Banner


Hazır giyimciler lojistik maliyetleri düşürme peşinde
17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını 33 milyar dolara çıkarmak için yola çıktıklarını belirten İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Hazır giyim sektörünün hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, firmaların rekabet gücüne olumsuz etki yapan unsurların asgariye indirilmesi gerekiyor. Lojistik sektöründen öncelikle maliyetleri azaltma konusunda yaklaşım bekliyoruz” dedi. 
mustafa_gultepeHazır giyim sektörünün ekonomiye ve dış ticarete katkısından söz eder misiniz? 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak 81 ilimizde irili ufaklı 33 bin işletmemizle üretiyor, yaklaşık 500 bini üretimde olmak üzere 1,5 milyon insanımıza istihdam imkânı sağlıyoruz.  İstihdama katkı konusunda imalat sanayinin iki büyük sektöründen biriyiz. Hazırgiyim sektörü olarak ülkenin her köşesinde üretim yapıyor ve istihdam sağlıyoruz ve bu özelliğimizle sosyal barışın da bir nevi sigortası işlevi de görmekteyiz. Yılda 17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor, ülkemize her yıl net 14 milyar dolar döviz kazandırıyoruz. 2017 özelinde konuşmak gerekirse cari açığın yüzde 30’u tutarında net dövizi ülkemize getirmiş bulunuyoruz. Kilogram başına 20 dolarla katma değerli ihracatta mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü sırada yer alıyoruz.  
Verilerden de anlaşılacağı gibi hazır giyim ve konfeksiyon, Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de (İHKİB) bu stratejik sektörün amiral gemisi konumunda bulunuyor. 17 milyar dolarlık sektörel ihracatın dörtte üçünü İHKİB çatısı altında yer alan 11 bin 500 civarındaki ihracatçımız gerçekleştiriyor. Dünya ölçeğinde yıllık 495 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılıyor. Dünyanın 5. büyük tedarikçisi konumunda bulunan ülkemiz küresel hazır giyim ihracatından yüzde 3,4 civarında bir pay alıyor. 
 
Türkiye hazır giyim sektörü bugün kaç ülkeye ihracat yapıyor? Öne çıkan pazarlar hangileri? 
Yeryüzünde adım atmadıkları nokta neredeyse olmayan firmalarımız 212 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ancak sektörümüz için AB ülkeleri vazgeçilmez bir öneme sahip bulunuyor. Sektörel ihracatımızın yüzde 71 – 72’sini AB ülkelerine yapıyoruz. AB içinde ve toplam hazırgiyim ihracatında en önemli pazarımız Almanya olup ihracatımızın yaklaşık yüzde 19’unu bu ülkeye gerçekleştiriyoruz. Almanya’yı yüzde 12,8 pazar payı ile İspanya ve yüzde 10,7 pazar payı ile İngiltere takip ediyor. Hollanda, Fransa ve İtalya, AB içindeki diğer önemli pazarlarımız olarak öne çıkıyor. AB’nin dışında Rusya, BDT ülkeleri, ABD, Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkelerini öne çıkan pazarlarımız olarak sayabiliriz. Güncel verilere göre, Ortadoğu’nun en büyük pazarı Irak, toplam hazır giyim ihracatımız içinde 6. sırada bulunuyor. ABD 8., İsrail ise 10. sırada yer alıyor. 
 
HIZLI MODA İÇİN HIZLI LOJİSTİK 
Türkiye hazır giyim sektörü yılda kaç ton ihracat gerçekleştiriyor? Bu sevkiyatlarda hangi taşıma modları kullanıyor?  
Sektörümüz 2017’de yurtdışına 1 milyon 122 bin ton ürün sevkiyatı gerçekleştirdi. Moda endüstrisi için hızlı teslimatın çok kritik öneme sahip olduğu bir süreci yaşıyoruz. Hızlı moda ve hızlı teslimatın hayati öneme sahip olduğu günümüzde lojistiği hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün en önemli çözüm ortaklarından biri olarak görüyoruz. İhracat lojistiğinde ağırlıklı olarak kara-deniz, daha acil siparişlerde de havayolunu kullanıyoruz. Kısa zamanlı siparişlerde havayolu, uzak pazarlar için denizyolu, yakın ve komşu ülke pazarları için ise karayolu taşımacılığı tercih ediliyor. 
 
Hazır giyim sektöründeki şirketler lojistik süreçlerini nasıl yönetiyor? Ne oranda dış kaynak kullanılıyor? 
Depolama hizmetini kendi bünyesinde yapan şirketlerimiz var. Genelde daha büyük hacimli şirketler lojistik süreçlerini kendi bünyelerinde halledebiliyor. Ancak başta KOBİ ölçeğindekiler olmak üzere ihracatçı firmalarımızın önemli bir bölümü nakliye, depolama gibi lojistik süreçlerde ağırlıklı olarak dış kaynak kullanımını tercih ediyor. 
 
İHRACAT İKİYE KATLANACAK 
Türkiye hazır giyim sektörünün 4 yıllık büyüme planları neler? Bu büyümede lojistik nasıl bir rol oynayacak? 
İHKİB Başkanlığını üstlendikten hemen sonra sektöre ve kamuoyuna duyurduğumuz Dört Dörtlük eylem planımızda hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için 33 milyar dolarlık ihracat hedefi ortaya koyduk. Bu değer artışının önemli bir kısmını katma değerli üretim ile sağlamayı öngörmekle birlikte miktar olarak da ihracatımızda bir artış olacağını söyleyebiliriz. Lojistik sektörünün hem bu eklenecek iş yükünü karşılama noktasında hem de başta hızlı teslimat olmak üzere moda endüstrisinin dinamiklerine uygun çözümler üzerine kafa yorması gerekiyor. Giderek artan uluslararası rekabet kapsamında hazır giyim sektörünün lojistik ihtiyaçlarının daha etkin ve verimli şekilde karşılanmasına ihtiyaç duyuluyor. Sektörümüzün en önemli partnerlerinden biri olan lojistik sektörü ile baş başa verip yeni dönemi birlikte şekillendirmeliyiz. 
 
Hazır giyim sektörünün lojistik şirketlerinden en temel beklentileri neler? 
Hazır giyim sektörünün hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, firmaların rekabet gücüne olumsuz etki yapan unsurların asgariye indirilmesi gerekiyor. Lojistik sektöründen öncelikle maliyetleri azaltma konusunda yaklaşım bekliyoruz. Bu maliyetler arasında uluslararası taşımalarda belge temini, liman hizmetleri, depolama ve yurtiçi taşıma maliyetleri başı çekiyor. Diğer taraftan liman ve gümrük hizmetlerindeki gecikme ve zaman kayıplarından kaynaklanan dolaylı maliyetler ihracatçılarımızı ciddi şekilde zorluyor.  Yine liman ve gümrüklerdeki mesai ücretleri de ihracatçı firmalarımızın maliyetlerini arttırıyor. Benzer şekilde zaman zaman başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarımızda, genelde karşı taraf kaynaklı olmak üzere, yavaşlamalar ihracat ürünlerini taşıyan TIR’larımızın sınır kapılarında yığılmalarına ve teslimatlarda gecikmelere neden oluyor. Zaman zaman yükselişe geçen ve birçok faktörden etkilenen navlun fiyatları da ihracatçı firmalarımız için ek maliyet teşkil ediyor ve uluslararası rekabet gücümüze olumsuz yansıyor. İhracat ve elbette ithalat operasyonlarında eşyanın çıkış noktasından teslim noktasına kadar lojistik süreçlerinde karşılaşılan gereksiz masraf ve gecikmeler kamu ve özel sektörün işbirliğiyle minimum seviyeye çekilebilir. Bu işbirliği çerçevesinde, kamunun gerekli altyapı yatırımlarını hızla yapması ve mevzuat temelini oturtması önemli. Ayrıca lojistik sektörünün de uluslararası standartlarda, uygun fiyata ve daha hızlı hizmet vermesi sektörümüzün en önemli beklentileri arasında yer alıyor. 
 
ENDÜSTRİ 4.0 İLE REKABET DAHA DA KIZIŞACAK 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, dünya hazır giyim pazarında tüketici yönüyle kişiselleştirilmiş, çevre ve insan dostu üretim süreçlerinden oluşmuş ürünler tercih edilirken, teknolojideki gelişmelerin de üretim ve pazara ulaşımda büyük değişiklikler yaratığını söyledi. Otomasyona dayalı üretim altyapısı ve dijital tedarik zinciri ile e-ticaretin tüm sektörleri olduğu gibi hazır giyim sektörünü de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Gültepe, “Öte yandan Endüstri 4.0 üretim dinamiklerimizde süreçlerimizde çok ciddi değişim ve dönüşümlere yol açacak. Bizim bu değişimin gereğini zaman kaybetmeden yerine getirmemiz gerekiyor. Tedarik sürecinde ise ürün teslimatını bir gün öne çekmek bile çok önemli avantaj haline gelecek.  Bu avantajın hayati önemini önceden gören bazı küresel ölçekli dijital satış firmaları daha şimdiden kendi lojistik zincirlerini kurmaya başladı” dedi. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat