2013 UBAK Başvuruları İçin Son Tarih 31 Ekim

2013 yılı UBAK izin Belgesi almak isteyen uluslararası eşya taşımacılığı yapan C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin 01.10.2012  tarihinden başlamak üzere,  en geç 31  Ekim 2012 tarihine kadar Bakanlığa başvurmaları gerekmekte olup, yaklaşan bayram tatilini de göz önünde bulundurarak aşağıda belirtilen evrakların Bakanlığa gönderilmesi önem arz etmektedir.

 
ubak.jpg

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 5 inci maddesinin (d) bendi gereğince, başvuru, değişiklik ve düzeltme ile ilgili bildirimlerde Bakanlık genel evrakına giriş tarihi esas olup,  postada geciken başvurular ile bu tarihten sonra gönderilen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır. Bildirim sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü son gün olarak kabul edilecektir.         

2013 yılı UBAK İzin Belgesi için başvuru şartları ve istenen belgeler;

Şartlar:

1) C2, L2 ve M3 türü yetki belgesine sahip olmak.

2) 2012 yılı için en az 4 adet, müteakip yıllar için 3 adet  özmal (EURO III, EURO IV veya EURO

V normunda ) yeşil taşıta sahip olmak.

3) Faaliyet Yılı boyunca uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.

İstenilen belgeler:

1) Firmanın antetli kağıdı ile firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, UBAK İzin

Belgesi başvuru dilekçesi,

2) Yetki belgesinde Özmal olarak kayıtlı EURO III ve daha üst normlardaki araçların (EURO III,

EURO IV ve EURO V normunda olduğunu) gösterir orijinal belgelerinin onaylı ve imzalı

fotokopilerini veya başvuru yılında, üretici firmalar tarafından hazırlanıp onaylanmış araç

listesi asılları.

3) Özmal olarak kayıtlı EURO III ve daha üst normlardaki (Tanker Kamyonlar hariç) yeşil taşıtların

normunu, plakasını, şase ve motor numaralarını gösterir firma yetkilisi tarafından imzalanmış

taşıt listesi

4) İhraç sefer sayılarının belirlenmesinde TIR Karnesi sayılarının esas alındığı UBAK üyesi

ülkelere, faaliyet yılında TIR karnesi kullanılmadan yapılan ihraç seferleri varsa,

I. Bu taşımalara ait, Gümrük idaresi onaylı “Transit Gümrük Beyannamesi”nin birer fotokopisi.

II. Transit Gümrük Beyannamesi ile yaptıkları seferlere ait (taşıt plakaları, gidilen ülke, transit

gümrük beyannamesi numarası ve tarih gösterir) liste.

5) Faaliyet yılında UBAK İzin belgesiyle üçüncü ülkelere yapılan taşımalarla ilgili olarak;

I. Taşımaların AB dışındaki ülkelere yapılmış olması halinde, bu taşımaya ilişkin TIR karnesi, alıcı

tasdikli CMR, taşıma faturası ve UBAK karayolu karne sayfa fotokopileri,

II. Taşımaların AB ülkeleri içinde yapılmış olması halinde, TIR karnesi haricindeki diğer belgeler,

(alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve UBAK karne sayfa fotokopileri)

III. Bu taşımalara ait (taşıt plakaları, gidilen ülke isimleri ve tarih gösterir) liste
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat