Banner


Fuarcılık sektörü başarı standını profesyonel lojistikçilerle açıyor

Türkiye’deki fuar organizatörlerin neredeyse tamamının lojistik süreçlerini outsource ettiğini belirten TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Serdar Yalçın, “Doğru zamanda, eksiksiz, rasyonel maliyetle hazırlanan, iş güvenliği ve sağlığına özen gösterilen lojistik süreçler, fuar taşımacılığında da sıkıntıların minimize edilmesini sağlıyor” diyor.

serdal_yalcin.jpg

Kurulduğu 1979 tarihinden bugüne Türkiye’nin önde gelen organizatör şirketleri aralarında yer alan TÜYAP, bugün 5 ayrı bölgede bulunan merkezleriyle fuar organizasyonu gerçekleştiriyor. 2012 yılında ihtisas fuarlarının yanı sıra, sanat hobi alanlarını da içeren toplam 115 organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Serdar Yalçın, fuarcılıktaki başarının en önemli ayaklarından birini lojistik süreçlerin iyi yönetilmesinin oluşturduğunu söylüyor. “Doğru zamanda, eksiksiz, rasyonel maliyetle hazırlanan, iş güvenliği ve sağlığına özen gösterilen lojistik süreçler, fuar taşımacılık sürecindeki sıkıntıların minimize edilmesini sağlıyor” diyen Yalçın, Türkiye’deki fuar organizatörlerin neredeyse tamamının lojistik süreçlerinde dış kaynak kullandığını belirtiyor. Yalçın, “Ülke ekonomisi için bu derece önemli olan bir hizmet alanı olan fuarların, lojistik süreçlerinin dışarıdan, profesyonel 3. partiler kanalı aracılığı ile yürütülmesi çok daha sağlıklı ve anlamlı oluyor. Bu, aynı zamanda hatanın ve riskin de minimize edilmesi anlamına geliyor” diye konuşuyor.

 

Fuarcılık sektörü için lojistik hangi süreçleri kapsıyor? Sektörün lojistik ihtiyaçlarında dış kaynak kullanması neden önemli?

Türkiye ve yurtdışı fuar lojistik hizmetleri; fuarlarda kullanılan stant ekipmanları ve ürünlerin fuar alanına nakliyesi, elleçlenmesi, yükleme-boşaltma işlemleri, evrak hazırlığı, gümrüklemesi, geçici depolanması, yeniden paketlenmesi ve geri dönüşünün sağlanması konularında müşteriyle iletişimi en üst düzeyde tutarak hizmet verme süreçlerinden oluşuyor. Yurtdışındaki fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen malzemelerin deniz, hava ve karayoluyla gönderimi ve güvenilir acente ağı sayesinde standa kadar teslimini sağlamak da yine fuar lojistik çalışmaları kapsamında önemli bir yer tutuyor. Tüm süreçlerin kendi içerisinde hassas olduğu fuarcılık işinde, lojistik gibi önemli bir unsuru da fuar şirketinin kendisinin üstlenmesi, büyük problemleri de beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle bu hizmetleri, konusunda uzman dış kaynaklardan temin etmek her zaman faydalı ve verimli olacaktır.

 

Lojistikte öncelik maliyet, kalite ve kurumsallık

Fuarcılık sektörünün lojistik partnerlerini seçerken öncelikleri nelerdir?

İyi hazırlanmış başarılı bir fuar, doğrudan katılımcıları ve ziyaretçileri memnun eder. Katılımcı mevcut müşterilerini ve satışlarını korur. Yeni siparişler alır, yenilikleri tanır, firma personelini eğitir ve motive eder. Bunların yanı sıra ihracat imkanları artar, kısa ve uzun vadede yeni müşteriler kazanır; rakiplerinin yeniliklerini öğrenir, mevcut ve muhtemel müşterilerine güven verir ve ürünlerini alternatifleri ile karşılaştırma şansı yakalar. Yeni dağıtım kanalları bulması, muhtemel fiyatları test etmesi, tepkileri ölçmesi, prestij sağlaması da yine bir firmanın fuara katılması ile sağlayacağı faydalardır.

Günümüzde son derece önemli bir noktaya ulaşan lojistik sektöründe, bir kurumun birlikte çalışacağı partnerini seçerken de hassas olması şarttır. Fuarcılığın önem verdiği değerleri zedelemeyecek ve tüm süreçlere hassasiyetle önem veren lojistik şirketleri her zaman sektör açısından tercihte öncelik sırasında yer alır. Lojistik sektöründe hizmet kalitesinin artmasıyla şirketlerin bu alanda dış kaynak kullanımına daha sıcak bakmaya başladığını söylemek mümkün. Lojistik partner seçiminde maliyetlerin yanı sıra servis kalitesi ve kurumsallık öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Çözüm ortağınızın önceliklerinize göre davranması ve aranızda bir güven bağı oluşması da büyük önem taşıyor.

 

Taşıma maliyetlerindeki değişimlerin doğurduğu farklılıkları gidermek ve hizmet kalitesini yükseltmek için lojistik sektöründen ve ilgili kamu kuruluşlarından beklentileriniz nelerdir?

Maliyetin şekillenmesinde coğrafi koşullar ve pazarın durumu büyük rol oynuyor. Mevcut lojistik süreçleri, sürekli olarak gözden geçirerek verimliliği artırmak gerekiyor. Örneğin araçlarınızın doluluklarını çok yakından takip edebilirsiniz. Lojistikte alan çok değerli olduğu için tüm süreçleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bu şekilde maliyetlerinizi daha da azaltmış olursunuz.

Bu süreçte lojistik firmalarının da standartlar, yeterlilik, ekonomik olma, esneklik, sadelik, izlenebilirlik ve koordinasyon gibi lojistiğin temel ilkelerini tam anlamı ile yerine getiriyor olmaları da çok önemlidir. Fuarcılık işi kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde koordinasyon gerektiren bir iştir. Bu nedenle fuar öncesi, esnası ve sonrasında hızlı gümrükleme, liman, antrepolar gibi alanlarda gümrük idarelerinin, fuarın kısa sürede gerçekleşmesi durumuna hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Karayollarının güvenliği ve emniyetini sağlayan otoritelerin anlayışları, liman otoritelerinin bilgi-beceri ve uzmanlıkları, biz fuar şirketleri açısından önem taşıyor. Merkezi kamu otoriteleri tarafından bu özellikli hizmet alanlarındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kararları ve uygulamaları bizim için önemlidir. 

 

Lojistikte doğru yönetime doğru bilgiyle ulaşılıyor

Fuar lojistiğinde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinizi aktarır mısınız?

Lojistik sektörü sadece taşımacılık ve depolama yapan bir sektör değildir. Taşınan ve depolanan ürünlerin tedarik zinciri içindeki hareketleri, operasyonları yönetmenin temelidir. Yönetim de ancak bilginin temin edilmesi, işlenmesi ve bir karara bağlanması ile mümkün olur. Bu nedenle lojistik süreç içinde bilginin, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru şekilde, doğru maliyetle temin edilmesi gerekiyor. Doğru bilgi değerli bir varlıktır; kullanılması ve korunması gerekir.

Ülkemizin lojistik potansiyeli, altyapısında ve lojistik fonksiyonlarında planlı artış, başlı başına yakın incelemeye değecek bir konudur. Bu hedefe ulaşmak için gereken şey, iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve bilgi güvenliğidir.

 

Sektör 2013’te büyümesini sürdürecek

TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Serdar Yalçın, özellikle son yıllardaki küreselleşme akımına paralel olarak fuarcılık sektörünün büyük önem kazandığını söylüyor. Türkiye fuarcılığın dünya ülkeleri ile kıyaslandığında yeni gelişmekte olan bir sektör olmasına rağmen, son 10 yılda yakaladığı büyüme ivmesiyle batıdaki fuar organizatörleri ile rekabet eder hale geldiğini vurgulayan Yalçın şunları aktarıyor: “Özellikle İstanbul’da düzenlenen fuarlar gerek alan ve hacim bakımından, gerekse Asya ile Avrupa arasında bir köprü ve ticaret merkezi olmasından dolayı birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Kalkınmada kaldıraç görevi gören fuarcılık sektörüne, yerel yönetimlerin gereken önemi vermesi ile hem ülke hem de bölge ekonomisine büyük katkısı olacaktır. TÜYAP olarak bu anlamda Türkiye’nin her bölgesine fuarcılık çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için fuar merkezleri inşa etme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylelikle, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin diğer noktalarında da ticari hareketlilik ve dinamizmin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye, Avrupa’da ve dünyanın önemli bölümünde ortaya çıkan ekonomik koşulların ve kendi iç dinamiklerinin doğal bir sonucu olarak 2013 yılında yatırım açısından çok daha cazip bir pazar oluşacaktır. Bu durum fuarlarımıza olumlu ölçüde yansıyacak.”

 

 

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat