alt çalışma alanı var. Bunların hepsinde belirli bir kaliteyi sürdürmek en büyük odak noktalarımız arasında. 
Bunun yanında fabrika dışındaki depolama gereksinimlerimizde lojistik firmalardan depolama hizmeti de almaktayız. Yine girdi lojistik faaliyetleri kapsamında yoğun olarak Avrupa’dan ve belirli bir oranda da Uzak Doğu’dan hizmet alıyoruz. Firma seçiminde birkaç faktör etkili, ilk sırada maliyet var ama sadece maliyet seçim kriteri olarak çalışmıyor. Bunun yanında servis kalitesi de çok önemli bir faktör. Firmanın sağladığı hizmeti destekleyen organizasyon ve bu yapının sağladığı hizmet kalitesi de diğer göz önüne alınan faktör olmakta. Ülkemizin en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcıları ile çalışmaktayız ve yalnızca bahsettiğim kriterleri sağlayabilen bu kriterlerin altını hakkı ile doldurabilen şirketleri Betek ile çalışmaya aday şirket olarak nitelendiriyoruz.
 
YILDA 33 BİN ARAÇ SEVKİYATI
 
Yılda ne kadarlık bir sevkiyat yapıyorsunuz? Hangi taşıma modlarını kullanıyorsunuz? Gündeminizde yeni projeler var mı?
 
Yurt içindeki tüm tesislerimizden iç piyasaya yılda 30 bin aracın üstünde sevkiyat yapmaktayız. İhracat kanalını da dahil ettiğimizde 33 binin üzerinde sevkiyat miktarına ulaşmaktayız. Yurt içinde ürün lojistiğinde 0 karayolu taşımacılığı üzerinden hizmet alıyoruz. Demiryolu ya da deniz tarafında henüz istenen düzeyde etkin taşımacılık hizmeti sunulamıyor. Girdi lojistiği tarafında ağırlık olarak deniz taşımacılığı kullanılsa da intermodal (deniz –demiryolu; deniz-kara) taşımacılık modları da kullanılmakta. Bölge depolarda daha küçük hacimlerde mikro dağıtım hizmetini kendi bünyemizde sağlıyoruz. Demiryolu kullanımının artırılması anlamında bazı çalışmaları gerek kendi bünyemizde gerekse de lojistik hizmet sağlayıcı iş ortaklarımızla değerlendirmekteyiz.
 
Cironuz içinde lojiğin payı nedir? Bu alanda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
 
Performans göstergelerinin takibi anlamında oldukça zengin ve yetkin bir tedarik zinciri yapımız var. Depolamadan, nakliyeye, tedarik sürelerinden, araç tipi çeşitliliği, doluluk, rota verimliliğine varana kadar birçok göstergeyi takip ediyoruz. Lojistik giderlerinin ciro içerisindeki payını belirli seviyelerin altında tutmaya ve her yıl daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Müşterilerin beklentilerinin farklılaştığı ve hızın önem kazandığı bunun yanında sektöründe kendine has dinamiklerinin yarattığı zorlukların artığını görüyoruz, tüm bu beklenti ve risk faktörlerinin daha iyi yönetimi adına proaktif yaklaşımlar da geliştirerek işimizin daha da önem kazandığının bilinci ile hareket ediyoruz.
 
Lojistik ajandanızda neler var?
 
Betek’in büyüme planlarını destekleyecek yapıyı sürdürmek öncelikli hedefimiz. Burada hem lojistik çözümler hem fiziksel alt yapının gelişimi bizim için önemli gündem maddeleri. Bu planları etkileyebilecek sektördeki bazı yapısal değişiklikleri yakından takip ediyoruz. Pandemi öncesi etkilerini konuştuğumuz, pandemi sonrasında etkisi belirginleşen ve gelecek yıllarda da sektörün gündem maddesi olacak konuların kendi süreçlerimize yansımalarına dair iş ortaklarımız ile yakın çalışıyoruz. 
 
Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin kamu ve lojistik şirketlerinden beklentileriniz neler?
 
Yanıcı, parlayıcı korozyon ADR’li ürünler var. Tedarikçilerimizden ADR’li istiyoruz. Türkiye tehlikeli madde taşımacılığında mevzuat açısından Avrupa ile paralel ilerliyor ama halen hem yasal platformda hem de uygulamada eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Burada mevzuatın uygulanmasında yetkin ve eğitimli personelin önemi yadsınamaz bir gerçek. Burada önemli bir gelişim alanı mevcut; standartların kişinin bilgi düzeyi ve hassasiyet seviyesinden bağımsız olarak aynı şekilde uygulanması konusu bir gelişim alanı; zamanla bu konuda daha kalıcı adımlar atılacağına inanıyorum.
Lojistik firmalarının da değişen koşullara hızlı adaptasyonları bizler için önemli, yetkin personele sahip olunması aynı şekilde sürecin doğru işlemesi açısından kritik. Sadece bu konuda değil, sektörü etkileyen birçok konuda sektör oyuncuları ile çok sıkı diyaloglar içerisindeyiz. Süreçlerin yönetimi tek taraflı lojistik firmalarında değil hem hizmet alan hem de hizmet sağlayan tarafında ortak ilerlenmesi gereken birçok konu var; buradaki iletişimin kalitesi süreçlerin çıktılarını da ciddi oranda etkiliyor.
 
 
ORTAK SİNERJİ YARATMAYA İHTİYAÇ VAR 
 
Tedarik zincirinin özellikle pandemi sonrası toplumun geniş kesimi tarafından da anlam yüklenebilecek bir kavram haline geldiğini belirten Betek Boya Planlama ve Lojistik Direktörü Sacit Tekin, “Sektörün profesyonellerinin yaptıkları işi tariflemeleri çok daha kolay artık; tabi ki, diğer yandan da zor; çünkü beklentiler çok fazla. Son kullanıcıların beklentileri değişiyor ve tedarik zinciri yapılarını zorlayacak şekilde gelişiyor. Lojistik işin en uç noktasında olduğu için vitrinde görünse de organizasyonların bütünsel bakışa sahip olmaları çok önemli. Yani lojistik sorunu gibi görünen bir problemin altında satış ile iletişim kalitesinin sorgulanmasına kadar gidebilecek alt nedenler bulunabilir. O nedenle şirketlerin bütünsel bakışı ne kadar gelişirse tedarik zincirinin etkinliği o kadar artacak ve iş sonuçlarına yansıması daha net görülecek. Lojistik sektöründe önümüzdeki dönem hem kamu tarafında devreye alınan bazı uygulamalar; hem de sektörün birkaç yıldır masada olan ve daha net sinyaller veren bazı yapısal sorunların nasıl ele alınacağı ve buralarda atılacak adımlar ana uğraş konuları olacak. Bu sorunlar tüm paydaşların ortak çabaları ile belirli bir seviyeye getirilebilir; bunun farkında olmak ve adımları buna göre atmak belirleyici unsur olacak” dedi. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat