Banner


UND’de yeni yönetim 4 milyon borçla yönetimi devraldı
UND Genel Kurulu’nda seçilen Yeni Yönetim Kurulu derneği devralaral iş başı yaptı.
und_logoDevir işlemleri ile ilgili UND’den yapılan açıklama ise şöyle:
UND’nin 19 Ocak 2013 tarihinde yapılan Genel Kurulunda göreve seçilen 20. Dönem Yönetim Kurulu 22 Ocak 2013 tarihinde 19. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Çakmak ve Edip Bakımcı’dan görevi devraldı. Hesapları 20. Dönem Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Şerafettin Aras, Sayman Murat Baykara ve Genel Sekreter Ali Çiçekli, UND Yeminli Mali Müşaviri Ramis Savaş ve Mali Müşavir Sevgi Söylemez’in de katılımı ile yaptıkları toplantıda devralmış, devralınan hesaplarla ilgili aşağıdaki rakamların kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmüştür. UND hesaplarının 22 Ocak tarihi itibariyle durumu aşağıdaki gibidir.
Kasa ve Banka Nakit Mevcudu                : 22.453,21 TL
Alacak Senedi ve Çek Mevcudu               : 39.400,00 TL
Dernek kayıtlarına göre yeni Yönetim Kurulunun önceki dönemden devraldığı borçlar aşağıda gösterildiği gibidir.  
Kullanılan banka kredileri borç bakiyesi             :   1.874.909 TL
UND Deniz Taş. A.Ş. adına yapılacak ödemeler   :      819.000 TL
UND Gürbulak A.Ş.’ne verilmiş vadeli çekler      :      772.200 TL
Cari hesap borç bakiyeleri                              :      483.311 TL
Ödenecek vergi ve sigorta yükümlülükleri          :      211.962 TL
İştiraklere sermaye taahhütleri                        :      229.411 TL
Devir alınan borçlar toplamı                    :  4.390.793 TL UND aktifinde kayıtlı

U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. hisselerinin 1/3’lük kısmının 5.000.000 EUR bedelle satışına ilişkin olarak U.N. Ro-Ro’dan 3.750.000 EUR karşılığı 8.794.500 TL avans ödemesi alındığı,  Bu tutarın 2.335.000 EUR karşılığı 5.476.042 TL’lik kısmının UND Deniz Taşımacılığı A.Ş.’nin borçlarının ödenmesi amacıyla  UND Deniz Taşımacılığı A.Ş.’ne aktarıldığı,  yine aynı dönemde Dernek iştiraki UND Gürbulak A.Ş.’ne ise net 321.600 TL’nin ödendiği anlaşılmıştır.  
Diğer yandan, UND İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen UNDNet Sistemi, eski yönetim tarafından 2012 yılında TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.’ye devredilmiştir. Bu Şirkete nakit 70.000 TL ve UNDNet’in TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.’ye devredilmesi karşılığında ayni 1.850.000 TL olmak üzere toplam %40 oranında iştirak olunduğu tespit edilmiştir.SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat