Banner


Kimya sektörü 6 hedefle büyüyecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi’nde 6 hedef belirlediklerini açıkladı.
ümit boyner ve nihat ergunİzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen, “Türk Sanayisi ve Sektörel Yaklaşımlar Semineri”nde konuşan Ergün, 2013-2016 yıllarını kapsayan strateji belgesinin genel amacının, “Yüksek katma değerli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı süreç ve ürünlerle kimya sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine geliştirerek, dünyada söz sahibi bir konuma gelmek” olduğunu bildirdi.
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın başlattığı, orta ve uzun vadeli eylem planları ile desteklenen “Sektörel Strateji Belgesi” yaklaşımını çok önemli bir araç olarak gördüklerini belirterek, “Bu eylem planlarının hem özel sektör hem devlet yetkililerinden oluşan katılımcı bir mekanizma ile desteklenmesi, Türkiye’ye hızlı karar ve eylem gerektiren küresel rekabet ortamında daha esnek bir strateji yaklaşımı sağlayacaktır” dedi.
Kimya Sektörü Strateji Belgesi’nde, kimya sektörünün 6 ana hedefi de şu şekilde sıralandı:
1 - Kimya sektöründe, katma değeri yüksek, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatını geliştirecek politikaların oluşturulması.
2 - Yüksek katma değerli üretim yapısına geçilerek, ara girdi ithalatının azaltılması.
3 - Kimya sektörünün genel amacına uygun ulusal Ar-Ge politikalarının oluşturularak, Ar-Ge bilincini artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi.
4 - Kimya sektörünün her kademesi için nitelikli, eğitimli, teknoloji ve kalite bilincini özümsemiş, insan gücü yetiştirilmesi.
5 - Güvene dayalı, paydaşların etkin katılımının sağlandığı, ortak hedeflere yönelebilecek işbirliği ortamı oluşturulması.
6 - Yerli ürünlere yönelik talep yaratılarak, dış ticaret dengesinin ülke lehine dönüştürülmesi.
 

Kaynak: Milliyet

 

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat