Banner

UTİKAD

Kısa adı UTİKAD olan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, 1986 yılında 30 firmanın katılımı ile Uluslararası Nakliye Müteahhid ve Acentaları Derneği (UNMAD) adı altında kuruldu.

utikad.jpg

1995 yılında Uluslararası Hava Kargo Acentaları Derneği (UKAD) ile birleşerek 162 üyenin oybirliği ile Uluslararası Taşıma İşleri Komisyoncuları ve Acentaları Derneği adını aldı. Bu meslek grubunda uluslararası planda yaşanan dönüşümler dikkate alınarak derneğin ünvanı, oybirliği ile 1999 yılında “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği” olarak değiştirildi. Türkiye ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu üstlenen 390’a aşkın firmayı aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütü olan UTİKAD,  aynı zamanda bir meslek kuruluşu olarak da faaliyet yürütüyor. Her kurum ve kademede yaşanan sorunların çözüme ulaştırılması için çaba gösteren UTİKAD, üyelerine ise mesleki faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu ayki Bir Bakışta bölümümüzde Türkiye lojistik sektörünün dünya çapındaki en güçlü sivil toplum temsilcilerinden UTİKAD’ı ele aldık.

 

UTİKAD ne zaman kuruldu? 1986 yılında 30 şirketin biraraya gelmesi ile birlikte ile Uluslararası Nakliye Müteahhid ve Acentaları Derneği (UNMAD) adıyla kuruldu. UNMAD, 1995 yılında Uluslararası Hava Kargo Acentaları Derneği (UKAD) ile birleşerek 162 üyenin oybirliği ile Uluslararası Taşıma işleri Komisyoncuları ve Acentaları Derneği (UTİKAD) adını aldı.  UTİKAD, 1999 yılında üye firmaların oybirliği ile dernek ünvanını Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği olarak değiştirdi.

UTİKAD’ın kuruluş amacı ve vizyonu nedir?  Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu üstlenen şirketleri aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu olan UTİKAD, sektöre sunduğu hizmetlerin uluslararası düzeye ulaşması ile serbest ticaret ilkelerine sadık kalınarak daha kaliteli bir iş ortamı sağlamasını amaç ediniyor. Vizyonunu; ”Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün ülke ekonomisi içindeki önemini vurgulayarak, verilen hizmetlerin optimum düzeye ulaşmasını sağlamak, Türk ihracatçı ve ithalatçısına daha uygun koşullarda ve daha kaliteli bir hizmet ortamı oluşturmak” olarak belirleyen UTİKAD, Türkiye’de uluslararası ticaret mekanizmasını oluşturan kurum ve dernekleri sektör ile ilgili konularda bilgilendirmek, hizmet düzeyinin en üst düzeye ulaşmasını sağlamak amacı ile gerekli zemini oluşturmak ve Türk uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün dünya genelinde sözcülüğünü üstlenerek son gelişmeleri takip etmek ve ülke menfaatlerini korumak gibi stratejik bir görevi de yürütüyor.

UTİKAD’da kaç tane başkan görev aldı? UNMAD adıyla hizmet verildiği dönemde derneğe Atilla Güney, Tolga Alpaslan, Lütfi Aygüler, aynı dönemlerde ise UKAD’a, Nazım Alkoçoğlu, Ahmet Kartal, Ahmet Uluğ ve Zeki Şensöz başkanlık etti. Derneğin UTİKAD adıyla faaliyete geçtiği 1995-2010 yılları arasında ise sırası ile Lütfi Aygüler, Polat Bengiserp, Ayşe Nur Esin ve Kosta Sandalcı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı: Turgut Erkeskin

UTİKAD’ın yönetim kurulu sayısı: 9

UTİKAD’da kurul sayısı: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu olmak üzere 4 kurul görev yapıyor.

İcra Kurulu sayısı: 10

Üye sayısı: 2012  Kasım ayı itibariyle 390’a ulaştı. Türkiye havayolu taşımacılığının yüzde 95’i, karayolu taşımacılığının yüzde 73’ü, denizyolu taşımacılığının yüzde 60’ı ve demiryolu taşımacılığının yüzde 20’si UTİKAD üyelerince gerçekleştiriyor.

UTİKAD’ın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası dernekler ve kurumlar neler? Yurtiçinde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Lojistik İstişare Kurulu’nda üye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Konseyi’nde üye, Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu’nda temsilci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi ve Havalimanı Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi’nde üye, TOBB Ulaştırma-Lojistik ve Sivil Havacılık Meclisleri’nde üye, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) kurucu kuruluş (Ortak), TİM Lojistik Konseyi’nde daimi üye, İTO Meclisi ile İTO Taşımacılık ve Lojistik Komitesi’nde üye ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nda Kalkınma Kurulu’nda üye sıfatıyla yer alıyor.

UTİKAD ayrıca Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu’nun (FIATA) Türkiye temsilciliği, yine bu federasyonun Genişletilmiş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Karayolu Çalışma Grubu Başkanlığı, Deniz ve Demiryolu Çalışma Grup Üyeliği’nin yanı sıra, Avrupa Taşıma İşleri Organizatörleri, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği (CLECAT) gözlemci üyesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Lojistik Sağlayıcıları Dernekleri Federasyonu’nun (ECOLPAF) kurucu üyesi konumunda.

UTİKAD’ın ortağı olduğu projeler: UTİKAD, bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB  öncülüğü ve katılımında 90 farklı Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi’nin katılımı ile 94 ortaklı bir yapı olarak kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları Projesi’nin (BALO) ortağı oldu.

UTİKAD’ın kaç tane basılı yayını var? UTİKAD’ın akademisyen danışmanları tarafından sektörün de katkılarıyla hazırlanan, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Küresel Lojistik, Dış Ticaret ve Lojistik Sözlüğü, Lojistik İşletmelerinde Yönetim-Organizasyon ve Filo Yönetimi, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı ve Depo Yönetimi olmak üzere 7 kitabıyla eğitim kurumlarına ve sektör çalışanlarına bilgi ve başvuru kaynağı sunuyor.

UTİKAD’ın verdiği hizmetler: Öncelikli görevi, üyelerinin çalışma ortamını iyileştirecek faaliyetlerde bulunmak ve bir meslek kuruluşu olarak sektör adına her kurum ve kademede yaşanan sorunları çözüme ulaştırmak olan UTİKAD, FIATA FBL, FIATA FCR ve IATA AWB konşimentoları, kargonun ziyan, hasar ve gecikmesi, hata ve meydana gelen hasara ilişkin ortaya çıkan masraflarla, para cezaları ve harçlara ilişkin yasal sorumluluğun güvence altına alınmasını sağlıyor. 200 milyondan fazla firmadan oluşan bir veri tabanına sahip Dun & Bradstreet (D&B) ile işbirliğine giden UTİKAD, üyelerine D&B’den alacakları ticari bilgi ile bir yandan iş hacimlerini artırma diğer yandan çok daha verimli alanlara yatırım yapabilme fırsatı sunuyor.

UTİKAD’ın ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası kongreler: 1999 yılında Balkan Kongresi, 2002 yılında FIATA Dünya Kongresi, 2010 yılında ECOLPAF kuruluş hazırlık toplantısı ve Türkiye Lojistik Üs Paneli gibi birçok organizasyona imza atan UTİKAD, 2011 yılında ise 10. Güneydoğu Avrupa Forwarderlar ve Lojistik Operatörleri Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. 

 

UTİKAD, Akademi kurmaya hazırlanıyor

UTİKAD üstlendiği eğitim görevi çerçevesinde, sektörün gelişmesine ve yetişmiş insan gücü kaynağının güçlendirilmesine destek vermek amacıyla eğitim çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana çatısı altında verdiği sektörel eğitimlerle, 26 yıllık tecrübesini sektör şirketleri ve çalışanları ile paylaşarak sektörün büyümesi ve gelişimine katkıda sunan UTİKAD, bu yıl başlattığı eğitim atağı ile binlerce sektör çalışanının mesleki gelişimine katkıda bulunarak, sektörün geleceğine ciddi bir yatırım yapmayı hedefliyor. Hızla gelişen, büyüyen ve uluslararası entegrasyonu tamamlayan sektör şirketlerinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, yeniden yapılandırdığı Eğitim Departmanı ile eğitimlerini zenginleştiren ve eğitim kadrosunu genişleten UTİKAD, bir yandan da önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği UTİKAD Akademi’nin çalışmalarını yürütüyor. UTİKAD,  kuracağı akademi ile FIATA lisansıyla, mezunlarına uluslararası geçerliliği olan bir diploma vermeyi planlanıyor.

 

AT A GLANCE: UTIKAD

International Transportation and Logistics Service Providers Association (UTIKAD for “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği” in Turkish) was established in 1986 by participation of 30 companies with the original name of International Transportation Contractors and Agencies Association (UNMAD for “Uluslararası Nakliye Müteahhid ve Acentaları Derneği” in Turkish). Having begun operations to gather all companies involved in organization of transportation in Turkey under a single roof, UNMAD merged with International Air Cargo Agencies Association (UKAD for “Uluslararası Hava Kargo Acentaları Derneği” in Turkish) in 1995 and assumed the new name of “International Transportation Affairs Agencies and Brokers Association) on vote of unanimity of 162 members.  Noting the transformation in this vocation group in the international markets, association’s title was changed to “International Transportation and Logistics Service Providers Association” in 1999 on vote of unanimity. UTIKAD, a non-governmental organization that gathers some 350 companies that involve in organization of transportation and logistics services covering land, air, marine and railway transportation in Turkey and in international arena, also carries out typical activities of a professional organization it is. UTIKAD makes efforts to help solve problems at all institutions at all levels and assists its members with consultancy services regarding their professional activities.

Aiming to create and maintain a higher quality working environment by adhering to free-market trade principles and improving the quality of services provided in Turkey to international standards, UTIKAD is also Turkish representative of International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), world’s largest non-governmental organization of the sector. Moreover, UTIKAD is also a member of European Association for Forwarding, Transport, Logistic and Customs Services (CLECAT), actually the oldest and largest organization in its field in Europe, since December 1, 2003.

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat