e
Banner

Lojistiğin korona ilacı denetimli serbesti
COVID-19 salgınına hazırlıksız yakalanan ancak kısa sürede adapte olan lojistik sektörünün bu savaşta düşmanı kadar güçlü olduğunu vurgulayan FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı, tedarik zincirinin sürekliliğinin kesintiye uğramaması için sektöre yönelik alınması gereken en önemli tedbirin denetimli serbesti olduğunu söyledi. 
Kosta SandalcıFIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı, lojistik sektörünün koronavirüs salgınıyla savaşta önemli görevler üstlendiğini ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını söyledi. COVID-19’un lojistik sektörünü çok kötü bir şekilde olumsuz olarak etkilediğini vurgulayan Sandalcı, “Ancak kanaatime göre sektörün tüm faaliyetlerini durdurma aşamasına getirmesi şu ana kadar pek mümkün olamamış gözüküyor. Demek ki, bu durumda, lojistik sektörü en azından bu savaşta düşmanı kadar güçlü diyebiliriz, çünkü hala faaliyetler muhtelif zorluklar altında ve çok azalmış olmasına rağmen devam ediyor. Örneğin korunma için gerekli olan maskelerin ve hatta solunum cihazlarının nakliyeleri pekala yapılmaktadır” dedi. 
 
HAZIRLIKSIZ YAKALANDI, HIZLA ADAPTE OLDU 
Sandalcı, modern lojistik sektörünün dünya tarihinde ilk defa böyle bir kriz ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu krize sektörün hazırlıksız yakalandığına dikkat çeken Sandalcı, “Gene de kısa süre içinden elden gelen gayret ile kendini korumaya çalıştı. Tam bir başarıya ulaşmamış olduğu kesin, ama eğer lojistik sektörü bu savaşta kendisini adapte edemeseydi olayların nerelere varmış olabileceğini varın sizler düşünün. Bunu düşünmek dahi istemiyorum” dedi. 
 
TEDAVİYE ERKEN BAŞLANMALIYDI 
“Sektöre yönelik alınan önlemler yeterli mi?” sorusunu bir örnekle cevaplandıran Sandalcı, şunları aktardı:  “Hastalık doğru teşhis edildiği varsayımı altında, uygulanan tedavi de doğru ise eğer, sonuç başarılı olur ve hasta iyileşir. Yani süreç görüşüme göre üç aşamalıdır. Bahsettiğim iki aşama ve tabii ki, hastanın tedaviye olumlu cevap vermesi. Erken teşhis ve doğru tedavi en hızlı pozitif sonuç verebilecek yoldur. COVID-19 için teşhisin zamanında yapılmış olduğunu söylememiz mümkün, ancak tedavinin en azından daha önce başlamış olması gerektiğine inanlardanım. Öyle ki, hastalığın yapabileceği tahribat en aza indirgenebilirdi. Gene de şu ana kadar peyderpey alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum.” 
 
DENETİMLİ SERBESTİ
Tedarik zincirinin sürekliliğinin kesintiye uğramaması için lojistik sektörüne yönelik alınması gereken en önemli tedbirin denetimli serbesti olduğunu vurgulayan Kosta Sandalcı, “Önce makro düzeyde sonra da mikro düzeyde uygulanabilecek olan rasyonel denetimli serbesti lojistik sektörünün kurtuluşu olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Şirket olarak devletin almış olduğu önlemlere ayak uydurmaya gayret gösterdiğimiz gibi, doğru bir karar olarak nitelendireceğim lojistik sektörü için devletçe belirlenmiş olan desteklerden fayda sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten çok zor bir dönemin içindeyiz” diye konuştu.  
 
DEĞİŞİKLİK YARATACAK 
Kosta Sandalcı, COVID-19’un yaşamı tümden değiştirmeyeceğine inananlardan. Özel hayatta, iş hayatında ve de sosyal hayatta bazı değişikliklerin görüleceğini, uygulanacağını ve de yaşanacağını belirten Sandalcı, “Tabii ki, her bir değişikliğin bir alışma süresi olabileceği gibi avantaj ve dezavantajları da olacağı kesin. Bir diğer gerçek ise kendimizi bunlara alıştırmamız gerektiğidir” dedi. 
 
 
TEKNOLOJİ DAHA FAZLA KULLANILMALI 
Kosta Sandalcı, COVID-19’un öğrettiği en önemli şeyin teknolojinin çok daha fazla kullanılması olduğunu söyledi. Sandalcı, “Keza evden sanki ofisteymiş gibi çalışmayı da ikinci en önemli öğreti olarak gösterebilirim. İş hayatımızda bu krizin bu iki değişikliğin dışında daha başka sürpriz sayılabilecek değişikliklere de yol açacağına inanlardanım” dedi. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat