e
Banner


LC Waikiki pandemide lojistiği nasıl yönetti?
LC Waikiki Uluslararası Lojistik Direktörü Osman Evren ŞEN, pandemi döneminde tedarik zinciri süreçlerini nasıl yönettiklerini, ne tür tedbirler aldıklarını UTA Lojistik Dergisi’nin Lojistik Vizyon bölümünde anlattı… 
LC WaikikiLC Waikiki olarak “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonuyla 48 ülkede 1000’den fazla mağazamız ve yaklaşık 50.000 çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında Avrupa’nın en başarılı üç moda perakende markasından biri olmak. Bu doğrultuda her alanda olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için lojistik alanında da alt yapı yatırımlarımızı sürdürüyor, her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bugün Türkiye’nin ilk yüksek otomasyonlu moda perakende deposuna sahip bir şirket olarak tüm dünyaya günde 1.7 milyon adet, yılda ise 600 milyon adet ürün sevk ediyoruz. 
 
Yaklaşık bir yıl önce pandemi sürecinin başlaması ile birlikte birçok sektör gibi biz de süreçlerimizi gözden geçirdik ve bir aksiyon planı hazırladık. Bu zorlu süreçte dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerimize hizmet vermeye devam ederken, her ülkenin pandemi koşullarını ve yasal düzenlemelerini göz önünde bulundurarak dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerledik. 
 
“Pandemi Süresince de Önce İnsan, Önce Sağlık Mottosu ile İlerledik”
 
Pandemi sürecinde de önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı oldu. 30’u aşkın ülkede 70’e yakın lojistik yönetim ekibimizle günlük ve haftalık birebir görüşmeler yaptık. Tedarikçilerimizin, sürücülerimizin, kuryelerimizin ve depo çalışanlarımızın sağlık durumlarını sürekli takip ettik. Oluşturduğumuz ortak bir platform üzerinden tüm paydaşlarımıza anlık ve periyodik bilgi akışı sağladık.
Mağazalarımızın kapanması ve alışveriş alışkanlıklarının e-ticarete kaymasıyla birlikte lojistik kapasite yönetimine ve süreç iyileştirme çalışmalarına odaklandık. Böylece, müşterilerimize daha çok çeşit ve derinlikte ürünle birlikte daha hızlı teslimat avantajı da sunduk.
 
Bu zorlu süreci, iş birliği ve kapasite yönetimiyle minimum zararla yönettik. Tahmin sapmalarında artışlar olmasına rağmen, 3 aylık planlama çerçevesinde, 2 haftalık kapasite ihtiyacını haftalık paydaş toplantılarımızla belirledik. Şeffaf iletişimle, ekiplerimizin ve tedarikçilerimizin desteğiyle ürünlerimizi mağazalarımıza ve e-ticaret müşterilerimize mümkün olan en hızlı şekilde teslim ettik.
 
“Kapasite Yönetimi, Paydaş İş Birliği ve Uçtan Uca Planlama…”
 
Ticari ekosistemin devamlılığının sağlanması için yatırımcıların ve iş insanlarının büyük çaba gösterdiği pandemi sürecinde, bir yandan sağlık sisteminin ayakta kalması diğer yandan da toplum sağlığının ve psikolojisinin korunması dünya için kolay çözülebilir bir denklem değil. 
 
Toplum sağlığı için gösterdikleri olağanüstü fedakarlıktan dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyoruz. Bu dönemde, sağlık çalışanları kadar lojistik çalışanları da tüm insanlığın takdirini topladı. Evlere kapandığımız dönemde, tır sürücüleri, hava ve deniz yolu mürettebatları dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi taşıdı. Depo çalışanları, sürücüler ve kuryeler ekonominin çarklarının durmaması ve en önemlisi insanların ihtiyaçlarının karşılanması için Covid-19 virüsü riskine rağmen büyük fedakarlıkla çalıştılar.
 
Sınır kapılarında ve ithalat gümrüklerinde yaşanılan gecikmeler yol sürelerimizi olumsuz etkiledi. Yol sürelerinin takibini hiç bırakmadık. VSM (değer akış haritaları) çalışmalarımızı pandemi şartlarına göre güncelledik. Kök neden analizlerine ve kutu dışı çözümler geliştirmeye odaklandık. Bu sayede, 2020’nin son çeyreğinde 2019 ortalama sürelerine yaklaştık.
 
Sahada çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak için süreçlerimizi iyileştirmeye ve sistemlerimizi geliştirmeye odaklandık. Depolama çözümlerimizi çalışanlarımızın sağlığını gözetecek şekilde yeniden tasarladık. Aynı zamanda depo performanslarımızı artırdık.
Dijitalleşme stratejimize uygun olarak, farklı teslimat modellerine uygun sistemler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Buna paralel olarak stok akış süreçlerimizi de yalınlaştırdık.
Özetle, insana saygı göstererek ve değer vererek işe başladık. Değer zincirinde yaşadığımız en büyük kayıpları tespit ettik. Kısa ve uzun vadede sonuç alacağımız işleri planladık. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çözüm geliştirmeye odaklandık. 
2021’de öngörülebilecek riskleri daha iyi hesaplayarak, bu risklerin yönetimine odaklanacak şekilde planladık. Stratejimizi iş birliği içinde bütünleşik planlama, açık iletişim, problem çözme becerilerini geliştirme, performansı görünür kılma, sistem ve süreç geliştirme üzerine kurduk. Böylece stratejik hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.
 
5 ADIMDA PANDEMİ DÖNEMİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ
 
1) Birlikte Başarma Kültürü Oluşturma
 
Şirket hedeflerine ve stratejilerine uyumlu lojistik stratejisi ve iş planları oluşturuyoruz. Silo yönetiminden uzaklaşarak; hedeflerde, stratejilerde ve iş planlarında paydaşlarımızla hizalanıyoruz. Böylece, kazan-kazan yaklaşımıyla ortak bir iş planı üzerinden hedefe doğru hep birlikte ilerliyoruz. Çeyrek ve aylık dönemlerle stratejik iş planlarımızı gözden geçiriyoruz. Her kademeden iş arkadaşımızın stratejimize katkıda bulunmasına özen gösteriyoruz. 
 
2) Uçtan Uca Planlama ve Kapasite Yönetimi
 
Talebin değişkenliğinin arttığı bu dönemde, ihracat yaptığımız ülkelerdeki depolarımızın kapasite yönetimleri kritik öneme sahip oldu. Depo kapasitelerini dar boğaz oluşturmadan ve atıl kapasite maliyeti yaratmadan yönetmeye odakladık. Bunu gerçekleştirebilmek için mağaza ve e-ticaret satış ve planlama ekiplerimizle haftalık planlama toplantıları yaparak, talebe cevap verecek kapasiteleri tanımladık. İhtiyaca uygun kaynakların sağlanmasının yanı sıra, akıllı planlamalar sayesinde atıl kapasite maliyetlerimizi azalttık. 
 
3) Performans Yönetimi
 
Öncelikle hedeflerde süreç sahipleriyle el sıkışıyoruz. Performansımızı gösterge tablolarımızda görünür kılıyor, günlük/haftalık/aylık/çeyreklik döngülerle performansı takip ediyoruz. Performans toplantılarımızda her bir hedef için öncelikle hedefin ne olduğunu, gerçekleşen performansı ve hedefe olan uzaklığı, yani problemi alt kırılımlarıyla tanımlıyoruz. Kök nedenleri belirleyip, kısa ve uzun vadeli önlemler belirliyoruz.
 
4) Risk Yönetimi
 
Hem pandeminin ilk döneminde hem de 2. dalga kriz senaryolarında tüm departmanlarımız risk analizlerini ve kriz eylem planlarını yaptı. Tüm departmanların hizalanmasını sağlayan bu çalışmalar, risklerin gerçekleştiği dönemde daha çevik ve hızlı olmamızı sağladı. Bu dönemde, her yaptığımız projede risk analizleri yaptık ve bu doğrultuda eylem planları hazırladık. Bu sayede iş devamlılığını da sağlamış olduk.
 
5) Çeviklik
 
E-ticaret lojistik operasyonlarında hızla değişen ve yeni eklenen süreçlere adapte olma konusunda her şirket gibi zorluklar yaşadığımız zamanlar oldu. Çeviklik prensibiyle pragmatik çözümler geliştirerek kısa sürede bu zorlukların üstesinden geldik. Hizmet verdiğimiz ülkelerde ve merkez ofisimizde lojistik organizasyonumuzu güçlendirdik. Depolarımızda hızı artıracak iyileştirmeler, kargo süreçlerinde ise coğrafi gruplamalarla tedarikçi yönetimini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz.
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat