e
Banner


Otomotiv endüstrisi için yeni pazarların anahtarı lojistik
OİB Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisi 2023’te 4 milyon üretim ve 3 milyon ihracat hedefine ulaşsa bile mevcut lojistik altyapısı ile hızlı ve sürdürülebilir bir ihracatın mümkün olmadığını belirtti.
orhan_sabuncu_oibOtomotiv endüstrisi 2023’te 4 milyon üretim ve 3 milyon ihracat hedefine ulaşsa bile mevcut lojistik altyapısı ile hızlı ve sürdürülebilir bir ihracatın mümkün olmadığını belirten OİB Başkanı Orhan Sabuncu, “Üretim miktarlarınız ne kadar artarsa artsın, bunların sevkiyatında yaşanabilecek sorunlar size zaman, prestij kaybettirecek ve yeni pazarlara ulaşabilmenizi engelleyecektir. Sektörün yeni pazarlara ulaşabilmesi için lojistik avantajlar ve modern bir lojistik sektörünün önemi büyüktür” diyor. 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, 2015 yılında otomotiv endüstrisinin 
1 milyon 359 bin adetlik üretim, 21,2 milyar USD ihracat ile rekor kırdığını söyledi. Parite kaynaklı kayıplar yüzünden hedeflenen ihracat rakamına ulaşılamadığını belirten Sabuncu, “Yılın tamamında parite kaynaklı ihracat kaybımız 3 milyar USD’ye ulaştı. Bu rakam pek çok sektörün yıllık ihracatının üzerinde, çok büyük bir kayıptır. Diğer bir deyişle 2015 yılında parite 2014 ile aynı seyretse otomotiv ihracatımız 24 milyar USD’nin üzerinde gerçekleşmiş olacaktı. 2015 yılında otomotiv endüstrisinin Türkiye ihracatından aldığı pay da oldu” dedi. 
Sabuncu, 2014’e göre azalsa da otomotiv ihracatında Almanya’nın 3,3 milyar USD ile ihracatta ilk sırada yer alan ülke olduğunu söyledi. Almanya’yı 2, 7 milyar USD ile Birleşik Krallık ve 2,1 milyar USD ile Fransa’nın takip ettiğini belirten Sabuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2015’te en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer alan Birleşik Devletlere % 65, İspanya’ya , Slovenya’ya ihracat artışı yaşanırken, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracat %65 geriledi. 2015’te AB ülkelerinin Türkiye otomotiv ihracatındaki payı %76 oldu. AB ülkelerine yönelik ihracat, %2 azalarak 16,1 milyar USD olarak gerçekleşti. 2015’te en dikkat çeken ihracat artışı %20 ile Amerika ülkelerine yönelik gerçekleşirken, Eski Doğu Bloku’na yönelik ihracat %54 geriledi.” 
2015’te otomotiv yan sanayinin %40 pay ile 8,6 milyar USD’lik ihracata imza attığının altını çizen Sabuncu, onu 6,9 milyar USD ihracat değeri ve %33 pay ile binek otomobillerin, 4,2 milyar USD ihracat ve %20 pay ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ve 1.2 milyar dolar ihracat ve %6 pay ile otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarının takip ettiğini belirtti. 
2016 İÇİN İHRACAT HEDEFİ 23 MİLYAR USD
OİB Başkanı Sabuncu, paritenin 2015’e göre daha dengeli seyretmesi, AB pazarındaki büyüme, yeni yatırım ve modellerin etkisi ile 2016 yılı için 23 milyar USD’lik bir ihracat hedefi belirlediklerini söyleyerek ekledi: “Rusya ile ilgili kısa vadede sorunların devam etmesi beklenmektedir. Orta ve uzun vadede ise bugünkü sorunlar aşıldığı takdirde, Rusya önemli bir alternatif pazarımız olmaya devam edecektir. 2016 yılında da ihracatımızdan ortalama %75 pay alan AB ülkelerinin ağırlığının devam etmesini bekliyoruz. Ambargoların kalkması ile İran’ın öneminin giderek artacağını düşünüyoruz. Yaşanan tüm istikrarsızlıklara rağmen Kuzey Afrika ile Ortadoğu ülkeleri 2016 yılında da başlıca alternatif pazarlarımız olmaya devam edecektir. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak, 2016 faaliyetlerimizde Suudi Arabistan’dan Meksika’ya, ABD’den Çin’e 7 farklı ülkeye milli katılım organizasyonları takvimimizde bulunuyor. Ayrıca Fas’tan Cezayir’e İngiltere’den Kazakistan’a ticaret heyetlerimiz de hız kesmeden devam edecek. Firmalarımızın hem mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmeleri hem de alternatif pazarlara ulaşabilmeleri için, OİB olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan, artık geleneksel hale getirdiğimiz Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması’nın 5.’sini TÜBİTAK MAM ve İTÜ Arı Teknokent işbirliğinde 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde TÜBİTAK MAM Gebze Kampüsü’nde gerçekleştireceğiz.” 
 
DEMİR VE DENİZYOLUNA 
AĞIRLIK VERİLMELİ 
Türkiye otomotiv endüstrisinin son yıllarda istikrarlı olarak 1 milyon adedin üzerinde araç ürettiğini, bunun ortalama %70’ini dünyanın dört bir tarafına ihraç ettiğini vurgulayan Orhan Sabuncu, lojistik planlamasının endüstrinin geleceği açısından en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Sabuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Unutulmamalıdır ki, otomotiv endüstrimizin 2023 yılı hedefi 4 milyon adet üretim ve 3 milyon adet ihracattır. Mevcut lojistik altyapımız ve liman kapasitelerimiz ile bu adetlere ulaşsak bile, üretilen araçların hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde ihraç edilmesi mümkün değildir. Sektörün yeni pazarlara ulaşabilmesi için de lojistik avantajlar ve modern bir lojistik sektörünün önemi büyüktür. Ülkemiz coğrafi olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Eski Doğu Bloğu, Türki Cumhuriyetler gibi ülkelere ulaşabilmek açısından avantajlı konumda bulunmaktadır. Ancak modernize edilmiş bir lojistik altyapı ve güçlü bir lojistik sektörü olmadıkça bu avantajlar yeterince kullanılamaz. Güçlü bir lojistik sektörünüz olmazsa, üretim miktarlarınız ne kadar artarsa artsın, bunların sevkiyatında yaşanabilecek sorunlar size zaman ve prestij kaybettirecek ve yeni pazarlara ulaşabilmenizi engelleyecektir. Başarılı bir lojistik planlama sonucunda limanlarla bağlantılı bölgesel lojistik merkezlerinin kurulması ve lojistik altyapının iyileştirilmesi lojistik maliyetlerin düşmesine, hizmetlerin hızlanmasına ve daha koordineli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacaktır. Bu durum da, firmalarımızın rekabet güçlerine olumlu yansıyacaktır. Yine başarılı bir lojistik planlama ile büyük şehirlerdeki trafik sorunu ve çevresel sorunlar da azaltılabilecektir. Otomotivin merkezi konumundaki Bursa’nın karayolu ağırlıklı taşımacılığının kurulacak bir lojistik merkez ile demiryolu ve denizyolu ağırlıklı hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Şehrin limanlar ile demiryolu bağlantısının sağlanması, liman kapasitelerinin artırılması, yeni limanların kurulması, lojistik sektörüne nitelikli işgücü yetiştirilmesi, lojistik sektöründe yüksek teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılması, lojistik sektörünün çevre duyarlılığının artırılması, kurulacak bir lojistik merkez ile sağlanabilir. Bu nedenle hem 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda yer alan ülkemizin bölgesel lojistik bir üs haline getirilmesi hedefini hem de 2023 İhracat Strateji Belgesi’ndeki “Lojistik maliyet ve altyapı iyileştirmelerini gerçekleştir” başlığı altındaki eylem maddelerinin hayata geçirilmesini destekliyoruz.” 
 
LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
YÜZÜNÜ YEŞİLE DÖNMELİ 
Orhan Sabuncu, ayrıca yeşil lojistik uygulamaların da dikkat çekti. Dünyada küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle gelişmiş batı ülkelerinde çevre duyarlılığının giderek arttığını, her sektörde çevreci yaklaşımların ön plana çıktığını vurgulayan Sabuncu, şunları belirtti: “Otomotiv sektöründe de yenilenebilir enerji ile çalışan araçlara yönelik talep, özellikle batı ülkelerinde artmaktadır. Diğer taraftan konvansiyonel motorlu araçların da giderek daha çevreci hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Küçük motorlu, çevreyi daha az kirleten, CO2 salınımı düşük araçlar talep görmektedir. Daha fazla kirleten araçlardan daha çok vergi alınmaktadır. Araçlarda daha hafif ve geri dönüşümlü parça kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Kısaca otomotiv endüstrisi artan çevre sorunlarına ve bu alanda oluşan farkındalığa duyarsız kalmamakta, gelişimini büyük ölçüde bu dönüşüme adapte olarak sürdürmektedir. Artan çevre duyarlılığını dikkate alarak lojistik sektörünün de bu yönde bir dönüşüm yaşaması kaçınılmazdır. Ambalajlamadan, rota ve yük optimizasyonuna, sektörel IT kullanımının yaygınlaştırılmasından, taşımaya ve depolamaya kadar daha yeşil bir lojistik sektörü için atılabilecek tüm adımlar atılmalıdır. Örnek olarak taşıma modlarından mümkün olduğu ölçüde en çevreci olanların tercih edilmesi, özellikle karayolu taşımacılığında kullanılan eski araçların trafikten çekilmesi ve düzenli emisyon ölçümlerinin yapılması, ilk etapta atılabilecek en önemli adımlarıdır. Unutulmamalıdır ki, tüketicilerin çevre duyarlılığı arttıkça zamanla tüm ilgili sektörlerin de bu yönde dönüşüm yaşaması kaçınılmaz olacaktır.” 
 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KÜNYESİ 
 
İmalat yapan firma sayısı: 4000 
İstihdam: Yaklaşık 400.000 
OİB üye sayısı: 2.638 
2015’te üretim: 1 milyon 359 bin adet, 
2015’te ihracat: 21,2 milyar USD 
2016 ihracat hedefi: 23 milyar USD
2023 üretim ve ihracat hedefi: 4 milyon üretim, 3 milyon ihracat 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat