e
Banner

2013, lojistikte istikrarlı ve dinamik bir yıl olacak
2012 yılı, dünya ekonomisi ve 2009’un 3.üncü çeyreğinden bu yana tam 12 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdüren Türkiye açısından oldukça etkileyici bir yıl oldu.
turgut erkeskinABD ve Avrupa eksenli irili ufaklı sarsıntıların etkisinde kalan dünya ekonomileri için 2012’nin kolay geçtiğini söylemek zor. Belirsizliğin ekonomik dengeler üzerinde yarattığı baskı nedeniyle risklerin devam ettiği, ekonomilerin ve piyasaların pozisyon almakta zorlandığı 2012, Türkiye açısından frenleme etkilerinin iyiden iyiye hissedildiği bir yıl oldu. 2011 yılına kadar Türkiye ekonomisinde görülen yüksek oranlı büyüme ve beraberinde getirdiği yüksek cari açık; takip eden yıldaki makro ekonomik dengeleri tehdit altına sokabilecek bir yapıya varmıştı. Bu riski bertaraf etmek üzere 2012 yılında ekonominin soğutulması politikası izlendi. Bunun sonucunda bir önceki yıl yüzde 8 seviyesinde olan büyüme, 2012 yılında yüzde 3 civarında gerçekleşti.
Bu küresel gelişmeler ışığında 2012, Taşımacılık ve Lojistik Sektörü açısından son derece zor, buna rağmen hız ve kalitenin rekabette daha fazla belirleyici olduğu ve sektör adına önemli tecrübelerin kazanıldığı bir yıl oldu. Etkin ve dinamik yapısıyla, koordinasyon kabiliyeti yüksek sektörümüz; konjonktürdeki iniş çıkışlara hızlı uyum sağlayabilme ve karar alma becerisi sayesinde, yılı yine çift haneli büyüme ile kapatmayı başardı. Tedarik zinciri kavramın değer kazanması ile hizmet kalitesi ve yetkinliği açısından gelinen nokta da sevindirici bir diğer gelişme oldu.

YENİ YATIRIMLAR SEKTÖRÜN PRESTİJİNİ YÜKSELTTİ
Bu zorlu yılda sektörümüz bir yandan krizin yarattığı dalgalanmalara karşı mücadele ederken, diğer yandan Ortadoğu eksenindeki sıcak siyasi gelişmelerden de doğrudan etkilendi. Buna rağmen yılı ileriye dönük, uzun vadeli yenilikler, atılımlar ve gelişmelerle tamamladı. Geride bıraktığımız 2012 yılında sektörün en önemli ataklarından biri, depo ve lojistik merkez yatırımları oldu. Şirketlerimiz sektörümüz adına büyük ve önemli birçok projelere imza attılar. Bugün bir dünya markası haline gelen THY ile MNG’nin uluslararası havacılık alanında elde ettikleri önemli başarılar yanında, bir diğer dünya markamız Pegasus’un Türk sivil havacılık tarihinin en büyük uçak filosu yatırımına imza atması, Türk taşımacılığının değer ve prestijini yükselten atılımlar olarak öne çıktılar. Dış ticaretin en önemli sacayaklarından limanların özelleştirilmesi ve demiryollarının serbestleşmesi hakkında çalışmalar ise yakın zamanda gerçekleşmesini beklediğimiz önemli sektörel gelişmeler. Başta coğrafi, siyasi ve ekonomik pek çok avantajın getirdiği üstünlükle, bölgenin “üretim ve lojistik üssü” adayı olan Türkiye’nin, yakın gelecekte daha etkin olacağına yönelik öngörüler de sektörümüzün gelişimi ve büyümesine önemli katkılar sağladı.
Sektörümüz adına 2012 yılının en önemli gelişmelerinden biri diğeri de, son yıllarda gösterdiği performansla,  Dünya Bankası Lojistik Endeksi’nde 2011 yılında 39’ncu sıradan 12 basamak birden atlayarak, 155 ülke arasından 27’inci sıraya yükselmesi oldu. Sektör bu performansa konu olan kriterlerden gümrük süreçlerine 32’inci, altyapıda 25’inci, uluslararası taşımalarda 30’uncu, lojistik yeteneklerde 26’ıncı, bilişim ve teknoloji kullanımında 29’uncu ve tam zamanında teslimatlarda 27’inci sırada yer aldı. Bu ciddi sıçrama, sektörün yoğun çalışmalar ve artan projeleriyle önümüzdeki dönemlerde de lojistik karnemizin daha hızlı gelişeceğini müjdeliyor.

LOJİSTİK ÖNCELİKLİ YATIRIM SAHASI OLACAK  
Dünyada dengeleri dalgalandıran, zorlayıcı ve aynı zamanda sektörümüz açısından muazzam tecrübelerin yaşandığı bir yılın ardından 2013 yılında ülkemizde ve dünyada daha istikrarlı ve donanımlı bir ticaret ortamı bekliyoruz. Taşımacılık ve lojistik sektörünün de gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar için 2013’de öncelikli bir yatırım sahası olacağına inanıyoruz. Coğrafi avantajlarımız ve hem Doğu hem de Batı ile ilişki geliştirebilme kabiliyetlerimizle, daha dinamik bir lojistik sektörü hepimizin ortak arzusudur. 2012’den büyük tecrübeler edinmiş güçlü bir sektör olarak, 2013’de daha organize ve daha başarılı bir performans sergileyeceğimize inanıyoruz. Dileğimiz bu yıl kaynaklara erişimi kolaylaştırılmış KOBİ’lerin girişimleri ile hareketlenen bir Türkiye... UTİKAD olarak, ekonomiye yön veren tüm kuruluşların; TOBB, İTO ve diğerlerinin KOBİ’lere değer katacak önemli girişimlerini destekliyoruz. İhracat oyuncuları güçlenerek hareket alanı genişlemiş, işlem hacmi artmış ve katma değerli ürünlerle üretim ve ihracata yönelmiş bir Türkiye’nin, daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın 2013 yılı doğrudan yatırım bütçesinin 2012 yılına göre yüzde 15 oranında artması, ulaştırma altyapısına yönelik yüzlerce projeyi hayata geçirecek olması sektörümüz açısından çok önemli gelişmeler. Gerek devlet gerekse özel sektör yatırımlarının yarattığı sektörel dinamizmin, Türkiye ve Türkiye’yi üs olarak kullanarak, bölge ülkelere ulaşmak isteyen yerli ve yabancı firmaları da harekete geçireceğini düşünüyoruz.

UTİKAD’IN 2013 AJANDASI
UTİKAD olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, lojistik kabiliyetlerimizi ve tanınırlığımızı artırma yönünde çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Daha etkin, daha sistemli ve daha güçlü, aynı zamanda daha fazla mesleki gelişim fırsatı sağlayan, daha fazla sektörel çözüm üreten, sektörün derinliğini artırmak adına uzun yıllara dayanan birikim, donanım ve deneyimi tüm paydaşlarına açan, pozitif, dinamik ve proaktif UTİKAD vizyonu ile 2013’de de lojistik sektörü olarak değişim, gelişim ve büyümeye yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Türk lojistik sektörünü temsilen lojistiğin konuşulduğu ulusal ve uluslararası tüm platformlarda söz sahibi olmak adına sahip olduğumuz gücü ve potansiyeli ortaya koyacak fuar, kongre ve zirvelerle ses getirecek yurtiçi ve yurtdışı buluşmalar planlıyoruz. 2012 yılında DEİK ve BALO gibi Türkiye’nin en önemli iki organizasyonuyla güçbirliğine giden, ulusal ve uluslararası pek çok platformda sektörümüzü başarı ile temsil eden, seri ve dinamik iletişim ve işbirliği tarzıyla yurtiçi ve yurtdışında  devlet kurumları, STK’lar, örgüt, platformlar ve akademik bünye ile  uzun dönemli işbirlikleri geliştiren UTİKAD, 2013 yılına önemli hedeflerle girdi.
Demir ve deniz yolu taşımacılığına öncelik ve imkan tanıyan projeleri desteklemek, bu doğrultuda yapılacak yatırımlara projelerle katkıda bulunmak, sektörümüzün çözüm üretme becerilerini geliştirmek ve sonuç olarak daha avantajlı ve rekabetçi fiyatlara ulaşmak; ülkemiz hava yolu kargo taşımacılığının gelişimini olumsuz etkileyen ve rekabeti zorlaştıran maliyet unsurlarının giderilmesine yönelik çalışmalara destek vermek, mal akış hızını ve rekabet gücümüzü artıracak çalışmalara katkıda bulunmak; limanlarımızdaki altyapı sorunlarının ve işleyişe yönelik güçlüklerin aşılmasına öncülük etmek, gümrük mevzuatlarının revizyonu dahil sektörün öncelikli ihtiyaçlarına çözüm önerileri aramak, 2013 hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2013 yılının ülkemiz ve sektörümüz için güzel gelişmelerin yaşanacağı, proje ve yatırımlarla dolu, umutlu ve kârlı bir yıl olmasını diliyoruz.SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat