Banner


Horoz Lojistik’in ajandasında büyük ölçekli e-ticaret lojistiği ve mikro ihracat var
2024 yılı için büyüme, yatırım beklentileri ve hedefleri doğrultusunda oldukça kapsamlı bir strateji oluşturduklarını vurgulayan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, teknoloji ve otomasyon yatırımlarını sürdüreceklerini, e-ticaret ve e-ihracata yönelik yurt içi ve dışında depolama kapasitelerini büyüteceklerini, aktarma merkezi sayısını 36’dan 41’e çıkaracaklarını, elektrikli araç ve GES yatırımı yapacaklarını açıkladı.
horozYeni pazarlara açılarak ve hizmet kalitesini artırarak 2023 yılında hedeflerinin üzerinde bir büyüme yakalayan Horoz Lojistik, 2024’te büyük ölçekli kargoların e-ticaretine ve e-ihracatına odaklanacak. 
2023 yılının şirketleri için finansal anlamda önemli bir dönemeç olduğunu vurgulayan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, “Geçen yılın finansal sonuçlarını enflasyon arındırılmış olarak değerlendirdiğimizde, hedeflerimizin üzerinde bir başarı elde etmiş bulunuyoruz. Bu dönemde gösterdiğimiz performans, sektördeki öncü rolümüzü sürdürme konusunda güçlü bir temel oluşturdu” dedi. Bu dönemde taşımacılık ve operasyonel süreçleri daha da iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına önemli adımlar attıklarını vurgulayan Horoz, şunları aktardı: “Yenilikçi çözümlerle lojistik süreçlerimizi optimize etmeyi amaçladık, bu da bize sektörde daha rekabetçi bir konum kazandırdı. Finansal performansımızda gözle görülür bir artış yaşanması, 2023 yılında uyguladığımız stratejik planların ve iş modelimizin doğruluğunu gösteriyor. Hedeflerimize ulaşmada sadece finansal değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve operasyonel etkinlik alanlarında da önemli kazanımlar elde ettik. 2023'ün başarılı geçmesinin ardında, mevcut müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak ve yeni pazarlara açılarak müşteri tabanımızı genişletmek gibi stratejilerin etkili bir şekilde uygulanması yatmaktadır. Bu başarı, şirketimizin 2024 ve sonrasındaki büyüme hedeflerine daha güçlü bir inanç ve azimle yaklaşmamıza olanak tanıyor.” 
 
DEPO KAPASİTESİNİ BÜYÜTECEK 
Taner Horoz, 2024 yılında büyüme, yatırım beklentileri ve hedefleri kapsamında oldukça kapsamlı bir strateji oluşturduklarını söyledi. “Bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle birlikte müşterilerimize daha geniş kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyoruz” diyen Horoz, yatırım planlarını şöyle açıkladı: “Yüksek teknolojiye ve otomasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2021 yılında yaptığımız otomasyon yatırımı ile açılan e-ticaret depomuz piyasadan ciddi bir teveccüh gördü. Biz de kurum olarak performansından çok memnun kaldık. Ağustos 2024 tarihinde daha kapsamlı bir otomasyon projesini devreye alıyoruz. Çok yüksek kapasiteli bir e-ticaret ve mağaza dağılımı deposunu devreye almış olacağız. Toplamda 80.000 metrekareyi aşan yeni konvansiyonel depo ve fulfillment depolarımızın faaliyete geçirilmesi ile operasyonel kapasitemizi genişletmiş olacağız. Şu anda 36 olan aktarma noktalarımızı 41'e çıkararak, lojistik ağımızı hem hacimsel olarak hem de performans olarak daha da genişleteceğiz. B2C hizmetlerimize C2C hizmetlerin eklenmesi ile müşteri tabanımızı genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Yurtdışında 3 ülkede faaliyet gösteren depolara ek olarak yeni konvansiyonel ve e-ticaret depolarının devreye girmesi ile e-ihracat yapan ve yurtdışında depolama ihtiyacı olan şirketlere verdiğimiz hizmetleri büyüteceğiz. Aynı zamanda yurtdışındaki dağıtım ağımızı genişletecek ve güçlendireceğiz. Horoz Lojistik olarak operasyonel mükemmelleşmeyi teknoloji ile sağlamaya devam ediyoruz. Sektöründe rota optimizasyonunu ilk uygulayan firma olarak, sektörde birçok teknolojik yeniliğin öncüsü olduk. 2024 yılı içinde bu öncü rolü sürdürmek, müşterilerimiz ve onlar üzerinden hizmet sunduğumuz tüketicilerimiz için hayatı kolaylaştıracak gelişmeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 
 
ELEKTRİKLİ ARAÇ VE GES YATIRIMI YAPACAK 
Taner Horoz, şirketlerin daha çevre dostu ve enerji verimli operasyonlara yönelmesiyle birlikte sürdürülebilirlik odaklı çözümlere olan talebin büyümeye devam edeceğine dikkat çekti. Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanındaki taahhütlerinin Horoz Lojistik’in büyümesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Horoz, “Öncelikle kent içi dağıtımda kullandığımız araçları elektrikli araçlara dönüştürmeye başlayacağız. Bu araçların elektriğini ve depolarımızdaki iş makineleri, aydınlatma, ısınma için kullandığımız diğer ekipmanların enerji ihtiyacını karşılamak üzere Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) yatırımı planlıyoruz. Ayrıca ‘rota optimizasyonu’, ‘Just in time’ stok yönetimi gibi teknolojik gelişmeleri süreçlerimize entegre ederek karbon ayak izini ve çevreye etkisini asgariye indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.  
 
‘SÜREÇLERİ DAHA İYİ YÖNETMEMİZ GEREKİYOR’ 
Ekonomi ve lojistik sektörü için 2024 yılı öngörülerini de paylaşan Taner Horoz, önümüzdeki birkaç yılda dünya ekonomisinde önemli bir büyüme beklenmediğini söyleyerek şunları aktardı: “Dünyada yaşanan kriz ortamı, artış gösteren maliyet kalemleri ve Covid-19 salgını dönemine benzer bir tedarik zinciri aksamasına neden olan jeopolitik tansiyonun yükselmesi gibi durumlar lojistik sektörünü fazlasıyla etkiliyor. Tüm bu durum karşısında bizim daha iyi süreç yönetimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Firmaların tedarik zinciri süreçlerinde karar destek unsuru olarak hizmet veren sektörümüzde alternatif çözümlere olan talep, 2024 yılında artarak devam edecek. Özellikle dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerin hızla ilerlemesi, operasyonel verimliliği artırmak üzere yapılan yatırımlar sektörde büyüme adına birçok fırsat yaratacaktır. E-ticaretin sürekli büyümesi de tedarik zinciri yönetiminde daha karmaşık ve optimize edilmiş çözümlere olan talebi artırmaktadır” dedi. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat