e
Banner


Otomotiv yan sanayinde multimodal çözümler yükseliyor
Türkiye’deki lojistik tedarikçi altyapısının otomotiv sektörünün taleplerine fazlasıyla cevap verdiğini ve ihracatta yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olduğunu belirten Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, sevkiyatlarda en çok denizyolu ve karayolunun tercih edildiğini söylüyor.
kemal_yazici_taysadOtomotiv tedarik sanayi hakkında bilgi vererek, ihracat performansından söz eder misiniz?
1978 yılında kurulan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.  Bugün 408 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin %75’ini ve ihracatının da %80’ini temsil etmektedir. Sayısal olarak üyelerimizin %80’i Marmara, ’si Ege ve %8’ide diğer bölgelerde faaliyet göstermektedir. Üyemiz olan 408 firma, 160 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Üyelerinin %25’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır. TAYSAD üyelerinin, bazı mamuller dışındaki tüm parçaları içeren ürün gamı, ülkemizde imal edilen taşıt araçlarının %85-90 oranında yerli imal edilmesine olanak verecek çeşitliliktedir.
TAYSAD vizyonunu “Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak” olarak belirlemiş ve tüm üyeleri ile bu vizyona doğru emin adımlarla ilerlemektedir. TAYSAD, Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımakta ve ihracat artışını desteklemek amacı ile sektörü yurtdışında tanıtmaya devam etmektedir.
Türk otomotiv sanayi 2017’de 28,5 milyar USD ihracat gerçekleştirmiştir. Türk otomotiv tedarik sanayi ise bu ihracatın 10,5 milyar USD’lik kısmını yani %36’sını gerçekleştirmiştir. Sektörümüz 12 yıldır ülkemizin ihracat şampiyonu olmaya devam etmektedir ve ihracatı arttırabilmek için büyük çaba göstermektedir.

SEVKİYAT KALİTESİ IN REKABETÇİLİK OUT
Sektörünüzün ihracat performansında lojistik nasıl bir rol oynuyor? Bürokratik işlemler hem yatırımcıyı hem de ihracat performansını nasıl etkiliyor? 
Lojistik süreçler, otomotiv endüstrisinin ihracat performansında sevkiyat kalitesi ve rekabetçilik olmak üzere 2 temel noktada etkili olmaktadır. İhracatta sevkiyat kalitesi doğru kurgulanmış tedarik zinciri altyapısı ile sorunsuz yürümektedir. İhracat pazarlarında aralarında VW, Toyota, Renault, Fiat, Ford’unda bulunduğu tüm müşterilerimiz sevkiyat kalitesi açısından önemli bir sıkıntı yaşamamışlardır. Rekabetçilik konusunda ise büyük sorunların varlığından bahsedebiliriz. Özellikle Avrupa’daki müşterilerimizin üretim noktalarına uzak oluşumuz maliyetlerimizi artırmaktadır. Bürokratik işlemler konusunda ise bazen sorunlarla karşılaşılsa da çok kısa sürede çözümler üretildiğini ve işlerin aksatılmamasına çok önem verildiğine şahit oluyoruz. İhracatın öneminin tüm bürokrasi tarafından net olarak anlaşıldığını ve artan hacimlere paralel çözümlerin uygulanmaya gayret edildiğini bizzat içerisinde yaşayarak gözlemlemekteyiz. Gümrük tarafında artan fiziki hacimlerin karşılanabilmesi için bürokrasi tarafında özellikle insan kaynağı ve sistem yatırımı yapılması gerektiğini katıldığımız platformlarda dile getirmekteyiz. Bunlarla ilgili çözümler üzerinde sürekli çalışıldığını belirtmemiz gerekir.

Otomotiv endüstrisi lojistik hizmetlerde ne oranda dış kaynak kullanılıyor? İhracat sevkiyatlarında en çok hangi taşıma modları tercih ediliyor?
Otomotiv endüstrisi, lojistiğe en hakim sektörlerden birisidir. Karşı karşıya olduğu zorlu rekabet şartları sebebiyle sürekli kendini geliştirmek ve maliyetlerini azaltmak zorundadır. Üyelerimiz lojistik hizmetleri için 0 dış kaynak kullanmaktadır. Ülkemizdeki lojistik tedarikçi altyapısı da otomotiv sektörü ve ihracat taleplerine fazlasıyla cevap vermiş ve gelinen noktadaki başarıda önemli pay sahibi olmuştur.
İhracat sevkiyatlarında, sevkiyat yapılacak noktalara göre ve üretim dinamiklerine göre en uygun fiyatlı ve en hızlı çözümler kullanılmaktadır. En çok denizyolu ve karayolu taşımaları tercih edilmektedir. Son yıllarda demiryolu altyapılarında önemli gelişmeler meydana geldi ve şu anda Avrupa ile Türkiye arasında karşılıklı haftada 4 sefer demiryolu yük taşıması sürekli olarak yapılmaktadır.
Şunu vurgulamak önemli, genel olarak taşıma maliyetleri sıralaması en düşükten yükseğe denizyolu-demiryolu (multimodal)-karayolu şeklindedir. Bu bir genellemedir ve teslimat noktanız limanlara uzak ise bazen bir taşıma modu bir bölgede diğerlerinden daha uygun olabilmektedir. Yükleme ve boşaltma noktalarına bakılarak analiz yapılmakta ve genelde en uygun 2 taşıma modu ihtiyaca göre kullanılmaktadır.

TÜM MODLARDA İYİLEŞTİRME YAPILMALI
Lojistikte hangi alanlarda iyileştirmelere ihtiyaç var?
Açıkçası her taşıma modu için ihtiyaçlar ve geliştirilmesi gereken noktalar mevcuttur. Denizyolunda liman sayılarının ve yükleme-boşaltma hızlarının artırılması, bu yatırımların teşvik edilmesi gerekir. Demiryolu altyapısının tüm hatların elektrikli hale getirilerek Avrupa Birliği standardına kavuşturulması, yük taşımacılığının teşvik edilmesi, yeni lokomotif yatırımlarının yapılması gerekli görülmektedir. Karayolunda yakıt fiyatlarının dengelenmesi gerekir. Avrupa’da Türk plakalı araçlara ve sürücülerine yönelik ek belge, ek ücret uygulamaları, diplomatik yollardan yapılan anlaşmalar ile ortadan kaldırılmadır. Özellikle yurt dışı çıkış kapılarında artan trafik ve artan dış ticaret göz önüne alınarak daha fazla fiziki büyüme sağlayacak yatırımlar vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Yine çıkış kapısı gümrüklerinin 7/24 çalışır duruma getirilebilmesi için yasal değişiklikler yapılmalı ve gerekli kaynak ayrılmalıdır.

Lojistik hizmet kalemleri içinde nasıl bir pay alıyor? Lojistik sektöründen en temel beklentileriniz neler?
Otomotiv tedarik sanayinde, lojistik hizmet kalemlerinin en önemlisi nakliye maliyetleridir. Depolama, paketleme ve tedarik zinciri sistem maliyetleri daha sonra gelmektedir. Lojistik iş ortaklarımızda teslimat sürelerine uyum, düzenli ve planlı çalışma, problemleri hızlı çözebilme taleplerimiz ve beklentilerimiz diğer sektörlerden çok daha fazladır. Bir lojistik hizmet tedarikçisi otomotiv sektöründe iş yapabiliyor ise bizim gözümüzde kendi performansını ispatlamış sayılır. Bütün lojistik sektörü yaptığımız hizmet alım anlaşmalarında hat duruşuna yol açan sorunlar yaşandığında ağır cezaların olduğunu çok iyi bilmektedir. Lojistik hizmet alımlarında olmazsa olmazlarımız, esneklik, hızlı problem çözümü ve tam zamanında sıfır hata ile sürekli operasyon yapılabilmesi, buna uygun araç, sistem ve insan kaynağına sahip olmalarıdır.

“Lojistik hizmet alımlarında olmazsa olmazlarımız, esneklik, hızlı problem çözümü ve tam zamanında sıfır hata ile sürekli operasyon yapılabilmesi, buna uygun araç, sistem ve insan kaynağına sahip olunmasıdır.”

 

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat