Banner


Datateknik entegre çözümleriyle Lojistik süreçleri hızlandırıyor

Datateknik, perakende ve lojistik sektörünün bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını, uzman ve tecrübeli kadrosuyla doğru ve zamanında analiz ederek, maliyet etkin, verimli ve geleceğe odaklı çözümler hazırlayarak karşılıyor.

lojistik_sektoerue.jpg

Gelişen ekonomi ile beraber artan ithalat ve ihracat hacmini kontrol etmek ve oluşan ciddi rekabet ortamına hızlı cevap verebilmek giderek daha büyük bir zorunluluk haline geldi. Bu süreçte firmaların birbirleriyle olan ticari rekabetin yanında, zamana karşı vermiş oldukları yarış da önem kazandı. İhtiyaçları karşılayacak her türlü ürünün kaynağından çıkıp son noktaya ulaşması sürecinde planlama, takip, uygulama ve kontrol mekanizmalarının hızlı çalışması, firmalara ciddi avantajlar kazandırıyor. Datateknik, bu dinamik sektörün oyuncuları için verimliliği ve rekabet avantajını artıracak katma değerli çözümler sunuyor. Şirketin lojistik sektörüne özel olarak geliştirdiği başlıca çözümler şöyle sıralanıyor:

Uzaktan Veri Alma, İzleme ve Yönetimi

Birden fazla lokasyonda çalışmakta olan donanımlar, uzaktan gerçek zamanlı veri alınamaz ya da yönetilemezse işleri güçleştirecektir. Datateknik’in yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen Uzaktan Veri Alma, İzleme ve Yönetimi yazılımı ile veri üreten donanımlar uzaktan yönetilebiliyor ve gerçek zamanlı veriye ulaşılması, böylece iş süreçlerinin hızlanması sağlanıyor.

Mobil Çözümler, El Terminal Sistemleri, Barkod Okuyucular

Mobil çözümler, kablosuz iletişim araçları ile anlık data aktarımı analiz yorumlama ve otomatik data toplama, şirketlerin ERP, CRM uygulamalarına performans artışıyla iş akışlarındaki hızlılık, kullanıcı hatalarının minimize edilmesi gibi konularda kullanıcılara katkı sağlıyor. İşletme içerisinde ve dışarısında üretim izleme, depo yönetimi, etiketleme, sevkiyat, sahadan sipariş toplama, müşteri bilgileri takibi, tahsilat yapma vb. süreçlerin takibi gibi çözümlerle hatalı üretim ve sevkiyatların engellenmesi, bilgilerin düzenli, tutarlı, gerçek zamanlı olmasının sağlanması, operatör hatalarının asgariye indirilmesi sağlanarak işletme verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Bilginin sahada anlık girilmesi sayesinde işletmenin durumu o an itibariyle rahatça analiz edebiliyor.

Datateknik’in Mobil Çözümler kategorisinde sunduğu hizmetler arasında Mobil Saha Satış / Satış Dağıtım (sıcak satış-soğuk satış), saha servis uygulaması, sayaç okuma (faturalama, açma / kesme, ihbarname), depo ve ambar yönetim sistemleri, stok yönetimi ve üretim takibi, park otomasyon ve otopark çözümleri, saha sayım, etiketleme ve envanter yönetimi, RFID uygulamaları yer alıyor. El terminalleri, barkod okuyucu ve yazıcılar, araç terminalleri, RFID ürünleri (RFID okuyucular-etiketler), manyetik ve akıllı kartlar OT / VT sisteminin birer parçası.

Profesyonel hizmetleriyle de müşterilerinin yanında

Datateknik, marka bağımsız olarak geliştirdiği hizmetleriyle Profesyonel Hizmetler de sunuyor. BT danışmanlık hizmeti, müşterileri doğrultusunda, şirketin teknoloji mimarları tarafından yapılan teknik çalışmalar neticesinde, Veri Merkezi, İletişim Altyapısı, Ağ ve Bilgi Güvenliği, Saha Yapılandırılması konularında; Envanter Yönetimi, Mevcut Yapıların Analizi, Değişiklik Yönetimi Prosedürleri gibi hizmetlerin hazırlanarak, uygun ve verimli çözümlerin müşterilere sunulmasını içeriyor.

PMI metodolojisi kullanılarak verilen iç ve dış eğitimlerle Türkiye’nin önde gelen uzman proje yönetim kadrosuna sahip olan Datateknik, projelerin zamanında, 0 ve belirlenen bütçeler içerisinde tamamlanması konusunda ve tüm teknik ve bilişim projelerinin analizi, planlaması, risk yönetimi, bütçe yönetimi, uygulama ve iş kırılım detaylarının oluşturulmasında profesyonel proje yönetim hizmeti sunuyor.

BT Taşıma hizmetleri çerçevesinde ise veri merkezlerinde bulunan tüm donanım, yazılım ve konfigürasyon envanterleri, profesyonel ekipler tarafından çıkarılarak, herhangi bir sorun durumunda geriye dönülecek şekilde tasarlanıp tüm sistemler 12 saat içerisinde, bir noktadan başka bir noktaya transfer edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat