Banner


Novartis tedarik zincirinde örnek bir yapı oluşturacak
Son 10 yılda 100’den fazla ülkeye 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Novartis Teknik Operasyonlar, lojistik süreçlerini uzmanına bırakıyor. Novartis Teknik Operasyonlar Tedarik Zinciri Müdürü Nurettin Ekizoglu, bu tercihlerinin amacını; bir yandan şirket olarak kendi faaliyetlerine odaklanmak diğer yandan ise hizmet aldıkları lojistik şirketlerinin yaratıcılık, yatırım ve katma değer yaratma avantajlarından faydalanarak bir kazan-kazan işbirliğine oluşturmak olarak açıklıyor. 
nurettin_ekizoglu_novartisNovartis hakkında bilgi vererek, üretim ve ihracat faaliyetlerinizden söz eder misiniz? 
Sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis, Türkiye’de de ilaç sektörünün lider firmalarından biridir. Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Novartis yenilikçi ilaçlar, jenerik ve biyobenzer ilaçlar ve göz sağlığı ürünlerinden oluşan geniş ürün portföyüyle hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. ünya genelinde 155’in üzerinde ülkede faaliyet göstermekte olan Novartis, tüm grup şirketlerinde yaklaşık 123.000 kişiyi istihdam etmektedir. Türkiye’de yaklaşık 2.400 çalışanı ile 1955 yılından bu yana üretim, pazarlama ve ilaç Ar-Ge’si faaliyetlerini yürüten Novartis’in, biri hammadde, geri kalan üçü ilaç üretim olmak üzere toplam 4 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Novartis  Teknik Operasyonlar Türkiye, hem yerli piyasaya hem de 100’den fazla ülkeye ilaç ihracatı gerçekleştirmekte ve 2005 yılından bu yana üst üste ilaç ihracat şampiyonları listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Novartis Teknik Operasyonlar, 2016 yılında 150 milyon dolar olmak üzere son 10 yılda Türkiye üretim tesislerinden toplam 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.
 
TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖRNEK BİR YAPI OLUŞTURACAK 
Novartis lojistik süreçlerinde nasıl bir strateji izliyor? 
Novartis olarak, insanların yaşam kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni yollar keşfetmek kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Lojistik süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve şirketimizin ana hedefini desteklemesi amacıyla, bu süreçleri teknoloji, teknik uzmanlık ve gelişmiş altyapıları ile alanında uzmanlaşmış güvenilir iş ortaklarına devredecek şekilde bir strateji izlemekteyiz. Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy olarak kendi bünyemizde ve lojistik iş ortaklarımızla devamlı sürekli iyileştirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve süreçlerimizde katma değer yaratmaya yönelmekteyiz. Bu paralelde Novartis olarak planlama ve lojistik süreçlerinde “mükemmeliyet” adı altında yürüttüğümüz proje ile de elimizdeki envanter seviyelerini ciddi oranda azaltarak, müşteriye kısa sürelerde cevap verebilecek esnek ve çevik bir yapıya sahip olduk. Önümüzdeki 5 yıl içerisindeki hedefimiz iş sonuçları, sistemi ve müşteri memnuniyeti anlamında ilaç endüstrisinin referans alabileceği ve kıyaslayabileceği bir tedarik zinciri yapısına ulaşabilmektir. 
 
Lojistik şirketlerinden ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
Novartis, lojistik operasyonlarında kendi alanlarında uzman hizmet sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Bu tercihteki nihai amacımız; hastalarımıza yenilikçi ilaç üretebilmek için çekirdek faaliyetlerimize odaklanarak, lojistik hizmet sağlayacılarının kendi alanlarındaki yaratıcılık, yatırım ve katma değer katma avantajlarından faydalanarak bir kazan-kazan işbirliğine girmektir. Bu kapsamda aldığımız lojistik operasyonlar depolama hizmetleri, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılıklarından oluşmaktadır.
 
Lojistik iş ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz, bu alandaki en temel kriterleriniz neler? 
Novartis, hasta odaklı yaklaşımını, lojistik iş ortakları ile çalışma prensibine de yansıtmaktadır. Bu nedenle iş ortakları seçiminde öncelikle kalite ve iş güvenliği kriterlerini ilk sırada tutmaktadır. Doğru iş ortağı belirlemenin önemini bilerek bu alanda maliyet, kapasite, yetkinlik, hizmet, sürekli iyileştirme ve kültürel uyum gibi diğer faktörleri de değerlendirmeye almaktadır. Mevcut durumda Novartis olarak hem global hem de lokal anlamda sektörün lider lojistik firmaları ile çalışmaktayız.    
 
YILDA 8 BİN TON ÜRÜN SEVK EDİYOR 
Yılda ne kadar tonluk bir sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz? Taşımalarınızda başvurduğunuz özel yöntemler neler? 
İlaç hammadde ve bitmiş ürün taşımacılıklarında soğuk zincir yönetimi, ilacın nihai kalitesi ve etkenliği açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kolay bozulabilen ve belirli ısılarda saklanması/taşınması gereken ürünlerin soğuk taşımacılığı, tedarik zinciri boyunca takip edilebilirliğinin ve dokümantasyonun sağlanması sağlık otoriteleri tarafından da çok yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda belirlenen ısı aralıklarında malzemeyi koruyabilen frigo araç ve şartlandırılmış depolama alanları en fazla kullanılan yöntemlerdir. İthalat ve ihracat olarak yıllık tonajımız değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 8 bin ton civarında gerçekleşmektedir.
 
Maliyetleriniz içerisinde lojistik nasıl bir pay alıyor? Bunu düşürmede nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Depolama ve taşımacılık hizmetleri toplam maliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak lojistik iş ortakları ile uzun vadeli bir işbirliği kapsamında çalışmaya önem vererek, kalite ve iş güvenliğini temelde tutarak, toplam maliyete ve hizmet kalitesine odaklanmaktayız. Bu kapsamda iş ortaklarımızla birlikte ortak iyileştirme projelerine öncelik vererek bu kazançtan karşılıklı olarak faydalanmayı hedeflemekteyiz. Daha önceden de belirtildiği gibi tüm tedarik zinciri boyunca “mükemmeliyet”i yakalayabilmek için bu inisiyatifleri periyodik olarak revize ederek güncellemekteyiz.
 
İLAÇ LOJİSTİĞİ GELİŞİM İÇİNDE 
Türkiye lojistik sektörünün ilaç lojistiği alandaki hizmet kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Novartis, ilaç lojistiğinde kalite ve iş güvenliğini her zaman ön planda tutmaktadır. İlaç ve hammaddelerin GDP (iyi dağıtım uygulamaları) koşullarında depolanması ve taşınmasının sağlanması hasta sağlığı açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Türkiye’de özellikle ilaç lojistiği son dönemlerde çok büyük bir gelişim göstermiştir. Önümüzdeki dönem için lojistik iş ortakları ile katma değerli hizmetlerin alınması yönünde çalışmalar yapılması, gerekli alanlardan bir tanesi olarak görülmektedir. Türkiye, gerek bulunduğu konum itibariyle, gerekse gelişmiş ve kalifiye iş gücü itibariyle ilerisi için büyük bir potansiyel durumundadır. Bunu teknoloji altyapısının geliştirilmesi, tüm tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğin arttırılması ve katma değerli hizmetlerin daha da zenginleştirilmesi ile daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.
 
Lojistikte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz neler? 
Mevcut olarak ilaç lojistiğinde öne çıkan zorlukları; kar paylarının tüm paydaşlar için düşmesi, sağlık otoritelerinin daha da sıkılaşan yönetmelikleri, bütünleşik hizmet verebilecek firma sayısının azlığı ve soğuk zincir taşımacılıklarında yaşanan zorluklar olarak özetleyebiliriz. Novartis olarak bu alanda iş ortaklarımız ile aktif olarak çalışarak hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu alanlarda özellikle lokal lojistik hizmet sağlayıcıları her geçen gün hizmetlerini daha ileriye taşıyabilmek için kendilerini geliştirmekte ve sadece Türkiye pazarı için değil, hem yakın coğrafi bölgeler için hem de global firmaların da ana dağıtım üslerini Türkiye’ye çekebilmeleri için fırsat yaratmaktadır. 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat