e
Banner


2021 ‘demiryolu’ yılı olacak mı?
Mete Tırman - Konsped Genel Müdürü 
 
Mete TırmanEvet, bir yılı, hem de oldukça zorlu bir yılı geride bıraktık. Yeni yıl her zaman büyük umutlarla birlikte karşılanırdı. Bu kez, bu konuda en azından ben olumsuzum. Umuyorum ki, bu yazıyı okuyanlar benimle aynı fikri taşımıyorlardır.
Yeni yıl, beni çok mutlu eden bir haberle birlikte geldi. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi 2021 yılını “DEMİRYOLU YILI” olarak ilan etti. 37 yıl önce bu alana girdiğimde “Gelecek Demiryolunun Olacak” demiştim. Ne kadar haklı çıktım. Bu yıl Demiryolu Yılı olacak.
Genç arkadaşlarım geçmişteki demiryolu yaşamını pek bilmezler. O zamanki demiryolu yaşamında önemli gelenek ve kurallar vardı. İsterseniz bunlardan bazılarını sıralayayım;
•Kimsenin aklına demiryolu taşıması gelmezdi. Ne varsa kara ve denizyolunda vardı,
•Demiryolu ailesi yalnızdı. Bu nedenle, aile bireyi olan TCDD çalışanları, demiryolu taşıması yapan az sayıdaki TİO’lar birbirlerine çok saygı duyar ve ellerindeki tüm olanaklarıyla demiryolu taşımasını geliştirmeye çalışırlardı,
•TCDD içinde gelenekleşmiş kurallar bütünü vardı. Kimse, bu kuralların dışında davranmazdı,
•TCDD’nin yönetim kadrolarında aşağıdan yukarıya doğru yükselme heyecanı yaşanırdı, 
•Demiryolu eğitim sistemi içinden gelenler büyük bir aşkla ve gururla TCDD içinde çalışmaya başlarlardı,
•Türkiye içinde ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında yapılan taşımaların miktarını artırmak için ellerinden geleni esirgemezlerdi.
Daha yazacak çok şey var. Tabii ki, sorunlarda vardı o zamanlar. Ama bu günkü gibi değildi bu sorunlar…
Bu yıl elbette Türkiye’ de de “Demiryolu Taşımacılığı Yılı” olacak. Hem de, 2020’nin bize hediye ettiği Covid salgınının diğer sektörleri sıkıntıya sokarken, demiryolu taşımacılığına karşı pozitif ayrımcılık yaptığı bu yılı demiryolu taşımacılığı açısından daha da değerli yapabilecek. 2021 yılında Türkiye’nin taşımacılık dünyası içinde demiryolu taşımasının payının bir ölçüde de artması bizleri çok sevindirecektir. Basın, yayın organlarında demiryolu taşımacılığının daha çok yer alması, ülkenin yönetim kadroları arasında demiryolu intermodal taşımasının daha çok konu edilmesi bizleri çok mutlu ediyor, ama…
Evet 2021 “ama”lar yılı olmaya aday. Nedir bu “ama” ile başlayan konular…
•2023 yılı hedeflerindeki toplam yük taşımasındaki demiryolu payını ’e ulaştırmamız lazım, ama halen bu hedeften oldukça uzaktayız,
• demiryolu payına ulaşmada serbestleşme önemli bir rol oynayacaktır, ama özel sektörün tren işletmecisi için rol almasının önündeki engeller halen aşılamamıştır,
•Özel sektörün demiryolu taşımasında orandaki paya ulaşması için en önemli rolü oynaması sağlanmak zorunda, ama gelişmenin en önemli gereksinimi olan serbest rekabet ortamını sağlamaktan giderek uzaklaşıyoruz,
•Özel sektörün serbest rekabet içinde yer almasının sağlanması en önemli gereksinimdir, ama tüm intermodal gelişme alanlarında ilgili demiryolu kuruluşlarının neden  oldukları “haksız rekabet” yaratan uygulamalardan hızla uzaklaşmalıdır,
•İntermodal demiryolu taşımasının istenen düzeyde gelişmesi için bu alana daha çok firmanın katılmasını sağlayacak ortamların yaratılması lazım, ama bu amaç için bir araya gelen Türkiye’nin en önemli taşıma işleri organizatörlerine gerekli desteği vermek bir yana, bunların gelişmesinin önünü kesen uygulamalar her geçen gün varlığını sürdürmektedir,
•Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de hedefi 2021 yılını “Demiryolu Yılı” olmasıdır, ama bu ortamın yaratılabilmesi için ülkenin en değerli kuruluşlarından biri olan TCDD’nin herkese eşit davranması, ihtiyaç duyduğu organizasyon desteğini hak eden kuruluşlara vermesinin sağlanması lazımdır.
2021 bizler için son derece önemli bir yıl olacak. Umuyorum ki, 2022 yılının başında yine UTA Dergisi’nde yayınlanacak yazımda “ama”larla başlayan hiçbir cümle kurma imkanım olmaz. Umuyorum ki, hep beraber sadece olumlu cümleler kuran yazılara imza atalım.
Umuyorum ki, 2021 çok güzel bir “Demiryolu Yılı” oldu diye bağıralım. Aksi taktirde, “37 yılıma yazık oldu” demek zorunda kalacağım…
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat