e
Banner

KARİD Başkanı Aslan Kut: PTT imtiyazları kalkmalı
Mayıs ayında çıkarılan yeni Posta Kanunu’nda serbest rekabeti engelleyen maddelerin bulunduğuna dikkat çeken Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri (KARİD) Derneği Başkanı Aslan Kut, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi rekabete açık bir posta sektörüne sahip olması için tekelin kırılıp serbest rekabet ortamının sağlanması ve PTT’nin özelleşmesi gerektiğini söyledi.
aslan_kutKargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu’nun güven tazelediği genel kurul toplantısında geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Aslan Kut, Türkiye’nin dünya ekonomisinde hak ettiği yeri alması için kargo, kurye ve lojistik sektörüne önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Son yıllarda tüm KARİD üyelerinin bu sorumluluk bilinciyle yatırıma yöneldiğini vurgulayan Kut, “Dernek üyesi tüm kuruluşlar el ele vererek dünya ile rekabet edebilecek standartları sağlayıp reel sektörün önünü açacak hizmeti vermek için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz” dedi. KARİD olarak 80 bin personelin istihdam edildiği bir sektörü temsil ettiklerini belirten Kut, Türkiye genelinde 25 bin araç ile 10 bin yerleşim birimine hizmet götürdüklerini söyledi.

REEL SEKTÖRÜN KAN DAMARLARI GİBİYİZ

Sektörde serbest rekabet ortamının sağlanmasının önemine dikkat çeken Kut şunları aktardı: “Türkiye’de küçük büyük bütün kurum ve kuruluşlar el ele verip 2023 hedefine ulaşmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Kargo, kurye ve lojistik sektörünün serbest rekabet içinde hizmet vermeleri engellenirse bu hedefe nasıl ulaşırız? Bizler reel sektörün, deyim yerinde ise kan damarları gibiyiz. Üreticinin, sanayicinin ve hizmet sektörünün Türkiye ve dünya pazarına ulaşmasındaki tek bağız. Kargo, kurye ve lojistik işletmecileri çalışanlarıyla birlikte bu sorumluluğun bilincinde yatırımlarını gerçekleştiriyor, hizmetlerini dünya standartlarında bir kalite güvencesiyle sunuyor. Tek istediğimiz serbest rekabet ortamında faaliyet göstermek. Sektörümüzün kalite standartlarının sürdürülebilir hale gelmesi ve karşılaşılan güçlüklerin aşılması amacıyla kargo/kurye, hızlı hava kargo, hukuksal mevzuat ve MASAK konularında çalışma grupları oluşturduk. Karayolları Taşıma Kanunu’nun istisnasız hayata geçmesi, genelge ve yönetmeliklerle ilgili olarak gerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gerekse diğer ilgili kurumlarla istişare toplantıları yaptık. Bu toplantılardan çok olumlu sonuçlar aldık. İdeal noktayı yakalamak için görüşmelerimiz sürüyor. Üye firmalarımızın faaliyet gösterdiği noktalardaki yerel yönetimler ile işbirliği amaçlı toplantılar düzenledik.

MALİ MEVZUAT DÜNYA STANDARTLARINA UYUM SAĞLAMALI

Aslan Kut, çalışma ortamı ve şekli, çalışanların motivasyonu, hafta sonu çalışma saatleri, kargo hizmet tanımlaması, taşımacılıkta sigorta, tüketici memnuniyeti gibi konularda üyelerimizin dünya standartlarında hizmet vermesi konusunda tavsiye kararları aldıklarını belirterek “Maliye Bakanlığı ile dünya şartlarına ve rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla sektörümüzün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaptık. Maliye Bakanlığı-MASAK yetkilileri ile mevzuata sektörümüzün uyumunu sağlamak amaçlı çeşitli toplantılar düzenledik. Ankara’ da yapılan 10. Kalkınma Planı Posta Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu ve Lojistik hizmetleri toplantılarına katılarak Kargo taşımacılığı, lojistik, e-ticaret ve hızlı hava kargo sektörü ile ilgili sektörümüzün ihtiyaçlarını ilettik” dedi.
Kut, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen 10.Ulaştırma Şurası çerçevesinde BTK’nın sorumluluğunda yürütülen İletişim ve Haberleşme Komisyonu’nca icra edilen toplantılarda posta hizmetleri ve e-ticaret alanında yapılması gereken düzenlemelere ilişkin rapor sunduklarını söyledi. KUT, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından AB standartlarına uyum kapsamında oluşturulan Resmi İstatistik komisyonu toplantılarına katılım sağlayarak AB sürecinde açılan müzakere olan “istatistik “kalemine Türkiye’nin uyumu için özel sektör temsilcisi olarak komisyonda yer aldıklarını anlattı. Kut, TÜİK’in bu konuda istatistik kanunu çıkartarak, bünyesinde “veri kalite kontrol kurulu” kurduğuna değinerek “Yeni bir yazılım geliştirerek sektörümüzün kullanımına sunacak olan TÜİK ile olan çalışmalar sürdürülmektedir” diye konuştu.

YENİ KANUNDA SERBEST REKABETİ ENGELLEYEN MADDELER VAR

Mayıs ayında yasalaşan Posta Hizmetleri Kanunu’na da değinen Kut, “Uzun yıllardır sürdürülmekte olan Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı ile çalışmalar, görüşmeler, yazışmalar önceki yönetim kurullarında başlatıldığı üzere bu dönemde de sürdürüldü. Maalesef tüm bu çaba ve çalışmalar neticesinde Posta Kanunu 10 Mayıs 2013 günü bizlerin ve diğer tüm özel sektör taraflarının önerileri dikkate alınmaksızın TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Kanun hükümlerine göre bir yıl içerisinde yönetmelik çıkacak. Yasadaki olumsuzluklar ile ilgili düzeltmelerin yapılması için görüşmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Posta Kanunu’nda Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek gramaja kadar olan gönderilerin PTT’nin tekeli kapsamına alındığını ve Evrensel Posta Fonu olarak PTT’nin özel sektör şirketlerinden (kargo-kurye) yıllık cirolarının %2’si kadar pay almasının zorunlu kılındığını ifade eden Kut şunları aktardı: “Her iki konu da rekabete aykırı ve haksız. Tüm sektörler serbest rekabete açılmış ve devlet ekonomik faaliyetlerden çoktan elini çekmişken, posta sektöründe halen ‘devlet tekeli’ anlayışının hakim olmasının Türkiye’nin gelişimi önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum kargo, kurye ve lojistik firmalarının sorunu olmasından çok, reel sektörün gelişmesinin önünde bir engeldir. Yasama ve yürütme organları, PTT tekelinin kaldırılması ve özelleştirme ile ilgili çalışmaları 2005'te başlatmış ama sonuçlandırmamıştır. Bu süreç birçok AB ülkesinde yıllar önce tamamlanmıştır. Rusya'da bile 20 yıl önce posta sektöründe tekel kaldırılmıştır. PTT’nin kuruluş amacı kişiler arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Kargo taşımacılığına yönelik son yıllarda faaliyet göstermelerine rağmen ticari mal akışında önemli bir etkisi yoktur. Özel kargo şirketleri teknoloji kullanımı, transfer merkezlerinin otomasyonu, kargo araçlarının dizaynı, operasyon şekli, organizasyon yapısı hizmet şekli, ürün çeşitliliği bakımından iş dünyasının ihtiyacına yanıt verecek şekilde yapılanmıştır.”

PTT REEL SEKTÖRE GÖRE YAPILANMADI

Kut, PTT’nin yapısı ile özel kargo şirketlerinin yapısının çok farklı konsepte sahip olduğunu belirtti. PTT’nin kişiler arası haberleşme gibi kamusal bir görevi olduğundan odaklandığı noktanın kargo şirketlerinden farklı olduğunu vurgulayan Kut, “Kargo şirketleri ise ticari faaliyetlerin olduğu noktaları göz önünde bulundurarak örgütlenmesini yapmaktadır. Ayrıca mobil hizmet verdiği noktalarla birlikte kargo şirketlerinin önemli bir bölümü 2500 yerleşim biriminden fazla noktaya hizmet götürmektedir. Bir başka deyişle kargo şirketlerinin hedef kitlesinin bulunduğu yerde muhakkak bir şubesi vardır. Asıl önemlisi bu örgütlenme tarzı kargo şirketlerini daha avantajlı hale getirmektedir. Çünkü ticari faaliyetin bulunmadığı noktalarda maliyet unsuru teşkil edecek şubesi olmadığından yatırıma ve hizmet kalitesini arttırıcı eğitimlere daha fazla kaynak ayırabilmektedir. Kaldı ki, mobil hizmet organizasyonuyla ülkenin ihtiyaç duyulan her noktasına ulaşma esnekliğine sahiptir. Böylece kargo şirketleri dünya standartlarındaki bir hizmeti Türkiye’nin genelinde en önemli noktalara yaymıştır. PTT’nin bu anlamda özel sektör ile rekabet etmesi mümkün değildir” dedi. Kut, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi serbest rekabete açık bir posta sektörüne sahip olmasının gerekliliğine işaret ederek PTT’nin özelleşerek sektörde faaliyet göstermesinin hem PTT, hem kargo şirketleri hem de ülke açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.


KARİD YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurul Başkan Aslan Kut (MNG Kargo)
Başkan Yardımcısı Salim Güneş (Aras Kargo)
Genel Sekreter Metin Kocael (Yurtiçi Kargo)
Sayman Yusuf Köse ( Aktif İleti)
Üye İdris Karaca (KURYENET)
Üye Vaner Kalaycıoğlu (İ.Global Kargo)
Üye Oğuz Tüzün (TNT Express)

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat