Banner

LC Waikiki lojistik yatırımlarıyla dünyayı giydirecek
2023’e kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefleyen LC Waikiki, lojistik süreçlerini de buna göre kurguluyor. LC Waikiki Uluslararası Lojistik Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü Ahmet Yağcı, lojistikte belirledikleri yol haritası kapsamında stoklama altyapılarını kurgularken, büyüyen işlem hacmine paralel olarak otomasyon, yazılım ve akıllı sistemlere ciddi yatırımlar yapacaklarını açıklıyor.
ahmey_yagci_lc_waikikiLC Waikiki, 1988 yılında Fransa'da çıktığı marka yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. çatısı altında Türk markası olarak devam ediyor. “İyi giyinmek herkesin hakkı” felsefesi ile bugün 38 ülkede 850’yi aşkın mağazası bulunan şirket, neredeyse 2,5 günde bir, dünyanın bir yerinde mağaza açarak büyümesini sürdürüyor. 2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedeflediklerini belirten LC Waikiki Uluslararası Lojistik Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü Ahmet Yağcı, buna ulaşmak için şirketin diğer departmanlarının vizyon ve stratejileri ile uyumlu bir şekilde, nihai tüketicilerin beklentilerini dikkate alarak lojistikte bir yol haritası oluşturduklarını söylüyor. Bu yol haritasının, perakende ve online satış kanallarının ihtiyaç duyacağı ürün tedarik, stoklama ve sevk kapasitelerini garanti edecek yatırımlar içerdiğini vurgulayan Yağcı, “Hem yurtiçinde hem de yurtdışında ihtiyaç duyduğumuz stoklama altyapılarını kurguluyoruz. İşlem hacminin çok yüksek olması nedeniyle operasyonu otomasyon ve akıllı sistemler ile desteklememiz gerekiyor. Endüstri 4.0’ın yıkıcı etkisini tüm herkesin hissettiği bu dönemde Ar-Ge faaliyetleri ile akıllı sıralama ve ayrıştırma sistemleri, insansız taşıma araçları gibi geliştirmeleri devreye almayı planlıyoruz. Depo yönetim sistemi yazılımı, auto replenishment sistemleri ve yapay zeka uygulamaları çok kritik. RFID gibi ekipmanları uçtan uca nasıl sürece dahil edebileceğimiz konusunda çalışmalarımız mevcut” diyor. Global anlamda çalıştıkları firmalarla iş ortaklığı sürecini mükemmel bir şekilde devam ettirmek istediklerinin altını çizen Yağcı, iş ortaklarından öncelikli beklentileri ise, LC Waikiki’nin yer aldığı gelişmekte olan pazarlarda daha fazla yer almaları, maliyetlerin düşürülmesi, hızın arttırılması, esneklik ve çeviklik, dönemsel dalgalanmalara destek verebilecek altyapıların kurulması, KPI’ların gerçekleştirilmesine yönelik operasyon kurgular ve sürekli iyileştirmeleri olarak sıralıyor. 
 
YALIN LİDERLİK MODELİNİ SEVİYORUZ
LC Waikiki lojistik operasyonlarını nasıl yönetiyor? Süreçleri iyileştirmeye dönük gerçekleştirdiğiniz yatırımlardan söz eder misiniz? 
LC Waikiki olarak global anlamda çok hızlı büyüyen bir firmayız. Bu büyümenin etkilerini de lojistik organizasyon ve süreçlerimizde her geçen gün dikkate alıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız ve projelerimiz mevcut. LC Waikiki olarak öğrenme ve gelişme bizim için hiç bitmeyen ihtiyaçlar. Bu anlamda farklı yönetim tekniklerini ve süreç geliştirme modellerini sürekli takip ediyoruz. Genel anlamda Toyota tarzı yalın liderlik modelini seviyoruz ve süreç iyileştirme bizde küçük küçük Kaizen olarak tabir ettiğimiz herkesin kendi sürecini sürekli iyileştirmesi ile yaşayan bir süreç. Global anlamda lojistik ağımıza sürekli yeni ülkeler, şehirler ve mağazalar ekleniyor. Bununla birlikte satış kanallarımız farklılaşıyor. Dijitalleşme ve elektronik ticaretteki gelişmelerle birlikte ürünlerimizin elektronik pazarlarda satışını arttırıyoruz. Ayrıca etkisini çok daha şiddetli hissetmeye başladığımız iklim değişiklikleri ve Efsane Cuma gibi özel gün ve dönemlerin hayatımıza daha fazla girmesi de lojistik süreçlerini şekillendiriyor. Tüm bu gelişmeler bizi lojistik ağımızı yaşayan bir süreç olarak görmeye itiyor. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri doğru tahminlemeye yönelik sistem yatırımları yapıyoruz. Tüketicilere ürünleri daha hızlı sunmak için depo kapasite ve nakliye yatırımları yapıyoruz. Global anlamda e-ticaret altyapısını destekleyecek sipariş işleme merkezi yatırımları ile süreçlerin verimliliğini arttıracak, bize hız ve esneklik kazandıracak otomasyon yatırımları yapıyoruz. Tüm bu lojistik operasyonlarını yönetme, kurgulama ve sürekli geliştirmenin merkezinde insan yatıyor, dolayısıyla süreç içerisindeki tüm bireylerin gelişimine katkı sağlayacak eğitimleri kurguluyoruz. Gelişen ihtiyaçlar ve stratejiye hizmet edebilmek amacıyla organizasyonumuzu, stratejik, fonksiyonel ve ülke günlük operasyonları olarak bölgesel lojistik yönetimi yapılanmasının yanı sıra strateji süreç geliştirme ve stratejik lojistik hizmet satınalması yaparak şirketin büyümesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.
 
lc_waikiki_istinyeSevkiyatlarınızda hangi taşıma modlarını kullanıyorsunuz? Geliştirilmesini beklediğiniz taşıma modları var mı? 
LC Waikiki olarak yurtiçi ve yurtdışında yer alan mağazalarımıza düzenli olarak sevkiyatlar yapıyoruz. Sevkiyatlarımızın büyük çoğunluğunu kolili olarak gerçekleştiriyoruz. Lojistik altyapımız üzerinden hareket eden ciddi bir işlem hacmi var. Yaklaşık beş yüz milyon adet ürün mevcut. Ürün tedariği ağırlıklı olarak yurtiçinden olmak üzere, Bangladeş, Çin, Mısır gibi ülkelerden de ithalat yapıyoruz. Bununla birlikte 40’a yakın ülkeye ihracatımız var. Yurtdışı sevkiyatlarımızda ülke büyüklüğüne ve haftalık lokasyon frekansına göre kara nakliye başta olmak üzere tüm taşımacılık modlarından etkin olarak faydalanıyoruz. Komple ve parsiyel çıkışlarımız mevcut. Gemi ve uçak sevkiyatlarından da yararlanıyoruz. 
Önemini sıklıkla vurguladığımız üzere günümüzde tüketiciye doğru ürün gruplarını hızla ulaştırabilen firmalar rekabet avantajı yakalıyor. Bu anlamda daha hızlı ve optimum maliyetler ile tüm taşıma modlarının geliştirilmesi hiç bitmeyen bir ihtiyacımız. Lojistik ve taşımacılık firmalarından bu ihtiyacı karşılamak ve geliştirmek üzere projeler geliştirmelerini bekliyoruz. Örneğin 6 günde ülkeye ulaşan bir taşıma modelini yarı yarıya azaltabilen proje geliştiren bir nakliye firması bizim için çok kıymetli. Bununla birlikte dünya genelindeki politik ve ekonomik makro göstergeleri de sürekli takip etmek durumundayız. Bildiğiniz üzere dünya dinamikleri de çok hızlı değişiyor ve bizim için bazı riskleri de beraberinde getirebiliyor. Bazı ülkelere çok daha kolay ve düzenli taşıma yapılabilirken bazı ülkelere yapılan taşımacılık ise sürprizlere açık ve çok değişken olabiliyor. Lojistik firmalarından Irak, Mısır ve Fas gibi ülkelere yapılan sevkiyatlarda esnek ve farklı alternatifleri çok hızlı devreye alabilme yetkinliklerini geliştirmelerini bekliyoruz. Çin, Bangladeş gibi Uzakdoğu ülkelerinden Kazakistan, Rusya gibi ülkelere yapılan taşımacılık altyapısındaki gelişmeleri yakında izliyoruz. Her geçen gün farklı kara nakliye veya demiryolu taşımacılığı alternatifleri artıyor, daha da gelişmesini bekliyoruz. 
Uluslararası nakliye kadar, ülke içi nakliye sevk alternatifleri de bizim için çok kritik. Kazakistan, Rusya, Fas gibi farklı büyüklüklerde ve kendi iç dinamikleri olan coğrafyalarda çalışıyoruz. Bu pazarlarda nakliye altyapılarının gelişmesinde ciddi fırsatlar var. Global ve Türk lojistik firmalarının bu alanlarda yatırımlar yapmalarını bekliyoruz. Yurtdışı merkez dağıtım merkezlerimizden mağazalara ileri sevkiyat, mağazalarımızdan merkez depoya iade sevkleri, mağazalar arasındaki gönderiler, online sipariş karşılama merkezlerimizden bireysel tüketicilere kargo sevkiyatları gibi oldukça farklı dağıtım modellerimiz var. Bu modların tamamında optimum maliyetlerle, hızlı, esnek ve kaliteli süreçleri kurgulamaya çalışıyoruz.
 
27 AYRI ŞİRKETTEN HİZMET ALIYOR 
LC Waikiki lojistik iş ortaklarını nasıl seçiyor? Bu şirketlerden ne tür hizmetler alıyor? 
LC Waikiki olarak global bir oyuncu olmanın gereği olarak in-house ve dış kaynak kullanımı konusunda stratejilerimiz var. Çok farklı pazarlarda müşterilerimiz olan mağazacılık ve planlama ekiplerine etkin olarak lojistik hizmeti verebilmek amacıyla hem kendi operasyonlarımızı kurguluyoruz hem de farklı iş ortaklarımızla sözleşmeler imzalıyoruz. Bu iş ortaklarından lojistiğin hemen hemen tüm süreçleri için hizmetler alıyoruz. Yurtiçi ve uluslararası nakliye, ülkelerde gümrükleme, antrepo ve depolama, etiket değiştirme, alarmlama gibi katma değerli hizmetler, mağazalar ve depolarımız arasında nakliye hizmetleri bunlardan en temel olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte zaman zaman depolarda alan kiralama, operasyonda ve sayımlarda değerlendirmek üzere geçici personel temini gibi ihtiyaçlarımız da oluyor. 
Global arenada hem ülkelerin yerel firmaları hem de global oyuncular olmak üzere birçok lojistik firmasından hizmet alıyoruz. İhtiyacımız doğrultusunda hangi firmanın bize optimum maliyetler ile beklediğimiz hizmeti sağlayabileceğini düşünüyorsak onları davet ediyor veya ziyaret ediyoruz. İş ortaklarımızla bilgi alışverişini hem yerel ekiplerimiz hem de merkez ekiplerimiz olmak üzere düzenli olarak sağlıyor ve onlara yakın duruyoruz. Mayıs ayında bir uluslararası lojistik tedarikçi günü düzenledik. Bu etkinlikte 23 ülkeden 27 iş ortağımızı ağırladık. İş ortaklarımıza vizyonumuz ve hedeflerimizden bahsettik. Kendilerini daha yakından tanıyarak, LC Waikiki süreçlerini nasıl geliştirebilecekleri ile ilgili sunumlarını ve fikirleri dinleyerek görüş alışverişi yaptık. Oldukça verimli bir etkinlik oldu.
İş ortaklarımızı seçerken birinci ve en önemli aşama uluslararası standartlarda bir ihale yönetim sürecimizin olması. Global olarak birçok farklı ülkede farklı iş ortağı ile çalışmamız nedeniyle bizim için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtı ve sıfırdan kurguladığımız bu süreci her geçen gün geliştiriyoruz. Bu anlamda süreç akışlarımız, fiyatlandırma modellerimiz, temel bilgi ihtiyaçları, sözleşmeler gibi tüm dokümantasyonumuzu kendimiz oluşturuyor ve geliştiriyoruz. Çalışanlarımızın uzmanlaşması için eğitimler organize ediyor, insana yatırım yapıyoruz. Ayrıca sürecin mükemmelleşmesi için Gartner gibi firmalar ile iş birliği yapıyor, tüm dünyaca kabul görmüş norm ve prosedürleri devreye almaya çalışıyoruz. İkinci aşama süreçlere teknoloji ve dijitalleşmeyi entegre etmek ve verimlilik. Bu anlamda iş ortaklarımızla iletişimi daha verimli kılmak adına tedarikçi portalı, entegrasyon paketleri ve herhangi bir anda herhangi bir zaman dünyanın bir ucundaki kişi ile iletişime geçmenizi sağlayacak video konferans altyapılarını geliştiriyoruz. Son ve en önemli aşama ise uyumluluk olarak karşımıza çıkıyor. LC Waikiki’de iş ortağı seçimi objektif ve bilimsel kriterler ve tedarikçi puanlama sistemleri, tüm iç paydaşların firma seçim sürecine katıldığı ve ortak kararın alındığı, işi kazanan ve kazanamayan tüm ortakların değerli kılındığı ve gerekli geri bildirim ve bilgilendirmelerin yapıldığı oldukça şeffaf bir süreç.
 
LOJİSTİK FİRMALARININ YÜKÜ AĞIR 
Tekstil lojistiğinin riskleri, altın kuralları nelerdir? 
Tekstil ve hazır giyim lojistiğinin riskleri de diğer perakende sektörü lojistik süreçlerine benziyor. Doğru kapasiteyi doğru zamanda hazır tutmanız ve sezonsal ihtiyaçlara çok hızlı şekilde tepki vermeniz gerekiyor. Bunu yaparken de rekabet baskısının getirdiği en uygun maliyetleri yakalamanız gerekiyor. Müşteriyi çok iyi anlamanız ve stratejilerinizi buna göre kurgulamanız gerekiyor. Müşteri beklentilerinden uzak lojistik süreçleri kurgulamak artık çok riskli. Stratejilerimizi ve hedeflerimizi çok doğru belirlemek ve bu hedefleri her gün ölçüp gözden geçirmemiz gerekiyor. Hedeflerin tutmaması halinde PUKÖ denilen çevrimlerle sürekli düzeltici önlemler almamız gerekiyor. Performansı orta ve uzun dönemli takip etmek çok riskli. Hayat çok hızlı değişiyor ve kabuk değiştiriyor. Sürekli bir öğrenci olmamız, yeni şeyler öğrenmemiz şart. Kendinizi geliştirmemenin maliyetinin çok yüksek olduğu bir çağda yaşıyoruz. KPI’larınızı günlük takip etmeli, dijitalleşmeden yararlanmalı ve gerçeklerinizle yüzleşmelisiniz. 
Omni-Channel dediğimiz kavram tekstil ve hazır giyim lojistiğinde yıkıcı etki gösterecek. Artık ürünlerinizi farklı kanallarda satmak ve tüketiciye teslimat ve iadelerde esneklik sağlamanız gerekiyor. Sektör bu anlamda stok yönetimi ve doğruluğu olsun, müşterinin evine teslimat altyapısı olsun çok hazır durumda değil. Tüm bu süreci 40’a yakın ülkede kurgulamaya çalışmak ayrı bir zorluk getiriyor olsa da bu altyapıyı şimdiden kurgulamamanın maliyeti gelecek için çok yüksek. Bu anlamda özellikle 3PL lojistik firmalarına ve kargo firmalarına çok iş düşüyor. Hizmet portföylerini bu süreçleri destekleyecek şekilde sürekli geliştirmeliler. Bugün teslimatının çoğunu zincir mağaza ve alışveriş merkezlerine yapan lojistik şirketlerinin bundan 5-10 yıl sonra ciddi anlamda küçüleceği çok açık. Firmaların hayatta kalabilmek için bireysel tüketiciye hem depolama hem de kargo hizmet altyapılarını sürekli arttırmaları gerekiyor.
 
Endüstri 4.0 tekstil sektörünü ve lojistik süreçlerini nasıl etkiliyor? Yeni trendler neler? 
Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile birlikte bugünlerde herkesin cevabını aradığı önemli bir soru var: Dijitalleşmede Başarı Nasıl Yakalanır? Başarıyı yakalayabilmek için aslında temelde tek bir şeye ihtiyacınız var; o da “müşteriler”. Peki müşteriler nasıl değişiyor? Teknolojinin hayatımıza girmesi, internetin yaygınlaşması, hayat tarzlarının ve demografik yapıların değişmesi nedeniyle tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bundan 10 yıl önceki bir müşteri ile bugünün müşterisi veya 5 yıl sonraki bir müşteri aynı olmayacak. Teknoloji jenerasyonu gittikçe kilit müşteri haline geliyor. Günümüzün ve geleceğin bu kilit müşterilerine ne satar diye baktığımızda karşımıza çıkan kavram ise “hız”. İnsanlar taksi çağırdıklarında 5 dakikada gelmesini, yarım saatte pizza siparişlerini, aradıkları bir şeyi internette saliseler ölçeğinde bulmayı, istediği anda istediği filmi izlemeyi veya müziği dinlemeyi ve alışveriş yapıp kasada beklemeden çıkmayı istiyor. Bu hizmetleri sunan firmalar var artık ve baktığımızda en büyük firmalar sıralamalarında ilk sıraları alıyorlar. Bununla birlikte teknoloji ve üretim endüstrisinde de her şey çok hızlı gelişiyor. İnsanoğlunun icat ettiği ve geliştirdiği ürünlere baktığımızda 2000’li yılların başına kadar neredeyse hiçbir şey yapmamışız gibi duruyor. Milenyum çağından sonra neredeyse her gün her saat yeni bir teknoloji hayatımıza giriyor. 
Tüketici evreninde bu değişiklikler olurken bundan bağımsız olarak lojistik süreçleri tasarlamak mümkün değil. Bu anlamda her bir lojistik profesyoneli artık bir perakende profesyoneli olmak zorunda. “Iconomy” yani bireysel ekonomi kavramı ön planda. Artık istediğimiz herhangi bir şeyi, ne zaman ve nerede istersek orada teslim almayı bekliyoruz. Bu doğrultuda trend depolama ve dağıtım süreçlerinin bireylere hizmet verebilmesine olanak sağlayacak şekilde kurgulanması. Online sipariş karşılama merkezleri ve “last mile delivery”  olarak adlandırılan ev teslimatları çok yaygınlaşacak. Hatta bugün Amazon uzaktan kilit sistemleri ile tüketicilerin arabalarına bile teslimat yapmaya başladı. Endüstri 4.0 ile birlikte lojistik süreçlerde robotlar ve yapay zeka destekli akıllı karar destek sistemleri daha etkin rol oynayacak. Yakın gelecekte insanların bugün yaptığı işlerin yüzde 12’sinin ortadan kaybolacağı, yüzde 75’inin makinelerle destekleneceği ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeleri çok yakından takip etmeli ve süreçlerimize entegre etmekten başka çaremiz yok.
 
“Gelecekle ilgili danışmanlık ve araştırma şirketlerinin raporlarına baktığımızda elektronik ticaretin daha yaygın ve akıllı bir hale geleceğini görüyoruz. Bununla birlikte perakendede geleneksel kalan dediğimiz mağazacılık operasyonları da önemini koruyarak online ticaret ile daha fazla entegre hale gelecek. LC Waikiki olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve stratejilerimizi bu doğrultuda kurguluyoruz. Gelecekte en güçlülerin değil, değişime en fazla uyum sağlayan şirketlerin ayakta kalacağının farkındayız. 2023 vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize odaklanmış durumdayız.”
 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat