Banner


KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ İLE NELER DEĞİŞİYOR?
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı, 20 Mart’ta Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanarak, sektör paydaşlarının görüş ve önerilerine sunuldu. Taslak yönetmelikte en dikkat çeken husus yetki belgesi sayısının düşürülmesi ve mevzuatın sadeleştirilmesi oldu. Eski yönetmelikte 37 olan belge sayısı yeni yönetmelikte 13’e düşürülüyor.  
karayoluLojistik ve taşımacılık sektörü uzun zamandır Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bu beklentileri dikkate alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yeni bir yönetmelik hazırlayarak sektör paydaşlarının görüş ve önerilerine sundu. 20 Mart’ta Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan taslak yönetmelikte mevzuat sadeleştirilirken, yeni yükümlülükler de getiriliyor. 
 
C YETKİ BELGESİ KALDIRILIYOR  
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’nda C3 uluslararası ve yurtiçi ev-büro eşyası taşımacılığı belgesi, K1 yurtiçi eşya taşımacılığı belgesi ve K3 yurtiçi ev-büro eşyası taşımacılığı belgesi K belgesiyle değiştiriliyor. K Yetki Belgesi için; gerçek kişilerin en az 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye, tüzel kişilerin en az 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasite ile 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı getiriliyor. Trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmayacak. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite, sermaye şartı ile 40’ıncı maddenin 34’ıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmayacak ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanacak. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K yetki belgesi için bu yönetmelikte gerçek ve tüzel kişiler için öngörülen şartları sağlayacaklar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark ödeyecekler. 
 
C1 VE K2 YERİNE G BELGESİ GELİYOR 
Taslakta C1 uluslararası ve yurtiçi ticari olmayan eşya taşıma belgesi ve K2 yurtiçi ticari olmayan eşya taşıma belgesi, G belgesi olarak değiştiriliyor. G Yetki Belgesi İçin; en az 1 birim taşıt ile asgari kapasiteye sahip olma şartı getiriliyor. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanacak. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek faaliyette bulunmak istemeleri halinde; G yetki belgesi için, yeni yönetmelikte öngörülen geçerli tam ücret üzerinden %75 fark ödeyecekler. 
 
1.500 METREKARE DEPO ŞARTI
6 taşıt 220 ton ve 300 binlik L2 uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği belgesi, L belgesi olarak değiştiriliyor. L Yetki Belgesi İçin; en az 6 birim taşıt ve 200 tonluk asgari kapasite ile 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun en az 1.500 m2’lik şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş açık veya kapalı bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkı, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun 150 m2’lik şube olarak tescil edilmiş açık veya kapalı taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması şartı getiriliyor. 
 
YURTİÇİ TAŞIMALAR P BELGESİ İLE YAPILACAK 
4 taşıt 145 ton ve 150 binlik L1 yurtiçi lojistik işletmeciliği belgesi yerine, P belgesi geliyor. P Yetki Belgesi İçin; en az 3 birim taşıt ve 75 tonluk asgari kapasite ile 75.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, lojistik ve nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetine uygun en az 750 m2’lik şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş açık veya kapalı bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması şartı getiriliyor. Ayrıca lojistik ve nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetine uygun 75 m2’lik şube olarak tescil edilmiş açık veya kapalı taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması gerekiyor. 
 
R2 BELGESİ YERİNE R BELGESİ GELİYOR 
R2 belgesine yerine uluslararası ve yurtiçi eşya taşıma organizatörlüğü belgesi R geliyor. R Yetki Belgesi İçin; en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması, şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması şartı getiriliyor. 
 
M KODUYLA KARGO TAŞIMASI YAPILACAK 
30 taşıt 250 bin sermayeli M2 yurtiçi kargo işletmeciliği belgesi, 30 taşıt 300 bin sermayeli M3 uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği belgesi ve 30 taşıt 25 bin sermayeli P2 yurtiçi dağıtım işletmeciliği belgesi, M belgesi olarak değiştiriliyor. M Yetki Belgesi İçin; en az 30 birim taşıt ile asgari kapasiteye ve 250.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesinin yanı sıra kargo işletmeciliği faaliyetine uygun en az 400 m2’lik açık veya kapalı bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, kargo işletmeciliği faaliyetine uygun 20 m2’lik şube olarak tescil edilmiş açık veya kapalı taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması gerekiyor. Ayrıca bu işletmelerin, şube ya da eşya taşımacılığı acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları gerekiyor. 
 
ORTAK KONULAR
F2 yolcu, G2 yük-eşya ve G4 kargo acentelik belgeleri yerine F uluslararası ve yurtiçi yolcu, eşya ve kargo acentelik belgesi geliyor. F Yetki Belgesi İçin; en az 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması gerekiyor. Eşya veya kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklar en fazla 2 adet taşımacıyla sözleşme yapabilecekler. Ancak, sözleşme yapılacak taşımacıların, H, G, R ve T yetki belgesi dışındaki bir yetki belgesine sahip olması gerekiyor. 
Ticari olmayan C1 uluslararası yük-eşya ve K2 yurtiçi yük-eşya taşıma belgeleri yerine, asgari bir özmal taşıtlı G ticari olmayan taşıma belgesi geliyor. G Yetki Belgesi Kapsamında; sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanacak. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek faaliyette bulunmak istemeleri halinde; G yetki belgesi için, tam ücret üzerinden %75 fark ödeyecekler. T3 yük-eşya terminali belgesi T terminal belgesi oluyor. T belgesi için; eşya/kargo terminallerinin en az 2.000 m2 alan üzerinde kurulması gerekiyor. H1 veya H2 yetki belgeleri yerine asgari 30.000 Türk Lirası sermayeli H yetki belgesi geliyor.  
 
HANGİ BELGE HANGİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ? 
1) A1 veya A2 yetki belgeleri, A yetki belgesiyle, 
2) B1 veya B2 yetki belgesi, B yetki belgesiyle, 
3) D1 veya D2 yetki belgeleri, D yetki belgesiyle, 
4) D4 yetki belgesi, Y yetki belgesiyle, 
5) F1, F2, G1, G2, G3 veya G4 yetki belgeleri, F yetki belgesiyle, 
6) H1 veya H2 yetki belgeleri, H yetki belgesiyle, 
7) C3, K1 ve K3 yetki belgeleri, K yetki belgesiyle, 
8) B3, C1, D3 veya K2 yetki belgeleri, G yetki belgesiyle, 
9) L2 yetki belgeleri, L yetki belgesiyle, 
10) M2, M3 veya P2 yetki belgeleri, M yetki belgesiyle, 
11) L1 yetki belgesi, P yetki belgesiyle, 
12) R2 yetki belgesi, R yetki belgesiyle, 
13) T1, T2 veya T3 yetki belgeleri, T yetki belgesiyle, 
başka bir işleme gerek kalmadan, ücretsiz olarak ve varsa önceki taşıt belgesine kayıtlı taşıtları için düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmadan değiştirilebilecek. Ancak, aynı yetki belgesi türüyle değiştirilecek birden fazla yetki belgesinin, bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş olması halinde, 2017 yılı için belirlenmiş yetki belgesi ücretlerinden, belge ücreti yüksek olan yetki belgesinin değişim işlemi yapılacak. 
Değişimi yapılarak yeni yetki belgesi türüne göre yetki belgesi düzenlenen A1, B2, D2 ve/veya P2 yetki belgesi sahiplerinden, mesleki saygınlık şartını sağlamaları kaydıyla, yönetmelikte öngörülen diğer şartlar, yetki belgelerinin ilk yetki belgesi yenileme tarihine kadar aranmayacak. Yönetmelikten önce düzenlenmiş ve geçerlilik tarihi sona ermemiş, ancak değişimi yapılmayan C2, M1, N1, N2, P1 ve R1 yetki belgeleri mesleki saygınlık şartını sağlamaları kaydıyla, yönetmelikte öngörülen diğer şartlar, ilk yetki belgesi yenileme tarihine kadar aranmayacak. Değişimi talep edilen yetki belgeleri için, değiştirilecek yetki belgesi ile talep edilen yeni yetki belgesi arasında ücret farkının bulunması halinde; bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son 5 yıl içerisinde değişimi talep edilen yetki belgesi için verilen toplam uyarma sayısı; 
a) 50’den az olması halinde, aradaki ücret farkının %25’i, 
b) 100’den az olması halinde, aradaki ücret farkının %50’si, 
c) 200’den az olması halinde, aradaki ücret farkının %75’i, 
ç) 201’den fazla olması halinde, aradaki ücret farkının tamamının ödenmese gerekiyor. 
 
TAŞIT KARTI ÜCRETİ 500 TL’YE ÇIKARILDI 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’nda dikkat çeken bir diğer konu ise taşıt kartları ücreti. Her bir taşıt kartı için 98 TL olan ücret 500 TL’ye çıkarılıyor.  Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde 500 TL’nin 'i alınacak. Yetki belgesi yenilenmesi sırasında, yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan veya bu yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince düşümü yapılan taşıtlardan, tescili değişmemiş ve düşüldükten sonra başka bir yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmemiş olan her bir taşıt için, ise alınan ücret 500 TL’nin ’u olacak. 
 
KARGO TESLİMATLARI 
Taslak yönetmeliğe göre, kargo işletmecileri teslim aldıkları kargoyu, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlü olacaklar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecek. 
 
BİLGİLER ÜST YAZILIM İLE BAKANLIKTA TOPLANIYOR
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’nın 40. Maddesi’nde “Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri” başlığı altında yine çok önemli bir yenilik getiriliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, firmalardan bilgi almada üst yazılım sistemi hayata geçiyor. Bilgiler, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) aktarılıyor. Buna göre; K Belgeli, L belgeli ve R belgeli firmaların günlük taşıdıkları ürünlerin verilerini 6 saat içerisinde (U-ETDS) sistemine girmesi gerekiyor. 49 maddeden oluşan “Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri” bölümünde, yük taşımacılığına ilişkin bazı önemli maddeler şu şekilde yer alıyor: 
(1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 
(2) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamaz ve gönderenlere/yolculara taşıma faturası veya taşıma faturası yerine geçen belge düzenleyemezler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(5) K, L, P ve R yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu olması halinde ise pasaport numarasını, tüzel kişiliklerde vergi numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
6) K, L, P ve R yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için, fatura/e-fatura ve/veya irsaliye/e-irsaliye bilgileriyle birlikte, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine tam ve doğru olarak işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir. 
(7) K, L, P ve R yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 
(8) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. Yetki belgesi sahipleri, yaptıkları taşıma sözleşmelerine uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(9) Yetki belgesi sahipleri; eşya, kargo ve bagajları, teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, eşyanın, kargonun veya bagajın tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere 10 uyarma verilir. 
 (12) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 
(13) P yetki belgesi sahipleri, merkezi adres, şube ve acentelerinde, kabul edecekleri 100 kilograma kadar eşyayı, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri ve varsa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle saklamaları ile bu verileri gerektiğinde ilgili Makamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 
(14) Yetki belgesi sahibi tarafından taşınan eşya, kargo veya bagajın hasara uğraması halinde; alıcıya veya yolcuya ayrıntılı bilgi verilir ve istenirse alıcı veya yolcu haricindeki bir tanığın katılımıyla oluşturulacak kurul huzurunda eşya, kargo veya bagaj açılarak hasarın kapsamı kendisine gösterilir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. Herhangi bir itirazının olmaması halinde teslim imzası alınarak teslim edilir. İtirazının bulunması halinde ise taşımacı, eşya, kargo veya bagaj sahibinin zararını karşılar.
(15) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün elektronik kayıtlarında geçerli Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan ve taşıma yapmamaları kaydıyla, trafiğe çıkan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bendinin ikinci cümlesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(17) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(18) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan veya geçerli yetki belgesi olmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(19) Yetki belgesi sahibi, bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimi görevlileri huzurunda gönderene veya yolcuya ait eşya, kargo veya bagajı kontrol ettirebilir. Kontrolle ilgili bir tutanak düzenlenir. 
(21) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri bildirinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir. 
(22) Yetki belgesi sahipleri düzenledikleri yolcu bileti, taşıma sözleşmesi ve taşıma senedine bu Yönetmeliğe aykırı hüküm koyamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 
(23) Yetki belgesi sahipleri; 
a) Olağanüstü hal ve savaş halleri, 
b) T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) talepleri doğrultusunda yapılan/yapılacak sözleşmeler, 
için Bakanlıkça hazırlanan taşıma hizmetlerine ilişkin planların kendileriyle ilgili gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yapılan/yapılacak sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça çıkartılacak bir Genelgeyle belirlenir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.
(24) Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. 
(25) Yetki belgesi sahipleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 
(26) Uluslararası eşya taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, 7/12/1993 tarihli ve 3939 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokol hükümlerine uygun olarak gönderene ait eşyayı kontrol ettirebilirler. 
(27) Yetki belgesi sahipleri, altışar aylık süre ile yılda iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(28) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(29) F ve T yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, diğer yetki belgesi sahipleri; bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve/veya şube listesinde kayıtlı şubeleri ile varsa acente listesinde kayıtlı acentelerinin adreslerinde, F ve T yetki belgesi sahipleri ise sadece yetki belgesi üzerinde bulunan adreslerinde yürütmekle yükümlüdürler. Bakanlığa bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamazlar. Bakanlıkça düzenlenen şube listesi ve acente listesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir. 
(30) Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumludurlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için, sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir. 
(32) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere, yönergelere ve genelgelere uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir. 
(33) Yetki belgesi sahipleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve yardımcı personel ile sefere göndermek, şoförlerinin sürücü mesleki yeterlilik belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26’ncı maddesinin (e) ve/veya (l) bendlerinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
(34) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre; 
a) B, D, L, M, P ve R yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri, 
b) A ve T yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri, 
c) Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı yetki belgeleri için uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi, 
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. Ancak, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Bu fıkranın (a) ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bend için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
 
SINIRLAMA  VE KISITLAMA YETKİLERİ
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’na göre yine bazı özel durumlarda belgelere sınırlama ve kısıtlamalar yapılabilecek. Taban ve tavan ücret uygulaması da getirilebilecek. Madde 11’de,  “Sınırlamalar, Kısıtlamalar Ve Geçici Düzenlemeler” başlığı altında şunlar belirtiliyor: 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanların sayısı, yolcu ve eşya taşıma kapasiteleri ile bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite oluşumunun ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergâhlarında sınırlamalar, kısıtlamalar ve/veya belirli bir süreyle sınırlı geçici düzenlemeler yapabilir.
(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin; ülke ekonomisi ve/veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve/veya aşırı ücret uygulanması ve/veya rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için belirli bir süreyle sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir. 
 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat