e
Banner


Alışan Lojistik ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Alışan Lojistik’in, sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarını ve çalışmalarını aktardığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Raporda, karbon ayak izi ve emisyonu azaltmanın en büyük odakları olduğuna dikkat çeken Alışan’ın, emisyonları 2030 yılında %50 azaltmayı hedefledikleri bilgisi de yer aldı.
alisanAlışan Lojistik’in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çevresel, sosyal ve yönetimsel performans odaklı çalışmalarına ve attığı adımlara detaylı bir şekilde yer verilen ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Müşterilerine çözüm odaklı ve güvenilir taşımacılık çözümleri sunarken, çevresel, toplumsal ve yönetim bazlı sorumluluklarını en üst düzeye çıkarmayı; bu amaçla stratejilerinin bir parçası olarak, sürdürülebilir lojistik çözümleri ile bölgesel düzeyde öncü bir etki yaratmayı ve sektörde lider bir konum elde etmeyi hedefleyen Alışan, raporda sürdürülebilirlik stratejilerini insana değer veren iş anlayışı, çevreye değer veren iş anlayışı ve sürdürülebilir iş modelini benimseyen iş anlayışı olarak 3 temel üzerine kurduklarını belirtti.  Şirket, 2021 - 2023 yılları arasında yaklaşık 4 katı yükselen iş hacmi ile de büyüme trendine dikkat çekti.
 
Çevreye değer veren anlayış
Lojistik faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürütmek için çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Yakıt verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izini azaltma konularında projeler geliştiriyor, tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyoruz. Konya Lojistik Merkezimizde kurulumunu tamamlanmak üzere olan güneş enerji sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımımızı arttırmayı hedefledik. %70’ i Euro 6 motor araçlardan olan filomuzda, 3 yıl içinde Euro 6 motorlu araç sayımızı %90’ a çıkartmayı planlıyoruz. 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik projelerimizi artırarak, karbon salınımımızı %50 azaltmayı hedefliyoruz.”
Şirket olarak yıllardır çevre ile ilgili konularda yoğun çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Alışan, “İçinde bulunduğumuz sektöre ve bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuz var. Bu kapsamda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele ana hedef konularımızdan. İklim değişikliğinin meydana getireceği zararın bilincinde olarak, değer zincirimiz boyunca emisyon azaltımına odaklanmaktayız. Ölçmeden azaltılamayacağı düşüncesinden yola çıkarak, iklim değişikliğine sebebiyet veren sera gazı emisyonlarımızı hesaplamakta ve doğrulatmaktayız. Çevresel açıdan da sürdürülebilir olabilmek, çevresel faaliyetlerimizi ve hedeflerimizi raporlayabilmek için CDP İklim Değişikliği Programı’na dahiliz ve bu raporlama aracılığıyla çevresel beyanlarımızı gerçekleştirmekteyiz.” dedi.
2020 yılından itibaren Operation Clean Sweep (İyi Süpürme Hareketi) uluslararası organizasyonunun da bir parçası olan Alışan Lojistik, üretim ve/veya operasyonlar sırasında ortaya çıkan plastik granül kaybının çevreye olan zararını en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını planlamak, uygulamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba gösteren firma, çalışanlarını düzenli olarak eğiterek bu programın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlıyor ve iş sürecinin paydaşları olan tedarikçilerini ve müşterilerini de bilgilendirerek, sıfır plastik granül kaybı için iş birliğine teşvik ediyor.
 
Sektöründeki 2 Ar-Ge Merkezinin kurucusu
Lojistik sektöründeki, Bilim ve Sanayi Bakanlığı onaylı 13 Ar-Ge merkezinden ikisinin kurucu olan Alışan Lojistik’in bugünkü kurumsal ve modern noktaya ulaşmasında Ar-Ge çalışmalarının büyük rolü bulunmakta olup; yapay zeka tabanlı dijital lojistik çözümleri, rota tahmini, ödeme planlaması, stok yönetimi, güvenli sürüş cihazlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araç dronlarının tasarımı ve geliştirilmesi konularında çalışmaları yer almaktadır. Raporda ISO tank konteynerlerinde taşınan kimyasal maddelerin ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen otomatik kontrol sistemli bir ISO tank ısıtma ve karıştırma sistemi prototipi üzerindeki çalışması da yer aldı. Bu sistem, aynı anda birçok istasyondan faydalanarak farklı sıcaklık derecelerini temas ettirerek ve farklı derecelere kadar ısıtarak kimyasal maddelerin tanktan tahliye işlemini ve maddenin bitmiş ürüne dönüştürülmesini sağlıyor. Uluslararası patent başvurusu yapılan proje Ar-Ge çalışmaları altında devam ediyor.
Alışan, Sürdürülebilirlik Raporu’nda insan kaynakları politikalarına da yer verdi. “En Değerli Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır” ilkesi ile oluşturdukları İnsan Kaynakları Politikası ile çalışanların etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için tüm insan kaynakları süreçlerini sürekli geliştirdiklerine değindi. Bu çerçevede çalışanların gereksinim duyduğu eğitim ve becerileri belirlemek üzere en ileri değerlendirme ve performans yönetimi sistemlerinden yararlanıldığına dikkat çekti. Raporda ayrıca, cinsiyet eşitliği başta olmak üzere tüm Alışan çalışanları için en uygun çalışma ortamına sahip olunmasının hedeflendiğinin de altı çizildi. 
İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veren Alışan ayrıca, kimya sanayicileri için ortak bir değerlendirme sistemi olan SQAS Değerlendirme Sistemini (SQAS - Safety Quality Assurance System - Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi) 2005 yılından bugüne kadar uygulamakta olan ve taşımacılık, depolama, yıkama istasyonu modüllerinde Türkiye’de en yüksek puanı alan ilk ve tek lojistik firmasıdır. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat