e
Banner


Doğadan’ın amacı bütünsel bir tedarik zinciri
“Günümüzde tedarik zinciri kompleksleri gittikçe artıyor. Biz Doğadan olarak daha dirençli bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla, ana stratejimizi destekleyen 3 ana ilke ile yola çıktık. Bu ilkeleri, ‘esneklik, adapte olma becerisi ve iş birliği’ (tüketicilerle, müşterilerle ve tedarikçilerle) olarak özetleyebiliriz. Süreçlerimizin hepsinde bu üç unsura dikkat ederek çözümler üretiyoruz.”  
doÄ�adanTürkiye’de bitki ve meyve çayı pazarının kurucusu ve lider markası Doğadan, doğanın sunduğu iyiliği, 45 yıllık uzmanlığıyla harmanlayarak lezzetli, fonksiyonel ve kaliteli ürünlerle tüketicilerine ulaştırıyor. Tarladan tüketiciye ulaşan yolculukta sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde doğaya ve çevreye duyarlı projeleri ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor. 
 
“TEDARİK ZİNCİRİ KOMPLEKSLERİ ARTIYOR” 
Necmettin Başol – Doğadan Tedarik Zinciri Direktörü 
 
Doğadan Tedarik Zinciri olarak 3 yıl önce “Çayın Mükemmellik Merkezi” olmak amacıyla çıktığımız yolculukta birçok değişim ve dönüşümü tamamladık. Değişimin asla bitmeyen bir döngü olduğunun farkındalığı ile tedarik zinciri stratejilerimizi uyguluyoruz. Doğadan Tedarik Zinciri organizasyonu sorumluluk alanları; Ar-Ge, fabrika yönetimi, üretim, planlama, müşteri hizmetleri, yatırımlar, lojistik, yurtdışı operasyonlar ve fason üretim yönetimlerini içeriyor. Yurtiçi dağıtım ağımızda bayi, ulusal zincirler, yerel zincirler, indirim marketler, yerinde tüketim kanalları bulunurken, yurtdışında ise fason üretim modelleri ile farklı coğrafyadaki ülkelere tedarik sağlıyoruz. 
Çay ve bitki tedarikinin en zorlu kısmı dünyanın birçok farklı lokasyonundan hammadde sağlanırken, bu bitkilerin ve çayların her birinin farklı karakteristik özellikleri hasat zamanlarına ve yıllara göre değişkenlikler gösteriyor. Dolayısıyla bitki çaylarını tüketiciye sunarken hep aynı kalitede ve standartta harmanlamak ve tüketiciyle buluşturmak farklı yetkinlikler, Ar-Ge ve inovasyon gücü gerektiriyor.
doÄ�adanGünümüzde tedarik zinciri kompleksleri gittikçe artıyor. Biz Doğadan olarak daha dirençli bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla, ana stratejimizi destekleyen 3 ana ilke ile yola çıktık. Bu ilkeleri “esneklik, adapte olma becerisi ve iş birliği” (Tüketicilerle, Müşterilerle, Tedarikçilerle) olarak özetleyebiliriz. Süreçlerimizin hepsinde bu üç unsura dikkat ederek çözümler üretiyoruz. 
Tedarik zinciri dönüşümümüzde bu üç ilkeyi kullanırken, dört ana konu başlığında da stratejimizi uyguluyoruz. Bu stratejinin uygulanması için temel önceliğimiz her zaman alanında uzman ve yetkin tedarik zinciri çalışanlarına sahip olmak. Tedarik zincirinin dönüşüm evi temelinde insan odağı yer alırken, çatısını ise çalışanlarımızın güvenliği oluşturuyor.” Bu amaçla davranış odaklı iş güvenliği sistemimiz ile operasyonlarımız 1000 gündür sıfır iş kazası hedefimize ulaştık. 
 
“Dönüşüm evimizin kolonlarını ‘dijitalleşme, optimizasyon, yetkinlikler ve çevre ve insana değer katan sürdürülebilirlik’ olarak özetleyebiliriz.”
 
Dijitalleşme kapsamında; depo otomasyon, planlama, big data, IOT, hatlarda robot kullanımlarına öncelik veriyoruz. Tedarik zincirinde optimizasyon çalışmalarında ise “Yalın 6 Sigma” uygulamalarına hem saha çalışanlarına hem de ofis çalışmaları liderlik ederken, 4 Kara Kuşak liderimiz ile proje yönetim süreçlerini destekliyoruz. 
Yetkinlik ana başlığında ise Doğadan’ın gelecek vizyonuna uygun olarak “Çayın Mükemmellik Merkezi” olma yolunda kritik üretim ve tedarik zinciri yetkinliklerimizi, Ar-Ge süreçlerimiz, esneklik, adaptasyon ve iş birliğini göz önüne alarak, geliştiriyoruz. Operasyon süreçlerimizi sadece Türkiye’den değil, dünyanın 40’ı aşkın ülkesine tedarik yapabilecek şekilde dizayn ediyoruz.
Sürdürülebilirlik başlığımızda ise Coca-Cola Company global vizyonunu destekleyen projeler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 2020 yılında sıfır atık hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak adına bitki ve meyve çaylarımızın ambalajlarından selefonu kaldırarak sektörde öncü olduk. Ayrıca ıhlamur ağaçlarının sosyal, ekonomik ve ekolojik önemine dikkat çekmek amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Doğadan’ın birlikte yürüttüğü ve Coca-Cola Vakfı tarafından desteklenen Ihlamur Vadisi projemiz ile kadınların ve gençlerin katılımıyla sürdürülebilir ıhlamur üretimine destek olmayı ve ülkemizin toplam ıhlamur verimliliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  
 
doÄ�adan“S&OP SÜREÇLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ” 
Gözde Özyandı Sili –Tedarik Zinciri Müdürü 
 
Tedarik zinciri dönüşüm yolculuğumuzu dijital çözümlerle, teknolojik trendlerle, müşteri, tüketici odağı ile ve inovasyonla besliyoruz. Sürekli kendini yenileyen, geliştiren bütünsel bir tedarik zinciri yapısı oluşturarak, sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yol haritasında önceliklendirdiğimiz konular, teknolojik çözümler yardımı ile S&OP (Satış ve Operasyon Planlama) sürecimizi geliştirmek, pazar ve müşteriyi analiz ederek müşteri, tüketici odaklı bir tedarik zinciri yapısı kurmak, maliyet optimizasyonu, lojistik operasyonların iyileştirilmesi olarak sıralanabilir. Bu kapsamda; iş sonuçlarına en büyük katkılardan birini sağlayan S&OP süreçlerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımak için gerekli çalışmaları ilerletiyoruz. Doğadan’da S&OP; satış ve pazarlama aktiviteleri, ticari promosyonlar, yeni ürün geliştirme ve lansmanı gibi konularda ticari pazarlama – satış -pazarlama – finans – tedarik zinciri ekipleri arasında koordinasyon ve iletişimin artırılması yönünde çalışmaları içeriyor. Ayrıca tüm siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak mümkün olan en düşük maliyette karşılanması amacıyla, talep ve tedarik stratejisi belirleniyor. Tedarik zinciri ve ticari stratejiler direktörleri liderliğinde S&OP takımı ayda 3 kez iş sonuçlarını gözden geçirerek, orta/uzun vadeli planları tartışmak üzere bir araya geliyoruz. Tüm departmanlarımız işlerini bu toplantıların çıktılarına odaklanacak şekilde planlıyor.
 
“S&OP sürecimize katkıda bulunarak, doğru, sağlıklı bir talep tahmini yapabilmek amacıyla, ileri tahminleme yöntemlerini kullanacağımız bir yatırımı 2020 yılında hayata geçirdik.” 
 
Böylece geçmiş datayı en iyi şekilde analiz ederek, gelecek için farklı hiyerarşilerde tahminler yapabilmeyi, aktivite etkilerini ölçümlemeyi ve gelecek müşteri aktiviteleri için öngörülerde bulunmayı hedefliyoruz. Böylelikle tahmin doğruluk oranlarımızı arttırarak daha sağlıklı bir tedarik planlaması ve optimum bir stok yönetimi yapabileceğimizi düşünüyoruz. 
Müşteri ve tüketici odaklı tedarik zinciri olma yolunda attığımız en önemli adımlardan biri de müşteri ilişkileri departmanını yeniden tasarlamak oldu. Bu yapı ile müşterilerimizle ortak bir dil üzerinden konuşabilmeyi, onların deneyimlerini, ihtiyaçlarını dinleyerek, anlayarak, taleplerine daha hızlı cevap verebilmeyi, operasyonlarımızı bu doğrultuda iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca müşterilerimizin raf ve stok bilgilerini de takip ederek hem müşterilerimizi hem de tüketicilerimizi ürünsüz bırakmamak adına proaktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Daha dijital ve verimli bir tedarik zinciri olma hedeflerimiz çerçevesinde depo yönetim sistemi yatırımımızı gerçekleştirdik. Bu yatırım ile lojistik süreçlerde uçtan uca izlenebilir bir yapı kurduk. Böylece operasyonel işlere harcanan eforu azaltarak daha katma değerli işlere yönelebilme fırsatı kazandık.
 
doÄ�adan “MACHINE LEARNING ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR” 
Ebru Kaya – Doğadan Üretim Müdürü 
 
Doğadan’ın global büyüme vizyonunu çerçevesinde üretim olarak planlı bir dönüşüm ve gelişim yolculuğu içerisindeyiz. Doğadan özelinde tüm şirketin yönetsel rollerinde bulunan kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 40. Buna paralel olarak Tedarik Zinciri ekibimizde, teknik fonksiyonlar olan İşletme Müdürlüğü, Kalite ve Üretim gibi yönetsel rollerde de kadın yöneticilerin yer aldığını özellikle belirtmek isteriz. 
 
“Üretim çalışanlarımızın yüzde 10’unu kadın çalışanlar oluştururken, gelecek dönemlerde bu oranda kendi içinde yüzde 20 artış hedefliyoruz.” 
 
Dönüşümün en önemli getirilerinden biri olan “Üretimde Dijitalleşme” süreci ile birlikte üretim hatlarından anlık big dataya erişme ve bu datanın analizi ile doğacak fırsatları ilgili departmanlara anlık uyarı iletecek şekilde Machine Learning çalışmalarımız hızla devam ediyor. İşletmemizde, teknolojik gelişmeleri takip edecek ve iş süreçlerimize entegre edecek şekilde her türlü kaynak sağlanıyor. Ayrıca hız kesmeden devam eden üretim süreçlerimize ek olarak, 2012 yılından itibaren Yalın 6 Sigma İyileştirme Proje süreçlerini “Operasyonel Mükemmellik” adı altında yönetiyoruz. Tüm fonksiyonların katılımıyla yapılan israf yürüyüşlerinden çıkan fırsatların önceliklendirilerek projeye dönüştürüldüğü bu süreçte, son 8 yılda 200’den fazla proje çıktısı şirketin iş süreçlerine başarı ile entegre edildi. Bununla birlikte 50’den fazla çalışanımız kara, yeşil ve sarı kuşak olarak sertifikalandırılarak, bu projelerle 3 milyon dolardan fazla tasarruf sağlandı. Öngörülmeyen birçok zorlukla mücadele etmeyi gerektiren COVID-19 döneminde işletmede üretimde dahil tüm süreçlerde aksama olmadan sürdürülebilirliği sağlamak adına proaktif bir şekilde aksiyonlar planlanarak uygulamaya alındı. Pandemi döneminde üretim tesisimizdeki tüm önlemlerimizi aldık. Hijyen şartlarını yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazanan Türkiye ve sektörümüzdeki ilk şirketlerden biri olduk.
 
doÄ�adan“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZE ODAKLANDIK”
Halime Özben Hacı – Doğadan Kalite Müdürü 
 
Sürdürülebilirlik şirket vizyonumuzun temelinde yer alıyor. Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Amaçları ve şirket vizyonumuz doğrultusunda 2020 yılından itibaren sertifikalı yeşil enerji kullanmaya başladık. Tüm tedarikçilerimizle olan çalışmalarımızda bu hedefimizi ön planda tutuyoruz. Tedarik ettiğimiz çayların çiftçiyi ve doğayı korumayı hedefleyen RFA (Rainforest Alliance) sertifikalı olmasına özen gösteriyoruz. 
 
“Sıfır atık hedefleri kapsamında, Türkiye’de örneği olmayan bir çalışma yaparak tüm bitki-meyve çayı ambalajlarımızdan plastik selefonu çıkardık.”
 
 Yaptığımız doğru atık ayrıştırma ve yerinde atık azaltma çalışmaları ile 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Yönetmelik kapsamında olmamamıza rağmen hem ofis hem de üretim alanlarımızda bu çalışmayı gönüllü olarak yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmamızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 
Doğadan kalite prensipleri kapsamında ürünlerimizin istenen gıda güvenliği ve kalitede üretilmesi için takibi tedarikçilerimizde başlıyor.  Tarladan fincana kadar geçen süreçler sistemsel olarak takip ediliyor. Tedarikçi denetimleri, hammadde ve ambalaj analizleri, proses kontrol, son ürün laboratuvar analizleri, yasal gereklilik kontrolleri ve duyusal kontroller ile tüketicinin istediği standartta ve kalitede ürüne ulaşması hedefleniyor. Düzenli iç denetimler ile gıda güvenliği şartları en üst seviyede sağlanıyor. Örneğin tüketicilerimiz bir bardak Gizli Bahçe Siyah Çayımızı içmeden önce, Doğadan’ın uzman degüstasyon ekibimiz tarafından 3 farklı adımda tadım testlerini yapıyoruz. Ayrıca Doğadan Kalite yönetim sistemi; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, IS0 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri ile sürdürülebilirleştirildi. Tüm bu belgelerin ışığında standartlar sağlanarak, sistemimiz güncel tutuluyor. Bu arada iş sağlığı ve güvenliği şirketimizin öncelikleri arasında yer alıyor.  Dolayısıyla fabrikamızda son 2 yıldır iş kazası yaşanmadı. Bu başarıya ulaşmak için Davranış Odaklı İş Güvenliği prensibi benimsenerek, düzenli iç denetimler ile en ufak bir olaya neden olacak durumlar önlendi.
 
doÄ�adan“2020’DE 91 İÇERİK GELİŞTİRDİK”
Emre Taşkın – Doğadan AR-GE Müdürü 
 
Markamızın DNA’sında yer alan güçlü inovatif özelliğimiz Doğadan’ın 45 yıllık uzmanlığı ve deneyiminin en önemli yansıması. Ürün inovasyonu kapsamında dünyadaki makro ve mikro tüm trendleri takip ediyoruz. Özgün formüller için araştırma ve geliştirme çalışmalarını akademik birimlerle birlikte yürütüyoruz.
“The Coca-Cola Company içerisindeki Çay Mükemmeliyet Merkezi olma hedefimiz; her bir disiplinde gelişmelerin sürdürülmesi, Ar-Ge altyapımız ve yönetimimizin güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İnosuit (İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı) programını başarı ile tamamladık. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve sistem içerisinde özendirilmesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge Merkezi Başvuru Süreci’ndeki hazırlıklarımızı gerçekleştirerek, başvurumuzu yaptık.
 
“2020 yılı içerisinde projelerin etkin ve sistemsel yönetiminin sağlanabilmesi için Proje Yönetim Sistemi altyapımızı geliştirerek, uygulamaya aldık.” 
 
Ayrıca projelerimizde üniversite iş birlikleri, akademik birimlerle yapılan çalışmalar büyük öneme sahip. ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ile olası proje çalışmalarımızın yanı sıra devlet destekli programlara (Tübitak, Tagem) proje başvurularımızı yaptık. Bu projelere Bitkisel Karışımlarla Zenginleştirilmiş Fonksiyonel Özellikli Hazır Toz Çay Üretimi projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi en güzel örneklerden biridir. 
2020 yılı içerisinde 31 ürün geliştirme projesi dahilinde, AR-GE olarak 91 içerik (hammadde/malzeme) geliştirilmiştir. Mevcut bitki ve meyve girdilerinin yanı sıra ek fonksiyonel içerikler kullanılarak daha inovatif ve zenginleştirilmiş harmanlar geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca portföyümüzde bulunan mevcut ürünlerde tüketici beklenti ve taleplerini göz önüne alarak optimizasyon ve ek geliştirme çalışmaları gerçekleştirerek, ürünlerimizi tat profili ve içerik bakımından değişen ve gelişen tüketici tercihlerine en uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda sistematik olarak ilerletilen Value Generation (Değer Yaratma) Projeleri ile 2020 yılında 14 proje ile finalize edildi.150’nin üzerinde farklı bitki ve meyve içeriklerinin kullanıldığı ürünlerde yerel üretimin desteklenmesi adına üretici ve tedarikçilerle çalışmalar gerçekleştirerek, yeni prosesler geliştiriyoruz.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat