Banner


Otomotiv sektörü kombine taşımacılığı liste başı yaptı
Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından çalışmaları yürütülen Lojistik Master Planı hazırlanırken otomotiv temsilcilerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini belirten Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Sekteri Osman Sever, “Taşımacılığın kombine modlarla yapılmasını öngören bir Master Planı’nın, sanayimizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşünüyoruz” dedi. 
osman_sever_osd2015’te dünya ve Türkiye otomotiv sektörü nasıl bir büyüme gösterdi?  
Otomotiv sanayii bugün, küresel ekonomiyi şekillendiren, ulusal ekonomilere ciddi katkılar sağlayan bir konuma gelmiş durumda ve ürünleri ile yaşamımızın değişmez bir parçası oldu. Son derece önemli bir istihdam, vergi, teknoloji ve inovasyon kaynağı olan otomotiv sanayii, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile doğrudan ilişkili durumda. Günümüzde gelişmekte olan çoğu ülke otomotiv sanayii yatırımlarını başlatmak ve geliştirmek üzere stratejilerini oluşturmakta.
2010 yılından bu yana yükseliş trendini sürdüren küresel otomotiv sanayi, 2015’te üretimde %1 artış göstererek 90,8 milyon adede, pazarı ise %2 artışla 89,7 milyon adede ulaştı. Yıllık üretim Rusya’da %27, Brezilya’da %23, Japonya’da %5 oranında gerilerken, Türkiye için en büyük pazar konumunda olan AB ülkelerinin üretimi %6 oranında artış gösterdi.
Gerek ürün ve üretim teknolojilerinde meydana gelen değişiklikler gerekse de müşteri beklentilerindeki gelişmeler çerçevesinde global çapta sürekli bir değişim ile karşı karşıya olan otomotiv sanayinde önemli bir oyuncu olan ülkemiz, önde gelen bazı global markalar için üretim ve tasarım üssü konumuna geldi. 2015 yılı ülkemiz otomotiv sanayii için pek çok başarıya imza atılan bir yıl oldu. Üretim ve ihracatta tarihi rekorların gerçekleştiği 2015 senesi, sanayimizin, dünya otomotiv üretimi sıralamasında iki basamak yükselerek 15. sıraya gelmesine, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretimi sıralamasında ilk sıraya yükselmesine, toplam otomotiv üretimi sıralamasında ise bir basamak yükselerek 5’inciliğe gelmesine şahitlik etti.
 
Otomotiv endüstrisi, toplam sanayi ihracatı içinde nasıl bir yer alıyor?
Ülkemiz sanayinin lokomotifi konumunda olan otomotiv, 2015 yılında ülkemizin toplam ihracatının ’ini oluşturarak 10 yıl üst üste sektör sıralamasında ilk sıradaki yerini koruma başarısına ulaştı. Tüm sanayi kolları arasında örnek ve öncü konumda olan otomotiv, hükümetimizin de belirtmiş olduğu üzere ülkemiz için stratejik öneme sahip. Üyelerimizin yeni yatırımları ve devreye almaya hazırlandıkları yeni projeler ile bu konumun daha da kuvvetleneceğini öngörmek yanlış olmaz.
2016 yılına da ihracatta olumlu bir başlangıç yaptık. İlk iki ay sonunda otomotiv sanayi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %5, dolar bazında %2, euro bazında ise %7 artış gösterdi ve ülkemizin toplam ihracatının ’sini oluşturdu. Bu olumlu rakamlar geleceğe dönük pozitif beklentimizi destekler niteliktedir.
 
100 ARACIN 73’İ YURTDIŞINA GÖNDERİLDİ 
Türkiye otomotiv sektörü 2015 yılında ihracatta nasıl bir performans gösterdi? İhracatta hangi ülkeler öne çıktı? 
Otomotiv sanayi ihracatımız 2015 yılında adet bazında tarihi rekor seviyesine ulaştı. 2015 yılında ihracatımız adet bazında oranında artış göstererek 992 bin adet seviyesine ulaştı. Ürettiğimiz her 100 aracın 73 adedini yurtdışına gönderdik. Euro-Dolar paritesindeki gerileme nedeniyle tutar olarak dolar bazında %5 gerileyen ihracatımız, euro bazında ise arttı.
2015 yılında 180’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. AB ülkeleri sanayimiz için stratejik önemini 2015 yılında da sürdürerek toplam ihracatımızın yaklaşık %80’ini oluşturdu. Bu pazarların büyüme sürecinin devam ediyor olması ihracatımız açısından sevindirici.
 
2016 yılına ilişkin üretim ve ihracat beklentileriniz neler?  
2016 yılında otomotiv sanayimiz kapasitesini 1.85 milyon adede yükseltmeyi hedefliyor. İhracat odaklı üretim büyümesini sürdüren sanayimizin 2016’da yeni rekorlara imza atmasını bekliyoruz. İç pazarda sürdürülebilir bir büyüme sağlanması ile üretimde 1.4 ile 1.5 milyon adetlik rakamlara ulaşmasını beklediğimiz sanayimizde ihracatın da ’lar seviyesinde artarak 1.0 ile 1.1 milyon adede yükselmesini öngörüyoruz.
 
2023 HEDEFİ VERİMLİ ÇALIŞAN
LOJİSTİK ALTYAPISIYLA DESTEKLENMELİ 
Lojistik sektörü otomotiv endüstrisinin büyümesini nasıl destekliyor? 
Otomotiv sanayinin rekabetçiliğinin önemli temellerinden biri kuşkusuz ki, verimli çalışan bir lojistik altyapısıdır. Parça tedariki yapamayan, ürettiğini dünya pazarlarına ulaştıramayan bir otomotiv sanayinin başarılı olabilmesi mümkün değildir. Sanayimizin bugün geldiği noktada lojistik sektörünün başarısının rolü büyük ve en önemli husus, bu başarıyı / rekabetçiliği sürdürülebilir kılabilmek. Otomotiv sanayinin hedeflerine ulaşabilmesi için lojistik altyapısının bu hedefleri destekler nitelikte yapılanması önem taşıyor. Ayrıca sanayimizin 2023 yılı ihracat hedeflerini karşılayabilmesi, ülkemizin mevcut lojistik kapasitesinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine bağlı. Sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin gelişim hızına ayak uyduracak rekabetçi fiyatlarla hizmet sunan intermodal bir yapıya sahip lojistik sektörü, sanayimizin sürdürülebilir başarısı için büyük önem taşıyor.
 
Otomotiv sanayinin ‘lojistik talepler’ listesinde yer alan başlıklar neler? 
Sanayimizin büyük bölümünün yer aldığı Doğu ve Güney Marmara’nın lojistik altyapısının yetersizliğinden kaynaklanan operasyonel sorunlar önemli maliyetler doğurmakta. Kamunun yatırım planlarında otomotiv sanayinin bu temel sorununa cevap olabilecek altyapı çözümlerine yer verilmesi önem taşıyor.
2016/2 sayılı Genelge ile kurulan Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun Lojistik Master Planı hazırlık çalışmalarına sanayimiz temsilcilerinin de katılmasının, bilgi birikimi ve beklentilerinin dikkate alınmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca planın hazırlanmasında sanayimizin büyüme planları, Organize Sanayi Bölgeleri ve limanların lojistik altyapısı planlanırken, liman-demiryolu-karayolu bağlantılarının dikkate alınması faydalı olacaktır. Taşımacılığın kombine modlarla yapılmasını öngören bir Master Planı’nın, sanayimizin ihtiyaçlarına cevap verebileceği düşünülüyor.
Öte yandan Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı’nda, sanayimizi doğrudan ilgilendiren ve konunun takibini gerektiren eylemleri belirlenmiştir. Söz konusu eylemlerle ilgili yürütülecek çalışmalara da sanayimiz temsilcilerinin katılımının sağlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı nezdinde Mart ayı içinde bir girişimde bulunuldu. Bu konudaki gelişmeler sanayimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat