Banner


Türk lojistik sektörü global kulvarda daha hızlı koşacak
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, taşımacılık ve lojistik sektörünün 2013’te yakaladığı %6-7 büyüme oranıyla ekonominin üzerinde bir performans gösterdiğini söyledi. 2014’te de bunun devam edeceğini belirten Erkeskin, “Yurtiçi ve yurtdışında artan filo, depo, altyapı ve bilgi teknolojileri yatırımlarının küresel lojistik pazarında Türk şirketlerinin şansını daha da artıracaktır” dedi. 
 
turgut_erkeskin_utikadTürkiye ekonomisindeki pozitif ivmeye paralel olarak lojistik ve taşımacılık sektörü de büyümeye devam ediyor. 
Ekonomideki yumuşak inişe bağlı olarak 2012 yılı büyümesi yüzde 2,2’de kalan Türkiye’nin 2013’te %3,8-4 seviyesinde bir büyüme yakaladığını vurgulayan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, “Genel olarak dış ticaret ve ekonomik büyüme rakamlarıyla performansını değerlendirdiğimiz taşımacılık ve lojistik sektörü açısından da 2013 yılının başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Genel anlamda ciro hedeflerini gerçekleştiren sektör firmalarımızın yılı -20 oranında bir büyümeyle tamamladığını söyleyebiliriz. Sektör bazında ise yine ekonominin üzerinde bir büyüme oranıyla %6-7 civarında bir büyümenin gerçekleştiğini düşünüyoruz” dedi. 
 
ORTADOĞU, KAFKASLAR VE AFRİKA CAZİBESİNİ ARTIRIYOR 
Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinin, taşımacılık ve lojistik sektörü için adeta bir yol haritası olduğunu ve dinamizm kazandırdığını vurgulayan Erkeskin, şunları aktardı: “Bu doğrultu da Marmaray, 3. havalimanı, 3. köprü, lojistik merkezler, yeni liman yatırımları gibi ulaştırma projeleriyle ulaştırma altyapısına yapılan kamu yatırımlarının hız kazandı. Türkiye’de intermodal taşımacılığın gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri olan demiryolu tekelinin kaldırılarak demiryolu taşımacılığının özel sektöre açılması gibi ulaştırma, taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişmesini destekleyecek kanun ve mevzuat düzenlemeleri yapıldı. İlgili bakanlıklar tarafından belirlenen yeni strateji ve hedeflerle bu alana yapılacak yatırımlar için kısıtlı da olsa teşvik mekanizmaları harekete geçirildi. 2013’te yapılan 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası’nda alınan stratejik kararlar ile 10. Kalkınma Planı’nda yer alan ve Türkiye’yi “bölgesel lojistik üs” yapmaya yönelik hedefler, taşımacılık ve lojistik sektörünün gelecek projeksiyonun çizilmesine önemli katkılar sağladı. Bu çalışmalar,  büyüme ve gelişme trendini sürdüren Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ulaşmada stratejik bir üretim, depolama ve aktarma merkezi olarak dikkat çeken Türkiye’nin 1,2 trilyon dolarlık ticaret hacmini omuzlayacak sektör olarak taşımacılık ve lojistiğe olan yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin artmasına olanak sağladı ve 2023 yılına kadar Türkiye’de lojistik pazarının bugüne oranla üç kat büyüyeceğine yönelik öngörüler de Türk taşımacılık ve lojistik sektöründe büyümeyi destekledi.” 
Erkeskin, 2013 yılında Türkiye’nin dış ticaretteki geleneksel partneri olan Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alsa da, siyasal çalkantılara rağmen hala canlılığını koruyan Ortadoğu, gelişmekte olan Kafkas ülkeleri ve ithalat ve ihracatımızda payı hızla yükselen Afrika’nın Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün geliştiği pazarlar olduğunu söyledi. Erkeskin, “Aynı zamanda THY önderliğinde özel şirketlerin ciddi yatırımlarıyla küresel pazarın hayli üstünde bir performans gösteren ve kapasitesini artıran Türk hava kargo sektörü, açılan yeni hatlarla uzak hedef pazarlar için beklentileri artırdı. Özellikle 3. havalimanının tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin hava kargoda önemli bir ‘hub’ olması öngörülüyor” dedi. Erkeskin, lojistik sektörünün en fazla hizmet verdiği sektörleri ise otomotiv, makine, kimya, tekstil, maden, enerji ve gıda olarak sıraladı. 
 
YENİ BİRLEŞMELERE VE ORTAKLIKLARA TANIK OLACAĞIZ 
 
2013 yılını başarı ile tamamlayan sektörün 2014 için de kendine yine büyük hedefler belirlediğinin altın çizen Erkeskin, “Avrupa pazarındaki daralma ve Ortadoğu’daki çalkantılardan etkilenen sektörümüzün yeni pazarlara açılma ve bu pazarlarda var olma çabası önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Sektör şirketlerimizin yurtiçi ve yurtdışında artan filo, depo, altyapı ve bilgi teknolojileri yatırımları, küresel lojistik pazarında Türk şirketlerinin şansını daha da artıracaktır. 2014 yılında sektörümüzde demiryolu, denizyolu ve liman yatırımlarının hız kazanacağını ve konsolidasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca firmalarımız yurtdışında şirket alımlarını sürdürürken, yurtiçinde de yerli yabancı ortaklıklar ve birleşmelere tanık olacağız. Küresel ekonomideki iyimser ortamın devam etmesi ile birlikte yatırım ve mevzuattaki gelişmelerin kazandırdığı ivmenin sektöre olumlu yansıyacağını ve 2014 yılında da sektörün ekonomik büyümenin üzerinde bir performans göstereceğini düşünüyoruz” dedi.  
FIATA Dünya Kongresi’nin de 13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağını hatırlatan Erkeskin, sözlerini şöyle sürdürdü: “UTİKAD olarak 2014 yılında kamu-özel sektör işbirliğini artırmak, Türk taşımacılık ve lojistik şirketlerinin sadece Türkiye’de değil, dünyanın hemen hemen her ülkesinde hizmet verecek düzeye geldiğini ortaya koymak, ihracatçı sektörlerle lojistik sektörünü birbirine yaklaştırmak için çalışacağız. FIATA Dünya Kongresi, bir yıl boyunca Türkiye ve Türk lojistik sektörünün, dünya lojistik gündeminde yer almasına ve farkındalığın artmasını sağlayacak.” 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat